GodelieveTT

Follow GodelieveTT on Twitter

free hugs - van hebben naar zijn

http://www.milieucafe.nl/programma/milieucafe-26-november-2009/consuminderen.

'Van hebben naar zijn'
Na de pauze is de Tilburgse Godelieve Engbersen de volgende gast. Pal voor de feestdagen organiseert zij voor de elfde keer in Tilburg een ludieke niet-winkeldag. "Dit staat los van de crisis. De laatste zaterdag van november is wereldwijd 'Buy Nothing Day'. Het gaat vooral om de bewustwording dat je niet gelukkig wordt van kopen. We geven mensen alternatieve verlanglijsten", licht ze enthousiast toe.

Van Pamelen is nieuwsgierig naar het lijstje en Engbersen geeft hem terstond een 'free hug'. "Dat is een voorbeeld, begin de dag gewoon met een knuffel. Met kerst kun je allerlei leuke dingen samen doen, zoals wandelen, de zolder opruimen, kettingen maken of een mooie herinnering delen." De bibliothecaris is er ook een voorstander van dat mensen bijvoorbeeld gelezen boeken doorgeven. "Ik sta zaterdagmiddag tussen drie en vier uur bij de Heikese Kerk, waar mensen ook oude spullen kunnen neerleggen bij mijn weggeefkraam."

Engbersen, die ook op 14 maart de 'Ont-moetdag' organiseert, ziet een kentering. "Elf jaar geleden was ik 'mal', nu sta ik in kranten en bladen, en hier op het podium!" Haar oorspronkelijke drijfveer was bewustwording, 'van kopen naar zijn', maar werd ook steeds meer het milieu. Ze is dan ook mede-initiator van Transition Town Tilburg. De Transition Town-beweging begon drie jaar geleden in Engeland en deze krijgt ook in Brabant steeds meer navolging, waaronder in Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Burgers van allerlei niveaus die niet (meer) willen wachten op maatregelen van de overheid tegen klimaatsverandering en olieschaarste, verenigen zich in werkgroepen en slaan bruggen om uiteindelijk van onderaf zo zelfvoorziend mogelijke steden te creëren. Dat volgens een stappenplan en samenwerking met bestaande netwerken. Engbersen: "We steken met enthousiaste Tilburgers de handen uit de mouwen om met minder energie te leven. We willen niet wachten tot de politiek bepaalde consumptie gaat verbieden of belasten. Zo starten we een vegetarische eetgroep waar iedereen welkom is, want vlees eten is belastend."

Met emotie besluit de medewerkster van het Elisabeth-ziekenhuis: "Op YouTube heb ik een filmpje gezien van een meisje dat oproept tot een betere aarde voor haar later. Dat filmpje stamt uit 1992 en gaat nog steeds de hele wereld rond. Het is inmiddels door tientallen miljoenen mensen bekeken!"

Dit is het filmpje waar Godelieve Engbersen op doelt:
Filmpje met ondertitel is misschien mooier hier te plaatsen?

http://www.youtube.com/watch?v=qirYqwylpRA
http://www.youtube.com/user/bijdehandjes123

HopKins - duidelijk verhaal - TED en Hopkins!

http://transitionculture.org:80/2009/11/25/my-ted-talk-now-online/

Vegetarisch eetinitietief

do 17 dec 2009 - Tilburg - eten 18.30 zaal open 17.30
Vegetarisch eetinitietief
Gezellig samen vegetarisch eten. Een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te raken over hoe jij in je eigen omgeving met duurzaamheid bezig bent.. De Verdieping, St. Annastraat 20. E5,50. Reserveren gewenst via: transitiontown.tilburg@gmail.com. Org: Transition Town Tilburg, i.o.. Info: 013-5443204. E-mail: transitiontown.tilburg@gmail.com. Web: tilburg.transitiontowns.nl.

Publieksactie Niet-Winkeldag in Tilburg

za 28 nov 2009 - Tilburg - 15:00-16:00
Publieksactie Niet-Winkeldag in Tilburg
Ludieke actie, voor de 12de keer in Tilburg georganiseerd. Genoeg=Genoeg: met oogkleppen op ervaren we weer de kwaliteit ipv kwantiteit, het winkelend Tilburgse publiek nodigen we uit met ons mee te kijken! Less is more? Ook dit jaar mooie alternatieve verlanglijsten alsook weggeefkraam. Ihkv. de Internationale Niet-Winkeldag. Bij de Heikese kerk. Gratis en voor Niks (Zie ook: www.koopniets.nl). Magazine Genoeg wordt uitgereikt, tevens alternatieve verlanglijst. Org: Marjo en Godelieve samen met Transition Town Tilburg i.o.. Info: 013-5443204 Voicemail. E-mail: goodje@hetnet.nl. Web: tilburg.transitiontowns.nl.

GELUKSPANDEMIE RUKT OP!

Er is een wereldwijde epidemie bezig zich te verspreiden met een razende snelheid. De WWO (WereldWelzijnsOrganisatie) voorziet dat miljarden individuen besmet zullen raken in de komende 10 jaar. Hieronder de voornaamste symptomen van deze ziekte:

1. De neiging om zich te laten leiden door zijn eigen intuïtie in plaats van te handelen onder de druk van angsten, opgedrongen ideeën en vanuit het verleden geconditioneerd gedrag.
2. Totaal gebrek aan interesse om anderen te beoordelen, zichzelf te veroordelen en om zich bezig te houden met al wat conflicten kan voortbrengen.
3. Totaal verlies van de capaciteit om zich zorgen te maken – dit is één van de allerergste symptomen.
4. Een continu genoegen in het waarderen van mensen en dingen zoals ze zijn, wat met zich meebrengt dat men de anderen niet meer wil veranderen.
5. Het verlangen om zichzelf te veranderen teneinde de eigen gedachten, gevoelens, emoties, lichaam, materieel leven en omgeving op een positieve manier te beheren zodat steeds wat mogelijk is qua gezondheid, creativiteit en liefde ten volle ontwikkeld wordt.
6. Herhaalde aanvallen van glimlachen: de glimlach die “dank u” zegt en die een gevoel van eenheid opbouwt met al wat leeft.
7. Een steeds verder groeiende openheid naar kinderlijkheid, simpelheid, lach en blijheid.
8. Steeds frequentere momenten waarin men in communicatie komt met zijn/haar ziel in non-dualiteit, dat een aangenaam gevoel van voldaanheid en geluk veroorzaakt.
9. Er genoegen in vinden zich als een genezer te gedragen, die blijheid en licht brengt in plaats van kritiek of onverschilligheid.
10. De bekwaamheid om alleen, als koppel, in een familie en in gemeenschap op een vlotte en gelijkwaardige manier te leven, zonder slachtoffer of beul of zelfs redder te willen spelen.
11. Een gevoel van verantwoordelijkheid en geluk dat men aan de wereld zijn/haar dromen over een overvloedige, harmonieuze en vredevolle toekomst wil aanbieden.
12. Totale aanvaarding van zijn/haar eigen aanwezigheid op aarde en de wil om op elk moment te kiezen voor wat mooi, goed, waar en levend is.

Wilt u blijven verder leven in angst, afhankelijkheid, conflicten, ziekten en conformisme, vermijd dan te allen tijde ieder contact met mensen die deze symptomen vertonen. Immers, deze aandoening is buitengewoon besmettelijk. Als u reeds symptomen vertoont, weet dan dat uw toestand waarschijnlijk hopeloos is. Medische behandelingen kunnen tijdelijk enkele symptomen onderdrukken, maar de onontkoombare voortgang van de ziekte kan niet worden tegengehouden. Er bestaat namelijk geen antigeluk vaccin.
Omdat deze geluksziekte het verlies van de angst om te sterven veroorzaakt, die één van de centrale peilers is waarop het geloof in de materialistische moderne maatschappij berust, bestaat het risico dat er grote sociale beroering ontstaat in de vorm van stakingen van de oorlogsdrang en van de drang om gelijk te hebben, het ontstaan van samenscholingen van gelukkige mensen die zingen, dansen en het leven vieren, de opkomst van kringen van mensen die hun (lichamelijke en geestelijke) genezing vieren, crisissen van slappe lach en seances van collectief emotioneel afreageren.

BUY NOTHING DAY bij Ray Radio

SINTERKLAAS-STRESS BARST ROND DEZE TIJD IN ALLE HEVIGHEID LOS.

Wat te kopen? Wat te kopen? "Alles voor 't jong", hoor je hier regelmatig in de buurt... Maar wordt ons (b)engeltje er echt gelukkig van?
Wat is genoeg?

Aanstaande zaterdag zal er op tal van plaatsen de 'internationale Niet-Winkeldag' (www.koopniets.nl) plaatsvinden.
Hierover ben ik bij Ray Radio, en mede TTer initiatiefnemer geinterviewd.

Hier in het programma ook adacht voor de docu 'We Feed The World'
(http://video.google.com/videoplay?docid=-7738550412129841717#
Die hakte er wel even in. Dus zo zit dat met ons voedsel!

http://rayradio.podomatic.com/
of gewoon via het audio-archief van Stadsradio Breda (beter kwaliteit):
http://icecast.streamone.nl:9023/rayradio.mp3
NWD start op: 28 min.

leuker kunnen we het even niet maken ;-)

we make so much wast, buy and throw away!

Dit fimpje is in het Engels.
Hier wordt je als volwassenen toch wel even heel erg stil van.

http://www.youtube.com/watch?v=qirYqwylpRA
http://www.youtube.com/user/bijdehandjes123

Severn Suzuki spreekt op haar 13e de Verenigde Naties toe. Op zich al een moedige stap. Ze houdt echter geen politiek correct praatje. Ze doet een confronterend beroep op de aanwezigen duurzaam beleid en visie te ontwikkelen. Ze maakt zich oprecht zorgen over haar eigen toekomst. Het is 1992. De onderwerpen die ze aansnijdt, zijn vandaag nog steeds aan de orde. De zaal is halfleeg. Een jong meisje neemt de verantwoordelijkheid en laat haar stem horen, omdat ze verandering wil. Omdat ze goed voor zichzelf wil zorgen. Omdat ze zichzelf serieus neemtild, we should act als one world.....

Het Rijnlands model- sociale verzorgingsstaat

Het Rijnlands model is de naam die gebruikt wordt voor een systeem van maat-schappelijke ordening. Het wordt meestal gebruikt als een alternatief voor het zogeheten Angelsaksisch model waarbij alle ruimte aan de krachten van de vrije markt wordt gelaten en de overheid zich zoveel mogelijk afzijdig houdt. Dit laatste wordt ook wel neoliberalisme genoemd, een moderne variant op het laissez-faire kapitalisme.

Het Rijnlands model is vernoemd naar het kapitalisme met een menselijk gezicht zoals dat eertijds door de West-Duitse SPD werd gepropageerd. De toenmalige hoofdstad Bonn lag immers in het Rijnland.

Het Rijnlands model veronderstelt een overheid die zich actief bezighoudt met zaken als milieu, ruimtelijke ordening, onderwijs en sociale vraagstukken. In deze zin wordt ook wel van de sociale verzorgingsstaat gesproken. Voorts veronderstelt het een samenwerkingsbereidheid tussen overheid, werkgevers en werknemers. Daar waar de tegenstanders van het Rijnlands model vooral aandringen op loonmatiging, deregulering, en privatisering als nuttig voor de economische vooruitgang, zien de aanhangers van het Rijnlandse model vooral de betrekkelijke consensus tussen de diverse partners, het goede opleidingsniveau van de bevolking, de stabiliteit en de afwezigheid van al te scherpe misstanden als belangrijke voorwaarden voor de technisch-economische ontwikkeling.

Het Rijnlands ondernemingsmodel legt de nadruk op het middellange- en lange-termijndenken, waarbij continuïteit van de onderneming belangrijker is dan het nemen van een snelle kortetermijnwinst. Wel is de naar Rijnlands model vormgegeven onderneming vaak meer gesloten dan de Angelsaksische variant, die zijn financiering hoofdzakelijk via de beurs verkrijgt, daar waar de Rijnlandse onder-neming meer via families en banken wordt gefinancierd. Overigens zijn er geleidelijke overgangen denkbaar.

Kwam ter sprake op een leuke avond bij De Nieuwe Vorst.

Zelf herpakken en minder olie gaan gebruiken, dat kan! via TT

TROUW: Minder olie dan verwacht zegt klokkenluider IEA
De wereld heeft veel minder olie beschikbaar dan tot nu toe werd voorgespiegeld door het International Energy Agency (IEA). Dat beweert volgens de Guardian een klokkenluider van dat bureau.
Onder druk van de VS zouden de afnemende opbrengst van bestaande velden zijn afgezwakt. Bovendien zou de verwachting over de nog winbare hoeveelheden zijn overdreven.
Het IEA heeft de verwachte productie per dag voor 2030 al een aantal keren moeten bijstellen van 120 miljoen vaten naar 116 tot 105. Ook deze verwachting is onrealistisch volgens de anomieme bron. Zelfs 90 tot 95 miljoen vaten per dag is waarschijnlijk niet meer haalbaar.

Maar deze cijfers zouden niet naar buiten gebracht mogen worden vanwege de vrees voor een run op olie met daaraan gekoppelde prijsstijgingen.

Regeringen baseren hun energiebehoefte en aankoopbeleid op langere termijn mede op de gegevens van het IEA.

Van verschillende kanten is al kritiek gekomen op de cijfersl. Het Peakoil punt ligt volgens bijvoorbeeld het UK Energy Research Centre al in de buurt van het jaar 2020. Dat is het punt vanaf waar de wereld olieproductie alleen nog kan dalen.