GodelieveTT

Follow GodelieveTT on Twitter

Lezing 23/09/2010 prof. dr. Tim Jackson over welvaart zonder groei.

Lezing prof. dr. Tim Jackson over welvaart zonder groei.

Middelen van bestaan, ontplooiingsmogelijkheden, deel uitmaken van de samenleving. Dát zijn toch onze fundamentele behoeften? Daarin zou de economie moeten voorzien. Maar in plaats daarvan heerst onvrede en wordt het milieu bedreigd.Hoe komt dat?
Hierover houdt Tim Jackson, auteur van het boekWelvaart zonder groei, deze lezing.

In zijn boek "Welvaart zonder groei", stelt professor Tim Jackson de noodzaak van economische groei ter discussie. Hij biedt ons alternatieven om vol aan het leven deel te nemen zonder een beroep te hoeven doen op een onhoud-bare accumulatie van materiële dingen. Hij biedt ons een perspectief op een tran-sitie naar een ecologisch geletterde macro-economie, een verzoening van een goed leven met een eindige planeet.

Welvaart en crisis.
Twee decennia joegen we de economie aan door een verruiming van de financiële schuld-en,terwijl we onze ogen sloten voor de opbouw van ecologische schulden.
Niet individueel onverantwoordelijk financieel gedrag lag aan de basis van de
financiële crisis, maar het ongeremd nastreven van groei, zo stelt Tim Jackson. Wij geloven dat economische groei ons veiligheid biedt.Om die groei te be-schermen zijn we bereid om financiële en ecologische schade voor lief te nemen.

De waarheid is dat we er niet in slagen onze economieën duurzaam te maken, zelfs niet in financiële zin.
Een herstel van de status quo als antwoord op de crisis is daarom ten diepste misleidend en gedoemd te mislukken.
We lijken gevangen te zitten in het dilemma van de groei:‘groei is ecologisch onhoud-baar’ en 'krimp is economisch onstabiel’.
Bestaande recepten bieden geen oplossing. Wat we nodig hebben, zegt Jackson, is een nieuwe, ecologisch geletterde macro-economie.

We moeten niet alleen ontsnappen aan de groeidwang aan de productiekant, maar tege-lijk uit de ‘ijzeren kooi’ van het consumentisme. Jackson schetst de contouren van deze nieuwe macro-economie.De overvloed stoelt op een voortdurende productie van nieuwigheid ter consumptie. Maar een onophoudelijke stroom nieuwigheid versterkt onze innerlijke onrust en verzwakt ons vermogen om sociale doelen op de lange ter-mijn te beschermen.
Op die manier ondermijnt het ons welzijn en dat van de mensen om ons heen.
Ergens onderweg verliezen we de gedeelde welvaart waar het in de eerste plaats om ging. Dit vergt niet alleen een nieuwe economie, maar ook een nieuw overheidsbeleid.

Nieuw overheidsbeleid, vanaf 01-09-2010?
#dedeur blijft dicht, politiek stechelt en blijft voorlopig ook nog wel in een lastig pakket zitten. Met alle Ego's ipv Eco's.

Een zakenkabinet, gericht op feiten/wetenschap niet op vooroordelen. Met minder hijgerige pers, meer inhoudelijke vragen, minder zogenaamde nieuwsitems, meer aan-dacht op scholen en op tv voor alle complexe systemen waar we nu in leven.
Minder angst kweken met meer begrip. Dat kan!

Helaas ben ik verhinderd deze dag, boek tzt via mij ter leen!

Godelieve Engbersen.

Lezing en boek zeer de moeite waard.23/09/2010: 14.30 - 16.30 uur
Haagse Hogeschool, Den Haag - Voertaal Engels Toegang gratis –Aanmelden verplicht.
Plaats: Haagse Hogeschool, zaal ov1.53, Johanna Westerdijkplein 75
(achterzijde van station Hollands Spoor)
Zaal open: 14.00 uur
Aanmelden: Lennart.vanderLinde@haagsmilieucentrum.nl

Na de lezing is er ruim gelegenheid tot discussie onder leiding van prof.dr. Arnold Tukker (tno/ntnu).

Groningen krijgt 'gulden' terug, Tilburg De tt-Kruilk?

Groningen krijgt 'gulden' terug, Tilburg de tt-kruik???

GRONINGEN - De provincie Groningen krijgt de gulden terug. Het gaat om de 'Groninger Gulden', een betalingsmiddel waarmee het regionale bedrijfsleven binnen een jaar onderling kan betalen.
De Groninger gulden, een soort cadeaubon, is verkrijgbaar als bankbiljet en kan ook door de consument worden gebruikt.
De komst van de Groninger gulden is een initiatief van de Groningse afdeling van Transition Town. Dat is een organisatie die streeft naar minder olie-afhankelijk en meer duurzame economie.

Zaken doen.
De munt moet stimuleren dat kleine ondernemers meer zaken met elkaar doen, in plaats van met grote bedrijven. Volgens Transition Town vloeit het geld anders weg uit de regio. De Groninger gulden is geen officieel betalingsmiddel en werkt net zo als een cadeaubon.

Om die reden is er volgens de woordvoerder geen toestemming nodig van De Nederlandsche Bank. Er komen naar verwachting enkele honderdduizenden Groningse guldens in omloop.

Banken
Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken accepteren banken alleen wettige betaalmiddelen en kunnen banken de gulden dus niet accepteren.

'Als het inderdaad gaat om een systeem dat werkt als een cadeaubon en als het de duurzaamheid bevordert, dan vinden wij het geen probleem wanneer mensen dat onderling gebruiken', aldus een woordvoerder.

Het concept Transition Town ontstond in 2005 in Engeland. Inmiddels zijn daar zo'n tweehonderd lokale initiatieven gestart. Wereldwijd claimt de organisatie 500 projecten.
© ANP/NUzakelijk


Vanavond komen we met de initatiefnemers Transition Town Tilburg weer even bij elkaar.
Thema: "Lokaal ruilmiddel", staat ook op onze agenda. Hiervoor zoeken we geinteres-seerden die dit met ons mee uit willen werken. (Biljet ontwerpen, winkels benaderen en van alles en nog wat).Eerst maar eens brainstormen, informatie delen met andere TT-initiatieven.

Voel je welkom, met ons mee te doen.

Geinteresseerde Tilburgers, die met ons mee aan de slag willen, kunnen zich aan-melden via: transitiontown.tilburg@gmail.com
Transititie Café, interessante filmavonden en lezingen worden ook weer gepland.

Tip: Hou onze agenda in de gaten, of geef je op voor onze nieuwsbrief.

Godelieve Engbersen
Transition Town Tilburg
Twitter: GodelieveTT

Vanwaar dan toch die angst, dat onbehagen en die merkwaardige agressie die in ons lijken gevaren?

De continue stroom aan informatie de eenzijdige berichtgeving van alle Media over Wilders, ben ik helemaal beu. Het is niet constructief. (Dus niet duurzaam).
Veel belangrijker is om deze periode aan te grijpen om de frustratie van 'De Wilders stemmers'-te helpen.

Door het opbouwen van een aardige samenleving. Dat kan al via kleine oplossingen bereikt worden. Schaalverkleining, meer luisteren naar de klant, meer luisteren naar elkaar.

Het Onderstaand artikel is in mijn ogen zeer verhelderend. Eenzaamheid, zichzelf niet gezien voelen, de maatschappij met moderne communicatietechnieken, maakt angstig? Kunnen de journalisten aub even een "W-stilte" invoeren.
Meer bijdragen besteden aan een vriendelijke berichtgeving over onze mooie wereld. Niet alleen de kleine wantoestanden vergroten, en ook aandacht besteden aan al het mooie in de wereld, aandacht voor alles wat goed gaat.


=== Vanwaar dan toch die angst, dat onbehagen en die merkwaardige agressie die in ons lijken gevaren? Volkskrant: 30-08-2010. Rik Smits - Opinie en debat =====

Quote:
Het buitenland dacht het al sinds de moord op Pim Fortuyn in mei 2002, en sinds de laatste verkiezingen weet men het daar zeker: Nederlanders zijn een achterdochtig, kortaangebonden en verongelijkt volkje geworden. Een risicoschuw slag mensen dat massaal steun zoekt bij een man die in stoere taal belooft rust, reinheid en regel-maat te herstellen. En ook al is die man nog zo’n overtuigd parlementariër, zijn aantrekkingskracht is die van een ouderwetse ‘sterke man’, toeverlaat in benarde tijden.

Dat is raar, want zo benard zijn de tijden niet. De ‘diepe crisis’ die we nu door-maken, betekent grosso modo hooguit een teruggang naar het schathemelrijke welvaartspeil van een jaar of tien geleden. Goed, er bestaat een problematische geïsoleer-de allochtone onderklasse, maar die komen de meeste Nederlanders nauwelijks tegen.
Inderdaad, de huizenprijzen zakken een beetje, maar minimaal in het licht van het tempo waarin ze jarenlang tot berstens toe werden opgeblazen – dat ging er ruim dertig jaar geleden wel anders aan toe. Zelfs het werkloosheidsspook houdt zich rustig. En de criminaliteit daalde de afgelopen jaren eerder dan dat ze steeg. Vanwaar dan toch die angst, dat onbehagen en die merkwaardige agressie die in ons lijken gevaren?

Laten we allereerst vaststellen dat veel van die ‘kort lontje’-verschijnselen helemaal niet nieuw zijn. Al in de 16de eeuw stonden buitenlandse bezoekers paf van de lompe ongastvrijheid die de Lage Landen kenmerkte en van de grote waffel die zelfs vrouwen en kinderen er plachten op te zetten. Blijkbaar zijn dat kernwaarden van onze cultuur, maar ze verklaren niet de mentale omslag van de laatste tijd. Zo paniekerig en aangebrand was Nederland vrijwel nooit.

Het archetype van de nieuwe Nederlander is de PVV-stemmer, door onderzoeksbureau Motivaction in april 2009 gekarakteriseerd als onder meer ‘ontevreden over de wereld’ en met ‘minder vertrouwen in de samenleving en de overheid’. Hij – of zij natuurlijk, zelfs de website van Libelle zit er vol mee – ‘focust vooral op de eigen leefwereld’ waar minder ruimte is ‘voor empathie, kwetsbaarheid, milieubewustzijn en spiritualiteit’. Geen globaliserende netwerker dus, maar iemand die voor zijn contacten en welbevinden bij uitstek is aangewezen op de directe sociale omgeving. Veelzeggend is in dit verband dat PVV’ers meer dan gemiddeld de zelfstandige bakker, slager en groenteman bezoeken, omgevingen waar je bij het boodschappen doen nog een praatje maakt.

Juist die sociale omgeving is in de afgelopen decennia enorm achteruit gekacheld. Dat lijkt paradoxaal, want staan we nu niet juist veel intensiever en op veel meer manieren met anderen in contact dan ooit tevoren? Inderdaad, maar kijk eens naar de kwaliteit van al die ‘contacten’. Als deze krant niet bezorgd is, krijgt u alleen nog een automaat te spreken, ‘kies een drie’. Klagen kan niet meer, er is alleen in een ‘bezorgmelding’ voorzien.

Daarbij is het niet gebleven. Bankbedienden maakten plaats voor de doofstomme mechanische flappentap. Buschauffeur en tramconducteur verwerden tot zwijgende stuur- en stempelzombies, hun communicatieve taken zijn overgenomen door een ingeblikte stem of lichtkrant.

De ophaalmoeders die ooit gezellig keuvelden bij het schoolhek zwaaien nu nog slechts geagiteerd het autoportier open en brullen ‘Thomas! Schiet op! Je jas!’ Ondertussen staat hun wederhelft ergens in de file aangenaam onbereikbaar te wezen: even geen last van bazen, klanten, partners of kinderen; even lekker met de radio aan in je veilige stalen cocon – maar wel alleen, iets terugzeggen is zinloos.

Inmiddels is de zelfstandige winkelier die communicatief zijn klanten bindt terwijl die klanten onderling nieuwtjes uitwisselen – iets waarvan PVV’ers de waarde bovengemiddeld goed lijken in te zien – eendrachtig door gemeentebesturen, grootwinkelbedrijf en vastgoedsector goeddeels uitgeroeid. In zijn plaats kwamen de supermarkten met hun chagrijnig zwijgende wachtrijen, waar men afrekent onder vermijding van oogcontact. Kortom, het is vandaag de dag heel goed mogelijk om midden in het leven te staan, dagelijks tientallen contacten te hebben en toch geen mens te spreken.

Dat is geen nostalgisch gezeur, want er is meer. Klagen en informeren bij leveranciers moet tegenwoordig meestal bij een ‘Jair’ of ‘Chantal’ van een callcenter. Ja, ze begrijpen je probleem, maar ze gaan er niet over, mogen je niet doorverbinden en heten de volgende keer ineens Remco of Rosalie. En ze spréken niet met je, ze volgen een protocol. Het is een kafkaëske wereld van kastjes en muren, verstoken van empathie of echt contact.

Soortgelijke verarming speelt bijvoorbeeld in de thuiszorg, waar de vaste band tussen verzorger en patiënt verdween. Wat resteert, zijn ships that pass in the night. In het onderwijs zijn de oude kleine, geborgen scholen opgegaan in onpersoonlijke mastodonten waar niemand thuis is. Niet voor niets worden de relatief kleine gymnasia overstelpt met aanmeldingen. Waren er kleine zelfstandige vmbo’s, dan liep het ook daar storm.

Ook alle nieuwe communicatievormen hielpen om echt intermenselijk contact te vervangen door in wezen armetierige ersatz. Caroline Tensen op tv is gezellig, maar het blijft eenrichtingsverkeer. En ook al gaan we via Story, Privé en Linda intiem om met dozijnen bn’ers, zij gaan niet om met ons. Wie twittert, voert geen gesprek maar roept wat in het algemeen. Daarna roept iemand anders wat in het algemeen, en zo voort.

Nog vervreemdender zijn de forums en blogsites. Natuurlijk, tegenwoordig kan iedereen zijn zegje zeggen, en nog veilig anoniem ook. Maar dat werkt hoofdzakelijk ontremmend. Ook biedt het, gezien de felle verbetenheid die zich van ‘reaguurders’ pleegt meester te maken, weinig bevrediging. Hoe meer zelfontplooiing, des te heviger de frustratie, lijkt het.

Maar is dat alles vanuit het oogpunt van privacy bezien niet juist prachtig? Privacy werd 82 jaar geleden door de Amerikaanse opperrechter Louis Brandeis gedefinieerd als ‘the right to be left alone’. Dat lijkt precies te zijn wat de moderne ontwikkelingen hebben gerealiseerd. De genadeloze, niet aflatende sociale controle waar de eerste generaties van de 20ste eeuw onder zuchtten, was vaak geen pretje. Gereformeerden kochten hun appelstroop noodgedwongen bij een geloofsgenoot, terwijl katholieken hun soezen bij een roomse bakker dienden te bekomen – om over de vloek van ‘twee geloven op een kussen’ maar te zwijgen.

Dat dat verdween, mede doordat nieuwe communicatietechnieken en leefvormen ieders horizon openbraken, is winst. Maar Brandeis was natuurlijk niet uit op sociale verarming. Niet de medemens moest mensen in Brandeis’ ogen met rust laten, maar de overheid. En die doet dat juist minder dan ooit, net als in haar kielzog het bedrijfsleven en hele horden voorlichtingsinstellingen, belangenverenigingen, propagandaclubs en goede doelen.

De communicatietsunami die ons uit die hoek dagelijks overspoelt, is ook nog eens opzettelijk bedrieglijk en manipulatief. Zo zijn treinen niet meer vertraagd, maar komen ze ‘over enkele minuten binnen’. Zo paraderen dagelijks rissen dooddoeners van mediagetrainde hotemetoten voorbij op Radio 1 en het Journaal, en galmt onop-houdelijk de mantra over resultaten uit het verleden waarmee de overheid haar handen in onschuld wast aangaande het geknoei van de financiële wereld. Zo spiegelt men telkens keuzes voor waar in wezen niets te kiezen valt.

Zo ook zaait het RIVM na twee dagen aardig zomerweer paniek door een ‘nationaal hitteplan’ af te kondigen, waarop het Koningin Wilhelmina Fonds ons onheilspellend maant bij elk vermoeden van zonneschijn alleen gewapend met factor duizend, hoed en handschoenen het huis te verlaten want: ‘een op de zes Nederlanders loopt huidkanker op met als grootste oorzaak zonnestraling.’

En zo waarschuwt Postbus 51 ons voor korte lontjes en ‘ons’ onvermogen om normaal op aardige mensen te reageren. Bijgevolg is ‘buiten’ verworden van de plaats waar de kleine homo ludens speelt en relaties leert leggen en onderhouden, tot iets dat zo gevaarlijk is als Hiroshima vlak na de bom. Sartre kreeg gelijk: de anderen zijn de hel geworden.

Mensen lijken bar slecht tegen zo’n armzalige communicatieve leefomgeving te kunnen. Deels moet dat komen door die ouwe aap, die voorouder die nog altijd diep in ons verankerd zit. Evolutionair bezien floreren mensen het best in duidelijke posities binnen samenhangende, tamelijk kleine en hiërarchisch georganiseerde groepen. Niet voor niets noemen we iemand die gelukkig en succesvol is vaak ‘op zijn plaats’.

Die plaats moet steeds weer getoetst en bevestigd worden, tientallen malen per dag. Dat doen we voornamelijk door lichaamstaal, blikken en aanrakingen, taal- en sociale rituelen en kletspraatjes die inhoudelijk nergens over hoeven gaan. Gebrek aan al die vormen van echt, rechtstreeks contact tussen personen van vlees en bloed veroorzaakt angst en eenzaamheid.

Toch filteren schaalvergroting en technologie juist dat contact meer en meer weg uit ons leefmilieu. Dat knaagt aan mensen, en ze zoeken compensatie. Misschien zijn daarom massale, liefst oorverdovende evenementen van Dance Valley tot Oranje-huldiging zo populair, misschien dromt heel het land daarom hutjemutje bijeen op Koninginnedag. Om ergens bij te horen, in op te gaan, een schijn van groepsgevoel te ervaren.

Misschien is dat ook het diep menselijke signaal dat de PVV-kiezers onbewust zenden: een protest tegen de anomie van een maatschappij die doorschiet in het eenzijdig streven naar maximalisering van welvaart door rationalisatie. Een verlangen naar het herstel van de menselijke maat en het directe menselijke contact in het maatschap-pelijk verkeer, oerbehoeften die even essentieel zijn voor ons welbevinden als lucht en water.

De auteur is taalkundige en publicist. De archetypische PVV-stemmer is volgens hem een Nederlander die zich ontheemd voelt in de lawaaiige wereld van de snelle communicatie. Hij verlangt naar ordelijke verhoudingen waarin iedereen gewoon ‘zijn plek’ heeft.

geknipt en geplakt, omdat ik dit een artikel vind om mee aan de slag te gaan.
De wereld mooier maken, voor iedereen. Zodat iedereen erbij hoort. Dan volgen ook minder 'tegen-stemmers', volgt er een wat rustiger politiek klimaat?
Of zullen we de komende jaren een Niet Stechelend Zakenkabinet aanstellen?
Laat de feiten regeren, en niet de vooroordelen?
GE

horror and the magic of the ocean. Images can help make change


http://www.youtube.com/watch?v=0HEXx3-P8kk


Afgelopen zaterdag ben ik overdag met een groep mensen bij elkaar gekomen, die graag via Vers-Voko's lokaal voedsel willen promoten. Met het eten van lokaal voedsel, en via (veel vaker) vegetarisch eten, gebruik je nu eenmaal veel minder fossiele brand-stoffen.
Nadat ik overdag eerst met wat Doen-denkers samen enthousiaste plannen had gemaakt, kwam ik 's avonds nog in gesprek met wat Doem-denkers. Thema de gemakzuchtige mens, overbevolking, plastic soup etc.
Met een soort van nachtmerrie werd ik de volgende ochtend wakker.
Met een hele dag flinke hoosbuien in het vooruitzicht.

Een prachtige avond bij Zomergasten met Erwin Olaf maakte mijn dag helemaal goed. Erwin spreekt zich uit, over homorechten. Dat men niet in een schulp moet kruipen, maar weer voor elkaar op moet komen. Dat liefde zal zegevieren. Hij organiseert begin oktober ook een feest in Paradiso, om de liefde te vieren.

Liefde voor onze mooie wereld.
Vandaag via Face-book werd ik geattendeerd op het prachtige TED-filmpje.
Over de wondere wereld van de Oceaan. Met prachtige ontroerende onderwater foto-grafie. De fotograaf sluit het indrukwekkende filmpje af met 'Story of hope'.
We can protect the ocean!

Maar dat moeten WE dan wel gaan doen.
Het gestechel op dit moment in de politiek is zo'n verspillende energie. Juist nu is het belangrijk om ons Sámen écht te bekommeren over allerlei lange-termijn issues.

Voetafdruk.
Deze zomervakantie ben ik in Nederland gebleven, terwijl ik wel ook een leuk vakantie-aanbod heb gekregen om in Ierland vakantie te vieren. Mijn voornemen is nooit meer te vliegen, en me eerlijk in te zetten voor een duurzame wereld. Mijn vakantie in Nederland was super! Via het bezoeken van allerlei inspirerende Transition Town initiatieven. Op dit moment zijn er al zoveel mensen goed geïn-formeerd. Alleen draagt informatie blijkbaar niet altijd bij tot verandering?
Om duurzaam te leven, en jezelf soms wat te ontzeggen, naast doorzettingsvermogen moet je ook hoopvol zijn?

Hier wat Milieutips 'uit de oude doos'.
1. Koop alleen wat U echt nodig hebt. (leen of ruil het anders via spullendelen.nl)
zie ook: www.koopniets.nl .
2. Wees zuinig met alles.
3. Verdiep u in de oorzaken.
4. Wees op Uw hoede voor producenten.
5. Wees kritisch t.o.v. de overheid.
6. Wantrouw officiële deskundigen.
7. Verdiep U in de 'biologische huishouding'.
8. Maak Uw omgeving wakker!
9. Word aktief.
10. Wordt nog aktiever.;-)

Het gaat per slot om de wereld weer leefbaar te maken, om te redden wat er te redden valt en om de generaties die na ons komen een kans te geven.
Was getekend: Aktie Strohalm. Jaar 1998 -??-

Wat zal Aktie Strohalm in 2020 schrijven??


Godelieve Engbersen
Ambassadeur van Niet-Winkeldag 2010.
zie ook: www.koopniets.nl

http://www.ted.com
Photographer Brian Skerry shoots life above and below the waves -- as he puts it, both the horror and the magic of the ocean. Sharing amazing, intimate shots of undersea creatures, he shows how powerful .

Ik wil meehelpen de wereld te veranderen? Doen-denken of Doem-denken?

Ik wil meehelpen de wereld te veranderen:
Ja, en ik begin initiatieven (67%, 8 Votes)
Ja, maar ik doe mee met anderen (25%, 3 Votes)
Nee, heeft geen zin (8%, 1 Votes)
Nee, maar als anderen dat willen is dat goed (0%, 0 Votes)
Totaal stemmers: 12

"Transition Town Rotterdam: Toekomst hou je vast", heeft een Poll uitgeschreven.
Zie bovenstaande cijfers. Totaal stemmers is nog éxtreem laag, toch vind ik het interessant het eind-resultaat te lezen. Nu zijn websitebezoekers van een Transition Town initiatief-site, wellicht al redelijk goed geïnformeerd over de noodzaak 'Samen aan de slag te gaan'? 92% die wel mee wil doen, is veel? Wie gaat werkelijk aan de slag. Ontzegt zichzelf weleens iets, als vlees, vliegreizen, spullen, vanuit dit duurzaamheids-besef? Het Rentmeesterschap, zorgen voor onze Moeder Aarde, voor onze kinderen van de toekomst?

Ook ben ik wél benieuwd naar de uitkomst van deze Poll op bijv een vliegtuigsite als Cheap-Tickets, of bij een site van een 'Kékke Cool Vette' DesignWebwinkel, in een lokale Eco-winkel, of bij de ouderavond op een lagere school?

Hoe staat de duurzame vlag erbij in Nederland?
Er wordt veel zinvols over geschreven. Googel je de term 'duurzaamheid', dan volgt een Tsunami aan informatie. Waarbij de term 'duurzaamheid' tegenwoordig ook weleens misbruikt wordt. Toch zijn er al wel veel mensen actief bij allerlei op-bouwende duurzame initiatieven. Een thema wat steeds meer in de belangstelling komt is Vers-Voko's. Dit thema werd vandaag op de aanloopdag van Omslag behandeld.

Vers-Voko's.
Vandaag werd bij Omslag dus het thema VersVoko's toegelicht. Een VersVoko is een groep mensen die samen hun dagelijkse behoefte aan verse groente, fruit, en mogelijk andere voedingsproducten uit de regio inkopen. Voor consument, boer en milieu zou het mooi zjn als er meer van dergelijke lokale boer-consument-verbanden worden opgezet.

In Tilburg wordt met het initiatief, 'Goei Eete', al bij consumenten in Tilburg gepolst, hoe de wensen liggen. Meer informatie:
Doe mee met: 'Goei Eete'
http://transitiontowns.nl/archief/4965

"Goei Eete, gezond en lekker eten uit de buurt".

Deze aanloopdag vandaag werd een zeer inspirerende dag. Volgens mij gaat dit in 'Ons Tilburg' hartstikke goed lopen. Meerdere betrokkenen uit Tilburg waren op deze aanloopdag aanwezig. De BMF, Brabantse MilieuFederatie helpt ons graag mee. Op de komende dag bij BMF met brabantse Transition Town iniatieven besteden we ook aan-dacht aan dit thema.
Voel je welkom!!

Trefwoorden opgeschreven door deelnemers aan VersVoko's:
Lokaal, Weet wat je eet, Biologisch, GEZOND, Groenten, eerlijk product, Voeding, eerlijke prijs, Korte Keten, Boer.

Agenda volgt, te lezen via de website van transition Town: datum zondag 3 oktober.
Meer informatie over 'Duurzaam Buurten':
TILBURG – Onder de noemer ‘Duurzaam Buurten’ is er op zondag 3 oktober een bijeenkomst voor betrokkenen bij bestaande en nieuwe Transition Town-groepen in Midden Brabant. De bijeenkomst is van 12:00 tot 17:00 in het Natuurmuseum te Tilburg.

Tot Ziens,
Ik zeg Doe Mee! ;-)

Godelieve Engbersen -een doendenker
Twitter-informatie: GodelieveTT

Tilburg Transition Town


NB:Omslag: werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. En dit al sinds 1994.
Met een zeer informatief blad ZOZ; tijdschrift voor doen-denkers.

De ecothriller ‘Graan’ van Ruben van Dijk is momenteel akelig actueel!

Na een bezoek aan het MilieuCafé heb ik in een paar maanden geleden de eco-thriller ‘Graan’ gekocht. Het kopen van boeken is nog een van mijn eco-zondes ;-)
Dit boek van Ruben van Dijk, is nu maanden later ákelig actueel!!!
Veel zaken in dit spannende, fictieve verhaal over een wereldwijde voedselcrisis lijken uit te komen, nu de graanoogsten in Rusland en Oekraïne zijn verbrand.

Quote:“Landen zoals Rusland sluiten de grenzen voor graanproducten en andere landen im-porteren zoveel mogelijk graan nét voor die grenzen waterdicht zijn afgesloten. Bestaande handelsovereenkomsten worden in de prullenbak gegooid. Ruben van Dijk:‘Ik had graag gezien dat het anders was, maar veel uit mijn boek is dus helaas bewaarheid.’

‘Graan’ verscheen in januari 2010 bij A.W. bruna Uitgevers en gaat over een drei-gende voedselcrisis in Amerika, Europa en Azië. Een Nederlands crisis-team onder leiding van de jonge, ambitieuze politicus Peter Vink, probeert het een en ander in goede banen te leiden. Ruben van Dijk is een pseudoniem voor Thomas van Slobbe. Hij is directeur van Stichting wAarde, een denktank binnen de natuur- en milieubeweging. Veel uit dit boek, wordt dus helaas bewaarheid.
Ongelofelijk dat anno 2010 nog zo weinig gebruik maken van de (h)éérlijke stad, het verbouwen van lokaal voedsel in eigen tuin. Overal in Tilburg zie je lange tuinen plat geplaveid met vieze stoeptegels. Natuurlijk wel handig goed schoon te spuiten met je onbeperkt drinkwater uit eigen kraan.

Deze zomer vakantie heb ik door Nederland getoerd, waarbij ik veel Transition Town Initiatieven heb bezocht. Gastvrijheid ervaren, heerlijke zelfgemaakte maaltijden/ seizoengroente en heerlijke kruidenthee uit eigen (raam)-tuin. Intensieve gesprekken met betrokken burgers, die zélf de handen uit de mouwen steken. "Hoe kan het dat we onze mooie wereld zo uit onze handen laten glippen!"
De mogelijkheid die nog steeds geboden wordt om 'All inclusive voor een luttel bedrag op vakantie te gaan aan de ene kant en de hongersnood zichtbaar voor ons aan de andere kant. Zelf heb ik 'bewust' geen kinderen, en alle kinderen zijn mij evenveel waard. Dat kinderen in Pakistan nu verdrinken terwijl onzeker gemaakte pubers in VS op 16-jaringe een 'nose-job', of borstcorrectie krijgen, is toch onbegrijpelijk? Maar ook dichtbij huis, pubers die als rapportbeloning een I-Pad krijgen of Black Berrie?? ;-(

Pim-Pam-Pet.
Het begint met een O, en heeft te maken met ons-de mensheid.
Kiezen we voor I.
Ontwikkeld, Onderwijs, Omslag (Transitie), Optimistisch, OliNo, (www.olino.org), "oma weet raad", Overvloed, Onbaatzuchtig, Oplossingen! -of-
II. Overconsumptie, overgewicht, Oneerlijke verdeling, Ontevreden-heid, Oorlog, Onmatig-heid, Onnozelheid, Overstromingen, Overkill, Omkopen, Overspannen zijn, Ongebreidelde verspilling, Overseksed, Overlast, Onevenwichtig, Ondergang!

Think Global act local.
Natuurlijk kun je bepaalde natuurrampen niet (meer) voorkomen. Maar wat er nu aan de hand is op onze wereld, daar is de onmatige mens zeker debet aan. Het heeft wél zin je eigen verbruik van (fossiele) grondstoffen te verminderen, en samen te werken aan een duurzame toekomst. Samen kunnen we wel een verschil maken. Binnen een jaar kun je wijken vol zonnepanelen hebben en tuinen vol groente. Duurzaam leven met het gevoel van overvloed i.p.v. Ontevredenheid? Rust i.p.v. druk, druk, druk? Met een baan om de hoek, fietsen i.p.v. onnodig energieverlies in de fille.

Hoe zal deze periode over 20 jaar in onze geschiedenisboekjes vermeld worden?
Met woorden uit rubriek I of II? De kinderen hier, krijgen wel te maken met de resul-taten van Ons superslecht rent-meesterschap. Weten we het tij nog te keren, met alle duurzame initiatieven? Doe mee? Laten we samen een positief verschil maken?

Godelieve Engbersen
Transition Town Tilburg.
Tip: Kijk ook eens op de 10/10 actie van Vroege Vogels....10% minder=Meer!

RayRadio: De duurzame DJ op de dinsdag-avond! Breda én ook leuk voor Ons Tilburg.

RayRadio: De duurzame DJ op de dinsdag-avond!

Elke dinsdag-avond van 21.00-22.00 uur een uurtje 'groene' radio met een ietwat ruig randje! Met nagenoeg elke week duurzame gasten. Of het nu gaat energie, voedsel, economie, vervoer; er valt nog genoeg te bespreken.
Maar met het energie-gehalte van dit programma zit het wel goed... Muzikaal schiet het soms alle kanten op. Van 'oudjes' tot 'gloedje-nieuw' en van rock tot funk; alles kan hier de revue passeren!
De laatste aflevering van RayRadio kan je ook online beluisteren.

Ray Radio van Stadsradio Breda, óók leuk voor Ons Tilburg.

http://bit.ly/cHUaso
.


Aandacht voor het thema, productieproces 'duurzaamheid'. Thema Greenwashing wordt door Ray uitgelegd. Weliswaar geen eenvoudige opdracht en Ray slaat zich hier goed doorheen. ;-)
"Is iets Eindig of Volhoudbaar?"

Met een interview van Martin van: www.spullendelen.nl
Vandaag ben ik op de UvT, Openbare Biep, en bij de brugwachter en bij 'Grotto' geweest en heb ik flyers uitgedeeld van www.spullendelen.nl
Als je mensen erover aanspreekt, reageert iedereen enthousiast.
Laten we er samen een succes van maken! Zeker in Ons mooie Tilburg.

Donderdag middag as. ontmoet ik de bouwer, Martin, in Groningen. Mij lijkt het ook zinvol ook de rubriek 'tuinen-delen' via deze site op de digitale kaart te zetten. Er zijn genoeg mensen die een (volks)tuin hebben, en weinig tijd, fijn om samen de tuin te delen!? (en ook tuingereedschap, kruiwagens, grasmaaier, wekpotten, etc.).
Martin heeft de site gebouwd, de site is nu een paar weken online. Er zijn al heel veel spullen online en heel veel personen. Laten we met zijn allen mooie spullen delen. Het is ook onzinnig, als iedereeen een sneeuwschuiver koopt. Je kunt heel veel spullen delen / lenen!

Godelieve Engbersen,
Transition Town Tilburg.


Interview met Martin, van SpullenDelen, volgt na ongeveer 26 minuten.

De dag dat de aarde op was in 2010 is…net voorbij: 21 augustus

http://www.lowimpactman.wordpress.com/


Vandaag de blog weer even opgezocht van de Low Impact Man. Het lezen van zijn blog is altijd de moeite waard. Gedegen informatie, en met veel praktische voorbeelden om je eigen duurzame pad te lopen.

Consumptiemaatschappij?
Vandaag 1 Jumbo wagentje overtollige spullen naar 'La Poubelle' gebracht. Leuke bord-spellen, 2 goede tennisrackets, wat oude tafeltjes, en linnen tassen en wat dien-borden. Bij de gezellige brugwachter na een gezellige pitstop, Pim Pam Pet afgegeven.

Pim-Pam-Pet!
Het begint met een O, en gaat over de mens.
Oorlogszuchtig, ontevreden of Ontwikkeld, Onbaatzuchtig?
Laten we duimen voor het tweede.

Een toekomst waarbij we niet gaan knokken om de tekorten op onze aarde (water, fossiele brandstoffen, ruimte), en ons inzetten voor de zinvolle dialoog, samen delen. Waarbij aandacht voor onderwijs wereldwijd en duurzame energie opwekken wereldwijd.

Realistisch.
Dit is niet Idealistisch maar Realistisch. De grondstoffen van de aarde zijn op 21/08/2010 op, dan hebben we nog een aantal maanden in 2010 te gaan...
Er is Genoeg, wanneer we delen, ruilen, elkaar helpen! Duurzame energie gebruiken, er minder kinderen geboren worden, onze spullen hergebruiken etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc.

Elke dag gestechel binnen de politiek, is een verloren dag. We kunnen samenwerken om ons in te zetten voor een mooie duurzame wereld.In 2010 is dat niet meer Naief, Idealistisch, en wel Realistisch.

Samen=Meer
Van 'Hebben', naar 'Zijn'

Er zijn zoveel lokale initiatieven. Het vergt soms wat moed en ook inzet.
- Iets vragen/ruilen/delen i.p.v. zelf te kopen?
- Vaker fietsen i.p.v. auto rijden.
- Lokaal voedsel kopen en letten op seizoensgroente.
- Creativiteit wanneer je een kadootje zelf maakt, ipv rommel uit de winkel.

Niet meer mee doen aan deze opgedrongen Consumptiemaatschappij. Ja zeggen voor repareer-bare spullen, hergebruik, duurzame energie. Hiervoor zet ik me graag in. Wanneer je de kranten leest, dan weet je dat we voor veel mensen al te laat zijn.
Een pessimist is een goed geïnformeerde optimist?

Optimistisch kan ik wel zijn, omdat ik zo snel ook zoveel mooie initiatieven zie onstaan. Met behulp van de huidige technologie, weten deze initiatieven elkaar te vinden.
Hoe de Media meer te bewegen, zinvolle informatie te delen, over de lange termijn ipv alleen artikelen over De Waan van de dag?

Voor tips hou ik me van harte aanbevolen.

Zo en nu de natuur in!
Vandaag is gelukkig wéér een Autoloze Niet-Winkeldag!


Godelieve Engbersen
Transition Town Tilburg

Eindhovense Permablitz, leuk artikel op Olino.org. Tilburg heeft in 2011 ook Permablitz


http://www.olino.org/articles/2009/08/03/eindhovense-permablitzPermaBlitz: Na één dag je voedsel uit je eigen tuin!
Met Transition Town Tilburg, hebben we de wens een permablitz te organiseren. Omdat onze 'permablitzdeskundige', actief bij Ecodorp betrokken is, is het er dit jaar nog niet van gekomen. Afgelopen week hebben we hierover samen wel weer contact gehad.
We hebben nu ook een tuintje op het oog, en ook contact met Transition Town Eindhoven die al vaker Permablitz heeft georganiseerd.

Op de site van olino.org staat een inspirerend artikel.
Een van de plannen die we uit gaan voeren.
De kennis is er, de mensen ook, en de tuin ook!

Zelf heb ik een balkon, en krijg wel steeds meer zin, zelf ook met groente / kruiden in de weer te gaan. Deze vakantie zoveel lekkere maaltijden gegeten, met groente uit eigen tuin. Na een paar maanden heb je bijv. van een courgettenklimplant al kilo's courgetten.
Te mooi om waar te zijn?

Wanneer mensen mee willen helpen of zelf ook een tuin hebben waar ze naast een gras-veldje en stoeptegels, graag groente verbouwen, dan kunnen we wellicht met een Perma-blitz elkaar een handje helpen.

Groen, Gezond, Gezellig, Goedkoop....

Godelieve Engbersen
Transition Town Tilburg

Olie oneindig aanwezig? Las Vegas als voorbeeld? Of zelf je ecologische voetafdruk verkleinen?

Vanavond werd op TV BRT 1 om 20.00 aandacht besteed aan het thema duurzaamheid,
het Olieverbruik op onze Aarde. Aandacht voor het PostFossiele tijdperk met ook een portret van de 'Low Impact Man', en met prachtige beelden van de aarde.

Met een kort portret van Steven Vromman, hij wil graag op 1 ecologische voet te leven. Hierover informeert hij velen. Via zijn boeken en weblog.
"De aarde vanuit de hemel", Postfossiel actie.

Overconsumptie en verspilling, we moeten naar een leven zonder olie.
Steven vromman. "We kunnen een betere levensstijl krijgen dan nu".

De natuur bevindt zich in onbalans!
Hebben we echt wel zoveel energie nodig?
'Las Vegas', als tempel van mateloosheid.
Casino's leveren gruwelijk veel geld op.

Bezoekers in Las Vegas worden geïnformeerd: "I don't believe in global warming".
"Mensen die daar in geloven zijn idioten!', voor zover de reactie van een bezoeker aan het camerateam, te Las Vegas.

Wonderlijk in mijn ogen dat mensen dat denken, alsof er altijd oneindige velden van olie zullen zijn? De stad 'Las Vegas' is ontworpen voor goedkope olie.
Er is geen water, geen voedsel. De boodschap is 'Blijf maar consumeren!',
'Goed voor de economie'!

We moeten overschakelen naar een duurzame wereld.
Zonnepanelen, recyclen, elk persoon kan anders gaan leven. De mensen dringend wakker schudden. Geloof in een vreedzame toekomst. Een wereld waarin we kunnen delen!

De olieindustrie is de machtigste industrie op aarde!
Steven Vromman, Low Impact Man, gebruikt 80% minder energie dan de andere euro-peanen. Steven was in maart 2010 in Theater Zaal 16, op bezoek bij ons in Tilburg, op de Landelijke Consuminder-dag, met de Low Impact Show. Zijn boeken en blogs zijn super informatief!!!!
Enthousiasmerend, hoopvol, ook grappig én zeer informatief!
zie ook: http://www.lowimpactman.wordpress.com

In zijn werk is de Low Impact Man, een pionier.
Het lezen van zijn boeken en weblog is de moeite waard.
PS: Tip, via mij te leen (via www.spullenlenen.nl of mailen).

Met 80% minder aardolie kún je (gelukkig) leven!!!
Fruit hoeft niet via vliegtuigen ingevlogen te worden. Eet lokaal seizoens voedsel?
Transition Town Tilburg, met het project 'Goei Eete' (projct lokaal voedsel en consumenten te combineren) besteedt hier ook aandacht aan.
Voedsel hoeft geen honderden kilometers af te leggen, er is genoeg!

De blanken zijn roofdieren.
Mother Earth. Portret van inheemse volken. Hun land heeft men gekregen van de groot-ouders. Inheems volk, waarvan de grond van onder de voeten wordt gelopen. De steen-kool-industrie wil de inheemse volken verjagen. Olie wordt duur, steenkoolmijnen gaan weer open??
Het inheemse volk, wil wind, zonlicht gebruiken, lokaal voedsel verbouwen.

Laten we zelf onze duurzame stap zetten en minder olie verbruiken, zodat de steenkool-mijnen niet meer open hoeven. Samen een mooi leven opbouwen.
Liever niet Las Vegas najagen en wel een mooi duurzaam leven. Met voorbeelden van de Low Impact Man en zoveel informatie die we nu beschikbaar hebben, kennis die we kunnen delen!

De beelden uit deze reportage, komen uit de film 'Home', dit is een prachtige alsook heftige film. De DVD via mij te leen. Deze prachtige film 'Home', wordt ook nog een keer vertoond op een Transition Town Filmavond (datum volgt).


Godelieve Engbersen
Transition Town Tilburg.
Ambassadeur van Genoeg,
- Van 'Hebben' naar 'Zijn' -

bezoek ook blog:

Ego= (Macht x CashCash) -> Liefde=(ruimte x tijd).

http://www.youtube.com/watch?v=q_z_xDLalos&feature=player_embedded


Ecodorp Brabant, heeft een proefbouwproject op De Kleine Aarde. Waarbij later ook met leem ed gebouwd gaat worden en een fruitgaarde wordt aangelegd.
Tijdens mijn vakantie heb ik hier twee nachten op de camping om de hoek gelogeerd.
Veel betrokkenen bij dit ecodorp, bezoeken ook de filmavonden van Transition Town.
Zelf wil ik duurzaam in de stad wonen, en niet wonen/bouwen op Ecodorp.
Wel delen we eenzelfde gedachtegoed. Leuk dit project tijdens mijn vakantie te kunnen ontmoeten.

Gewapend met enkel een slaapzak en rugzakje met wat schone kleren, reden we naar Boxtel. Mijn idee dat ik wel een overnachting zou vinden, en anders de laatste trein naar Tilburg terug zou nemen.

De Kleine Aarde.
Een bezoek aan de Kleine Aarde is sowieso al erg interessant. Hier is veel infor-matie te verkrijgen over de ecologische voetafdruk ed, zonnepanelen, er is een práchtige kruidentuin, er zijn mooie vijvers, veel vlinders en vogels. Kortom een prachtige plek.

Deze zomer wordt er al gebouwd door deelnemers aan Ecodorp. Zo kunnen de bouwers van ecodorp zelf ervaren, hoe een zelfvoorzienend ecologisch huis gebouwd wordt, hier zinvolle kennis opdoen voor het bouwen van hun eigen huis en ook over samenwerken/ samenleven, het organiseren van de boodschappen, koken voor zo'n 35 mensen, terrein opruimen én Bouwen!

Inspirerende dagen, waar met veel plezier en inspiratie gewerkt wordt volgens het dragon dreaming principe. Zeer interessant hier wat meer van te weten. Zie pdfje.
http://www.ecodorpbrabant.nl/Images/voortgang/Dragon-Dreaming.pdf

Heel bijzonder en gezellig dit mee te maken.
Met een dagopening in de kring, een energizer, een dankwoord in de kring voor het heerlijke eten. Met veel bijzondere ontmoetingen, een prachtig optreden van Diapson (boventoons ensemble), gesprekken en verhalen aan het kampvuur, en samen werken aan het 'Blote Voeten-pad'. Veel spierpijn gekregen. Confronterend! ;-)
Inderdaad stond er een tentje voor me vrij. 'Alles is er al', als je kunt delen.

Her en der zijn inspirerende spreuken opgehangen.
Het proefproject wordt op een práchtig terrein gebouwd.

Leuk filmpje hierover via Omroep Brabant!
http://www.youtube.com/watch?v=q_z_xDLalos&feature=player_embedded

Spreuken her en der verspreid op het Eco-dorp.
- Ook met kleine stappen komt een doel dichterbij
- Logica brengt je van A tot B, verbinding brengt je overal
- Ego=macht X cashcash. Liefde is ruimte X tijd.
Kraak de formule en wordt rijk.

- wordt vervolgd / interessant mooi bouwproject-
Godelieve Engbersen, Transition Town Tilburg.

Ga slimmer met je spullen om en bespaar geld. Mooie poster hierover te downloaden via de site.

Er is een leuk artikel verschenen over spullendelen.nl:
http://www.hetkanwel.net/2010/08/19/ga-slimmer-met-je-spullen-om-en-bespaar-geld/

Ga slimmer met je spullen om, samen is meer! (en bespaar geld).
Die rode galajurk voor die ene bruiloft, een bladenblazer, die super-sonische schuur-machine, heel veel dvd’s, kinderfietsen, de bakfiets, het buitenzwembadje met handige pomp, zomaar een lijst van spullen die ik bezit en heel weinig gebruik.
Veel van de spullen leen ik wel eens uit aan buren of vrienden en dat geeft mij een goed gevoel.“Toch goed dat ik die spullen allemaal heb”, denk ik dan.
We bezitten allemaal spullen die we niet willen wegdoen, maar die we zeker niet dagelijks gebruiken.
Voor die spullen is nu de oplossing: spullendelen.nl. Het idee achter de site is dat je artikelen kunt lenen en uitlenen van en aan mensen bij jou in de buurt.
Bijvoorbeeld: die handige zaagmachine voor dat ene klusje of een luchtbed voor je neefje dat komt logeren. Je kunt allerlei soorten spullen via de site lenen en uitlenen. Er zijn tot nu toe 16 categorieën, waaronder witgoed, beeld & geluid, mode en kleding, computers en kamperen & reizen.

Erg handig aan spullendelen.nl is dat iedere gebruiker een overzicht heeft waarin te zien is welke spullen geleend en uitgeleend zijn van of aan welke personen. Ideaal. Dat is namelijk mijn probleem altijd, ik vergeet dat ik iets uitgeleend heb aan iemand of (nog erger) dat ikzelf iets van een ander geleend heb. Grappig dingetje is dat je in hetzelfde overzicht kunt zien hoeveel geld je bespaart door iets van een ander te lenen in plaats van het zelf aan te schaffen. Ik heb meteen mijn man erbij geroepen om dat te laten zien. Hij is nogal van de (dure en zinloze) gadgets, nu dus allemaal te leen via spullendelen.nl.

De site is nog niet zo lang live en moet gevuld worden. Ben je net zo enthousiast over het initiatief als ik? Verzamel alle spullen die je zou willen uitlenen, zoek via googel afbeeldingen of maak een foto en plaats ze op de spullendelen.nl!

Via http://www.spullendelen.nl heb ik al de DVD van Theo Maassen uitgeleend, een mooie DVD over Janoch/ graancircels ontvangen, stapeltje boeken gedeeld, een tentje geleend en een parkeerbon gedeeld.;-)

Aangeboden: 2 statafels, 65 stapel limonadeglaasjes, sjoelbak, 4 jeudeboules dozen, stapel dvds, meters boeken, 7 delen van Voskuil, grote soeppan (zo goed als nieuw).Dus als je een tuin-feestje geeft, schroom niet en kom die spulletjes even bij me ophalen.
Nieuw aanbod: dieprvriesvak groot. Het liefst voor ingevroren tuingroente, niet voor pizza's/ijs of zo ;-) Deze website is ook handig voor letsgroepen, ruilkringen, buren, collega's. Je kunt je bezit, spullen zo netjes aangeven. Wat ik nog zócht was een keukentrapje (opgelost), en makkelijk uit te gooien ‘kék quecho’-tentje,maar dát ga ik dan heel misschien dan toch nog zelf kopen? We denken nog aan een leuke nieuwe rubriek 'tuinen delen', de ene werkt fulltime en komt aan haar/zijn tuin niet toe, de ander (bekende vriend van spullendelen) heeft zin en tijd in een tuin te werken (moestuin). Samen is meer!

Godelieve Engbersen, Tilburg.

De mooiste dingen in het leven zijn niet te koop. Info voor initiatiefnemers NWD 2010!

Omslag Werkplaats voor Duurzame ontwikkeling.
Bron: Jaarverslag 2008-2009: p19-20.

Niet-Winkeldag 2008-2009.
Een activiteit die altijd veel media-aandacht trekt is de jaarlijkse Niet-Winkeldag, telkens op de laatste zaterdag in November.(Buy Nothing Day)is de jaar-lijkse, wereldwijde protestdag tegen de consumptiecultuur en de feestdag van de bevrijde consumenten die niet allemaal spullen nodig hebben om zich goed te voelen.
Elk jaar zijn er op Niet-Winkeldag activiteiten in tientallen landen.
Omslag introduceerde de Niet-Winkeldag in 1995 in Nederland.

Omslag onderhoudt rond deze dag een speciale website: www.koopniets.nl In Nederland waren er in 2008 acties in Amers-fooort, Coevorden, Maastricht, Renesse, Wageningen, Tilburg, Utrecht, Zeist, en Zwolle.
In 2009 waren er activiteiten in Bussum, Den Haag, Etten-Leur, Tilburg, Utrecht, Wageningen, Vlissingen en Zeist.

Het hangt elke keer van de plaatselijke initiatiefnemers af waar er acties zullen plaatsvinden. Clowns in het Clownlijk. Loslopend Nederlands Leger CloLoNel), deelden op Niet-Winkeldag in Utrecht geluk liefde en schone lucht uit. Want 'hoe meer geld wordt uitgegeven aan producten die de mens eigenlijk niet nodig heeft, hoe ongelukkiger men wordt'.

Studenten van de Hogeschool in Mechelen (België),gebruiken in 2009 de inter-nationale Niet-Winkeldag als examenopdracht om hun medestudenten iets duidelijk te maken. Uit hun verslag: "Om ze de beleving te laten geworden heb ik mezelf als fashion lady geprofileerd en mijn collega als armoedzaaier. We hebben kort enkele drastische cijfers aangehaald rond armoede, kindersterfte, tot de kostprijs van een porche of een dagje Monaco. Nadien hebben we de groep aan het werk gezet om een collage te maken welke het contrast tussen arm en rijk aantoont."

HappyJMA Wageningen vierde de Niet-Winkeldag 2009 op de markt, door mensen positieve hoofdzakelijke immateriële dingen aan te bieden onder het motto, 'De mooiste dingen in het leven zijn niet te koop'.

De Niet-Winkeldag haalde ook de media. In 2008 was de Niet-winkeldag ondermeer onderwerp bij Omroep Vlaanderen. In 2009 kwam er over de actie in Wageningen een item in het Jeugdjournaal. Dick Verheul van Omslag kwam aan het woord op 3FM.
Het onderwerp werd behandeld in het radioprogramma Ray Radio van Radio Breda, waar Godelieve Engbersen uit Tilburg, als speciale gast de actie toelichtte.
http://www.koopniets.nl/geluid/

Op zaterdag 27 november 2010 zullen ook een aantal plaatselijke initiatieven aan deze dag deelnemen. Voor Tilburg zijn er al vastomlijnde plannen.
Deze dag biedt een mooie kans voor diverse initiatieven om samen iets te organiseren. Zoals Lets-kringen/ ruilkringen, Transition Town Initiatieven, Milieuinitiatieven...

In Tilburg hebben wij al sinds 1997 ludieke acties georganiseerd. Onze ideeën, plannen, ludieke actie's, persberichten deel ik natuurlijk graag met andere initiatiefnemers. Zie ook archief op de website van: www.koopniets.nl

Doe mee door niet mee te doen.
Ik zeg Doen! ;-)

Godelieve Engbersen Transition Town Tilburg.
Ambassadeur van magazine Genoeg

Alternatief verlanglijstje. Iets leuks om te geven en te krijgen.

Alternatief verlanglijstje, Ook zeer geschikt voor al
uw zomerse verjaardags-feestjes!


Iets te delen of te ruilen, kijk ook eens op:
www.spullendelen.nl

Er zijn veel ruilkringen in Nederland actief. (Googel eens op Letskringen of ruilkringen, gekoppeld aan de plaatsnaam waar je woont).

Alternatief verlanglijstje

een lekkere wandeling
een zelfbereide maaltijd
het huis poetsen
een fijne massage
een goed gesprek
een heerlijke fietstocht
met een goed gesprek bij de open haard
een stevige knuffel
een gezellige spelletjesavond
een complimenteuze brief
een aardig sms-je
een klusje klaren
een helpende hand met verhuizen
een leuke fotosessie
oplossen van computerproblemen
een picknick in het park
een complimentje
een lekkere lachbui

Op de landelijke NietWinkeldag 27/11/2010,
worden deze alternatieve lijstjes naast magazine Genoeg,
in het centrum van Tilburg, weer uitgereikt.
Er is een weggeefkraam, en genoeg kerstspullen om te delen.

"_blank">border="0" height="60" width="468">


Shop till you drop?
-> Koop Niets, alles is er al.

Meer nieuws volgt, wil je met ons meedoen?
Reserveer dan alvast een plekje in je agenda.
27/11/2010 15.00-16.30 Centrum Tilburg.

Godelieve Engbersen

“Maria, een deemoedige vrouw”. Katholieke kerk en PVV, overstroming Pakistan, collecte.

Sinds dat de misstanden van seksueel misbruik bij de katholieke kerk meer aan het licht zijn gekomen, en de reactie's hierop uit 'het veld', wil ik mijn RK-kruisje uit laten gummen. Was er iemand aan de telefoon geweest met de mogelijkheid dit met een 'ja, graag', te bewerkstelligen, dan was ik al wel RK-af. Het actief sturen van een brief, uitzoeken hoe je eigenlijk van je RK-ruisje afkomt, mijn luiheid daarbij, het is er nog niet van gekomen.

Na mijn opleiding als Bibliothecaris Documentalist heb ik een aantal maanden in Breda in een Huis van Bewaring gewerkt. Daar heb ik toen al (jaren geleden dus), heftige verhalen gehoord van drugsverslaafden, die in Tilburg in hun jongensjaren in 'Huis van Nazareth', op jonge leeftijd seksueel en geestelijk misbruikt waren en hierdoor geestelijk verminkt.
Ook later bij het uitgaan, kwam je weleens in gesprek met mannen, die wél dan niet met een slok op, vertelde over hun jeugd en de dromen die hen afgepakt zijn, het vertrouwen wat beschaamd is, het schaamtegevoel wat er ook heerst. Het was een groot taboe, maar natuurlijk moet iedereen zijn hart weleens luchten.

Dit hebben veel mensen, ook uit de kerk, allang moeten weten!
De afstandelijke reactie's een aantal maanden geleden, daarnaast de ontstane ophef over Prins Carnaval, die als praktizerend homo de hosti niet mocht nuttigen. De kerk maakt zich steeds ongeloofwaardiger als prediker van Liefde, en barmhartigheid.
Ook heb ik me altijd mateloos geërgerd, aan het verbieden van gebruik van condooms. Allemaal zo fossiel achterhaald gedachtegoed.

Veel mis in de mis in Oisterwijk.
Na een heerlijke dag genieten van de zon, lezen en fietsen, kwam ik in Oisterwijk aan. De kerkklokken werden geluid.
Het leek me mooi, samen met een groep mensen, de betrokkenheid met de rampen op onze moeder aarde te delen. Zeker op de dag dat Moeder Maria geeerd wordt.
De beelden van de watersnood in Pakistan, de branden in Rusland spoken door mijn hoofd. Op dit moment, 14 miljoen ontheemden. Dat afgezet tegen vaak uiting van ontevredenheid van veel Neder-landers bij kleine ongeregeldheden. Fijn in een dienst, de oren gewassen te worden ;-)

De mis, werd opgedragen aan Maria. Over alle misstanden op de wereld, werden 0 woorden besteed. Ook niets over de politieke situatie. De uitspraken van de PVV, het stigmatiseren van bevolkingsgroepen.

Na afloop van de dienst, kwam de aap uit de mouw, de pastoor, kwam goed gebruind nét terug van zijn welverdiende vakantie in Zwitserland en had amper een krant gezien.
Hoort dat niet bij dit ambt, dat je je ook even inleest voor dat je het altaar opsnelt? Ook werd voet bij stuk gehouden, dat er weinig zou veranderen. Wat daar nu precies mee bedoeld wordt, weet ik niet, maar het voelde niet goed. Voet bij stuk houden, tegen beter weten in?

In de grote kerk zaten een 20tal 60plussers. Vol verbazing heb ik dit aangeluisterd. De techniek was trouwens super goed, overal 'kèkke' microfoontjes en goede boxen! Heel modern, dát dan weer wél!

Hopelijk, word ik morgen gebeld, of ik mijn RK kruisje nog wil behouden.
Dan kan ik snel laten weten, -geen interesse meer te hebben in dit product-.

Waarbij ik alle goede inzet en intentie van vrijwilligers, nonnen, zusters, missiezusters, wel erken en zeker steun.
Het geloven, bidden biedt zeker steun, dat is wetenschappelijk ook bewezen. Een mooie community, met meer contact met elkaar is zinvol. Kerk als plek om samen te komen ook.

Ik zou er als Transition Town wel raad mee weten. Met zo'n mooie plek.
Ontmoetings-plek, vraag-en aanbod borden, iemand met tijd en een luisterend oor, veel meer groen, een mand met lokaal fruit, kranten op grote houten tafels.
Mensen die elkaar ontmoeten, betrokken zijn met elkaar en samen in gesprek.
De kerk als 'ónt'-moetingsplek!

Voor élkaar en voor iedereen.
Ik zeg Doen ;-)

Godelieve Engbersen

Kom op 11 september naar de Inspiratiedag voor Consuminderteams in Utrecht

Kom op 11 september naar de Inspiratiedag voor Consuminderteams in Utrecht

Annemiek van Deursen, van eerste consuminderhuis in Nl is er ook bij.

Consuminderen in je eentje is vaak moeilijk. In een groepje bezig zijn geeft steun, ideeën en gezelligheid. Gelukkig vinden gelijkgestemden elkaar steeds vaker in eigen dorp, stad of streek om daar met consuminderen aan de slag te gaan.

Veel Consuminderteams (of Genoegteams) bestaan al jaren. Andere nog maar kort, of ze staan op het punt om te starten.

Op zaterdag 11 september organiseert De Stichting Zuinigheid met Stijl in Utrecht een Inspiratiedag voor Consuminderteams bedoeld voor:
- coördinatoren en leden van Consuminderteams
- mensen die een Consuminderteam willen starten
- mensen die in hun buurt gelijkgestemden zoeken
- mensen die ideeën willen opdoen over de werkwijzen en thema’s van Consuminderteams


Het programma duurt van 11.00 uur tot 16.00 uur en bestaat uit:
Inloop vanaf 10.30
Kennismaking en verwachtingen
Presentatie van de ervaringen van twee regionale Consuminderteams
Vraag & Antwoord

Afspraken voor vervolg.
Verrassingslunch rond 1 uur: ieder neemt wat voor elkaar mee (brood, soep, quiche, salade, fruit, …)

Dagvoorzitter: Paul van der Plas, voorzitter Stichting Zuinigheid met Stijl
Godelieve Engbersen, betrokken bij Stichting ZmS, reist vanaf Tilburg met Openbaar vervoer naar Utrecht CS.
Als je het leuk vind om samen tereizen, laat me dat even weten.
via: goodje@hetnet.nl

Vandaag met zeer veel plezier geconsuminderd, als iemand het leuk vind nog tips te krijgen. Veel kleren erbij, en niet naar de winkel geweest! ;-)

PS: De Inspiratiedag vindt op 11 september plaats in het gebouw van de vredes-stichting EMMA aan de Cremerstraat 245 te Utrecht. Deze plek ligt op 20 wandelminuten van het Centraal Station.
Parkeren mogelijk. Zie voor routes: www.emma-utrecht.nl

Het is zeer gewenst als u zich vooraf opgeeft voor de inspiratiedag via: info@zuinigheidmetstijl.nl
Met hartelijke groet en hopelijk tot ziens, namens het bestuur, Tineke Timmer.

Zonder Pardon, Theo Maassen. Fantastische show

Vandaag een prachtige dag, na een fantastische avond.

Gisteravond hebben we samen met Transition Town Tilburg, en het Huis van de Wereld een fántastisch vegetarisch eetinitiatief gehad. Van de 32 bezoekers, zat ik naast een man die nog nooit eerder vegetarisch had gegeten, maar dit hartstikke lekker vond. Hij had veel levenservaring, vroeger op de grote vaart gewerkt, als kombuis-jongen, en hij wilde zich graag inzetten. Een keer meehelpen met koken.
Vandaag kwam ik hem toevallig tegen in mijn buurtsuper, en hadden we gelijk een leuk gesprek. De wereld toen, ik ben er benieuwd naar.

's middags kwam Henk Kuiper nog op visite, en Henk wist mij weer te enthousiasmeren vaker de natuur in te duiken. Tilburg heeft zoveel mooie plekjes, die we mogen koesteren. Dat is ook wat ik deze zomervakantie doe. Een mooie vakantie in eigen land. Met allerlei afspraken, waar ik anders niet zo snel aan toe kom.
Met een bezoek aan Lets-Delft, Consuminderhuis in Landgraaf, Maastricht, Oss (uit-geverij Genoeg), TT-Utrecht.

Morgenochtend heb ik opeens een afspraak met een goede kennis die in een kledingzaak werkt, om samen mijn kledingkast door te lopen.
Ben ik nu een vaas, melkfles, cello, lantarenpaal type? ;-)
Bij elk type staan bepaalde kleren nu eenmaal beter. Door mijn kledingkast weer samen goed door te lopen, blijkt vast dat ik meer kleding in huis heb, scheelt weer een ritje naar de stad. ;-)

Als een gevolg van de activiteiten op 'www.spullendelen.nl' komt morgen een vriend van TT Deventer bij me op visite, hij is op weg naar Breda, en zou toch langs komen, nu mét DVD over alle graancircel formaties (niet via cinematheek te leen). Wel via www.spullendelen.nl

Theo Maassen:
"Crisis: Toestand waarin oude leefgewoonten ontoereikend blijken te zijn, voor een harmonieuze oplossingen van gerezen problemen".

We hebben een krediet-klimaat-energie-voedsel-poolkappen-crisis.Onze leefgewoonten, met overconsumptie en het opbranden van fossiele brandstoffen, kan niet met onze oude leefgewoonten opgelost worden.

Een nieuwe levensstijl met meer contact met je buren, meer solidariteit, meer werken in de tuin, genoeg comfort met minder overdaad. Zo'n ander leven, is een andere levensstijl, die prettig blijkt te zijn.Alleen via de media wordt dit nóg niet zo gepromoot.
De media richt zich meer op allerlei ellende, en meestal niet op zo'n relevante ellende.

Goed nieuws is geen nieuws?
Ik vind van wel.;-)

spullendelenSinds enkele weken is de website SpullenDelen in de lucht : "Deel je spullen met de mensen die je vertrouwt". Met vrienden, buren, collega's en kennissen die ook lid zijn. Elk moment kun je zien aan wie je of van wie je iets geleend hebt, eindelijk. Lokaal delen is natuurlijk het meest praktisch en duurzaam, dus : Hoe meer (TT-) Tilburgers en of Letsers meedoen, hoe meer vreugd!
Zoek contact met je buren, vrienden, kennissen. Samen maken we het verschil!

Martin Rietkamp vertelt waarom hij deze site is gestart:

Ik denk dat we veel slimmer met onze spullen om kunnen gaan door ze met elkaar te delen. Hierdoor besparen we elkaar geld, wordt de aarde gespaard en kunnen we meer spullen gebruiken dan we zelf kunnen kopen :)

Ik woon aan een klein laantje waar iedereen elkaar nog goed kent. Een aantal jaar geleden verbaasde ik me er ineens over dat mijn buren en ik veel dezelfde spullen hebben. Als het mooi weer is, komt iedereen naar buiten met zijn elektrische grasmaaier en heggenschaar en bijna iedereen heeft een schuurtje vol met gereedschap.

Consuminderen op zijn leukst!


Spullen delen? Handig, goedkoop, duurzaam - Ik zég Doen.

Hierbij promoot ik graag de site van Spullendelen.nl
Een goed/mooi initiatief!
Met een ecologisch, sociaal en economisch voordeel.
Er staan al allerlei leuke handige spullen op, te delen door je digitale vrienden of voor iedereen.
Neem een kijkje op deze site, en doe mee.
www.spullendelen.nl

Fantastisch om je 'tell sell' spullen te delen! ;-)
Leuk als er hier in Tilburg veel mensen zich aanmelden.
Dan kunnen we om de hoek spullen van elkaar lenen.

Verkleint onze voetafdruk!
Ga voor een quick scan van je Mondiale Voetafdruk
naar: www.duurzaamheidinactie.nl

Er zijn twee Nederlandse boeken over de
Mondiale Voetafdruk. Zie: www.janjuffermans.nl
Een ervan kun je gratis downloaden!

Vandaag ben ik mijn appartement aan het opruimen, de grote zomerschoonmaak,
en ik kom veel spullen tegen, die ik zelf maar soms gebruik en die toch heel praktisch zijn.
Wordt gepost op de site. Zomerleestip: Voskuil/7 delen!

Godelieve Engbersen,
Transition Town Tilburg.

Fantastische vakantie dag - Consuminderen - Kleine footprint -Delft/Tilburg.

Vakantie 2010.

Gezien dat vliegen sowieso altijd veel kerosine kost, en ik me in zet voor een wereld waarin we minder fossiele brandstoffen gebruiken, zal ik de komende jaren niet meer vliegen. Dit jaar kies ik zelfs voor vakantie in eigen land. Saai? Zeker niet!

Na een weekendje zeilen in Friesland, met Transition Town Eindhoven, ben ik vandaag met de trein naar Delft afgereisd. Naar 'noem hem Frank', een goede kennis van me, die ik heb leren kennen op een van ambassadeursdagen van Zuinigheid met Stijl. Frank heeft zijn 'Genoegpunt' bereikt en de afgelopen jaren zoveel gespaard, dat werken niet meer nodig is.Dit allemaal n.a.v. het lezen van het boek 'Je geld of je leven', van Hanneke van Veen en Rob van Eeden. Ook voor mij de start geweest anders naar werk en vrije tijd te kijken. Dit boek is echt de moeite van het lezen waard! Via mij gratis te leen ;-)).

Deze dag zijn we dan ook 'Consuminderend', en met Veel Zuinigheid vol Stijl samen op pad gegaan. Dat houdt in: Optimaal genieten, zonder dat daar enorme uitgaven tegen-over staan. 'Frank' woont al sinds zijn geboorte in Delft, en hij weet mij gelijk vanuit het CS naar prachige gebieden te leiden. Bij de lokale wijkwinkel kopen we een baguette, met frans kaasje, en een liter jus. Op een prachtig plekje aan het water nuttigen we later deze fantastische lunch. Het práchtige weer werkt natuurlijk ook mee. De zon schijnt volop!

Delft is een prachtige stad, leuk om ook persoonlijke verhalen te horen. Verhalen van grootouders die in een pakpand woonden met weinig faciliteiten, en wel met veel solidariteit en een flinke dosis humor!
Het bezoek aan een mooi natuurhuis, met groen dak, kruidentuin, en banken om lekker uit te rusten en bij te praten. Ondat Frank ook bij een Letskring aangesloten is is het leuk ideeën uit te wisselen. Bij LETS, ruil je in tijd i.p.v. geld. Ook in Tilburg is een actieve Letskring, namelijk 'Letskring de Linde'.

Genoeg gepraat, verder lopen en stuiten op een pachtig plein, het plein waar Willem van Oranje is neergeschoten, een bezoek aan de kerk waar de leden van het koninklijk huis begraven worden, en een wandeling met uitzicht op prachtig oude wallen. Daarna genieten van een heerlijk biertje op een sfeervol plein. Samen plannen smeden, Transition Town en Lets, Niet-winkeldag 201, De Landelijke ontmoetingsdag voor con-suminderaars op 11/09/2010, álles valt samen. Niet dromen, maar Doen!

Frank en ik willen weekenden gaan organiseren op een locatie Nivonhuis, om mensen te motiveren hun eigen 'genoegteam'op te starten.
Bij een duurzaam Pizzatentje (certificaat hangt aan de muur)kopen we een (h)eerlijke 'tune pizza' . Later aan de kant van het water, in de volle zon, op een houten bankje, eten we deze Pizza op. Wérkelijk genieten, en niet met mate.
In Tilburg aangekomen, naar Cinnecitta.
Ondine, prachtig romantische film-aanrader!

16,20 NS Retour Tilburg-Delft
01,90 p/p lunch/bagaette/kaas/ jus
00,00 prachtige wandeling door centrum Delft
02,00 koffie verkeerd
02,00 Anischtkaarten van Delft en Koningshuis (prinses Maxima)
03,60 Belgisch biertje
03,00 p/p Avondeten Tuna Pizza / 'heerlijke bodem'
04,00 Ondine Cinnecitta
32,70

Vakantiedag met waarde 9-.
9- ipv 10, omdat de NS allerlei vertragingen had.


Godelieve Engbersen Tilburg
Actief bij Zuinigheid met Stijl, Transition Town.

Alle Olie in de Golf van Mexicobron dekt 3 minuten van de wereld consumptie.

Afgelopen vrijdag stond ik om 16.00 bij de carpoolplaats in Eindhoven om met een groep naar Friesland af te reizen, om te gaan zeilen.
Transition Town Eindhoven had via de landelijke discussielijst een oproep geplaatst en ik had me aangemeld. Niet omdat ik een 43-jariga Laura wil worden, wél omdat ik het interessant vind andere deelnemers van andere Transition Town groepen te ontmoeten.

Interessant was het zeker!
Tijdens het zeilen, hebben we veel gepraat over een duurzame wereld, en waarom Nederland zo achterop loopt. "Wellicht wordt Economische zaken gedicteerd door Shell?' , "Hoe zit her met 9/11?
Wie gelooft dat als de wereld totaal duurzaam was geweest op 9/11 dat de ramp dan had plaatsgevonden? Is het niet een olie-oorlog i.p.v. oorlog tegen terroristen?

Jeroen, betrokken bij Transition Town Eindhoven heeft voor mij als letterenmeisje UvT een indrukwekkende technische studie achter de rug. Doormeten van allerlei apparatuur, het ontwerpen van robots, hij draait er zijn hand niet voor om, en deelt deze kennis!
Zie onderstaande informatieve site.

http://www.olino.org/bijdragers/jeroen-van-agt


Warning: De kans dat u zonnepanelen aanschaft na het bekijken van deze site neemt drastisch toe. Hiervoor neem ik als blogger 0% verantwoordelijkheid, wel maak ik graag een keer een foto van de mooie panelen thuis.

Veel leesplezier!
Godelieve Engbersen
Tilburg Transition Town

Een leven met meer rust en kwaliteit

Downshiften.

In de huidige tijd van overconsumptie kiezen steeds meer mensen voor minder. Downshifters worden ze genoemd. Zij verruilen hun goedbetaalde en stressvolle banen voor een leven met meer rust en kwaliteit.
Dat ze daarbij ook minder verdienen, nemen ze voor lief.
-In 'De Lichtkrant': hoeveel geld geven wij in Nederland aan goede doelen?
Presentatie: Astrid Joosten.
http://www.allesgemist.nl/video/Alles+draait+om+geld/151955

1 minuutje, edoch, aandacht voor downshiften bij de Vara.
'Niet alles draait om geld'(?).

Vandaag las ik wel in de Metro dat het aantal vliegvakantie's naar verre reizen weer enorm is toegenomen.Nu zijn deze niet zo duur, en ook als je een minder stressvolle baan hebt, goed te betalen. Wonderlijk dat deze reizen nog zo goedkoop aangeboden worden, vanuit duurzaamheid bekeken.

Godelieve Engbersen
Transition Town Tilburg.