GodelieveTT

Follow GodelieveTT on Twitter

Gedragsverandering: waarom mensen vaak niet doen wat ze willen.

Het toepassen van de duurzaamheids principes gaat vaak gepaard met gedrags-verandering. Stel bijvoorbeeld dat je je voorneemt om voortaan elke keer vegetarisch te eten, voortaan water uit de kraan te drinken, en de fiets te pakken in plaats van met de auto te gaan bij kleine stukjes.
Iedereen die bij dergelijke veranderingsprocessen betrokken is weet hoe moeilijk het kan zijn om de benodigde gedragsverandering consequent voor elkaar te krijgen. Bij jezelf en al helemaal bij anderen.

Wat opvalt is dat vaak de intentie tot gedragsverandering veel makkelijker te ver-krijgen is dan de daadwerkelijke gedragsverandering. Mensen willen vaak wel, maar doen het vervolgens niet of vallen weer terug in oud gedrag.
Dit lijkt onbetrouwbaar gedrag, of te verklaren uit de waan van de dag, of vergeet-achtigheid, maar wellicht speelt er meer.

Onlangs verscheen een essay over dit fenomeen van psycholoog Roos Vonk: 'Een betere wereld vraagt om gedragsverandering'.
http://duurzameveeteelt.nl/site/docs/volkskrantvervolg.pdf

Ze begint met een experiment: "Bij de beroemde marshmallowexperimenten van Walter Mischel in de jaren zestig werden kleuters alleen gelaten met een marshmallow. Als ze die niet opaten, zouden ze nog meer marshmallows krijgen. Sommige kinderen lukte dat, andere niet: zij hadden zoveel trek in de marshmallow, dat ze de kans op meer lieten schieten. Deze kinderen hadden te weinig beheersing van hun impulsen om meer waardevolle langetermijndoelen te realiseren – een vermogen dat wordt gezien als een cruciaal kenmerk van emotionele intelligentie.Veel gebeurtenissen van de afgelopen jaren wijzen uit dat volwassenen met grote invloed dit vermogen eveneens vaak missen. Banken leenden geld uit dat ze zelf niet hadden, aan mensen die het ook niet hadden, omdat dat direct voordeel opleverde. Niet alleen financieel, maar ook ecologisch leven we zwaar op krediet: we leven een kwart boven het duurzaam gebruik van de beschikbare ecologische bronnen."

Vervolgens stelt ze:
"Het streven naar directe behoeftebevrediging ten koste van bestendigheid zit in de aard van het beestje. Net als andere dieren hebben mensen een diepgewortelde neiging om te benaderen wat lust geeft – lekker eten, seks, liefde, erkenning, macht, whatever turns you on - en te vermijden wat onlust geeft. Duizenden jaren beschaving hebben aan dit instinct weinig veranderd."

Ze stelt dat er drie menselijke eigenaardigheden zijn waarom persoonlijke genoegens het vaak winnen van de wens om mee te werken aan grotere belangen. Een ervan is zeer herkenbaar bij veranderingsprocessen:
"De eerste is de neiging om recht te praten wat krom is. Als je enerzijds het milieu belangrijk vindt en anderzijds vlees eet, kun je last krijgen van het onaangename gevoel dat ‘cognitieve dissonantie’ wordt genoemd.
Die dissonantie lossen mensen op door een van de twee cognities te veranderen (bijvoorbeeld: minder of biologisch vlees eten, of de bezwaren tegen de vee-industrie in twijfel trekken) of door cognities erbij te bedenken die de tegenstelling verzachten. Bijvoorbeeld: ‘Biologisch is te duur’, ‘Vlees is lekker’, ‘Je hebt het nodig’, ‘Mijn kinderen willen vlees, en ze lusten al zo weinig’, ‘Ik doe al zoveel aan het milieu’, ‘Dat ene hamlapje van mij maakt weinig uit’."

Termen binnen duurzaamheid zijn: 'het maakt niet uit ik in mijn 1tje',
'de overheid moet eerst haar zaken maar eens op orde stellen', 'ik wil wel, maar dan moet eerst...'.
Bij mezelf herken ik gebrek aan discipline, tijdsnood.'morgen ga ik boodschappen doen bij het Roode bietje, vandaag nog even snel naar de supermarkt om de hoek’.

Vervolgens legt ze de vinger op de zere plek bij de omgeving van degene waar gedragsverandering bij gewenst is:
"Omdat mensen sociale dieren zijn – ook dat is instinct –, bewegen ze mee met de normen van hun groep. Ooit, in de kleinere gemeenschappen waarin mensen leefden, zette dat een rem op exploitatief gedrag. Wie het collectieve goed schaadde ten behoeve van persoonlijk voordeel, werd kwaad aangekeken of uit de groep gegooid. Van nature zijn mensen daar zeer gevoelig voor. "

Als je dus lastige gedragsverandering wil zien, zul soms geinterventieerd moeten worden op de status die past bij het huidige gedrag.

Dan redeneert ze verder vanuit het perspectief van degene die wil veranderen en koppelt ze het aan waarden.
We vinden het allemaal makkelijk om aan te geven waar anderen niet op veranderen, maar hoe goed zijn we zelf eigenlijk in gedragsverandering?
Hoe kun je je gedrag veranderen, ook als dat ingaat tegen de huidige groepsnormen?

Dus ook tegen je eigen directe behoeftebevrediging?
"Net als bij andere vormen van groepsdenken –waar mensen met z’n allen de mist in gaan door op de consensus te vertrouwen – is het zinvol de vraag te stellen: als ik doe wat anderen doen, is dat dan consistent met mijn eigen waarden?
Met die vraag verschuift het leidende principe van ‘heet’ (de onderbuik: wat is lekker?) naar ‘warm’ (het hart: waar geloof ik in?).

De een zal op grond van zo’n afweging biologisch gaan eten, de ander wordt veganist, en een derde verandert niets omdat zijn gedrag al strookt met zijn persoonlijke waarden.

Als je eigen waarden pleiten voor een gedragsverandering, kan dat onprettige gevolgen hebben: je geeft een deel van je gemak op, of je beslissing roept wrijving op bij anderen die het ‘onhandig’ of ‘onzin’ vinden.
In het licht van het ‘druppelop- een-gloeiende-plaat’-gevoel is de terugkeer naar oude gewoontes dan vaak snel gemaakt; immers: heeft al die moeite wel zin?
Maar de zin is ook niet dat je de wereld redt.
De zin is dat je gedrag overeenstemt met datgene waar je in gelooft.
Dát is individuele vrijheid.

Dat is ook de essentie van emotionele volwassenheid en beschaving: het vermogen om hedonisme te overstijgen ten behoeve van morele waarden en langetermijndoelen. Het vermogen om verder te kijken dan je neus lang is, in plaats van te wachten tot een ander het doet. Niet te denken aan ‘wat wil ik hebben’, maar aan ‘wie wil ik zijn’.
Als we die mate van zelfintegriteit bereiken, wie weet, krijgen we dan ook de regering die we daarmee verdienen, en die de rest doet."

Hoe ga je daar mee om tijdens de toepassing van duurzaamheid?
Handel je in overeenstemming met waar je in gelooft?
Hoe reflecteer je daar op en hoe verbeter je daar op?

met dank aan Marc Rouppe van der Voort; Manager Innovatie
BZI / St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
http://leandenkenindezorg.blogspot.com/2010/10/gedragsverandering-waarom-mensen-vaak.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_term=lean

Maand november aan de slag. Maand vegetarisch eten, water uit de kraan, en geen alcohol. Mooi duurzaamheid gerecht via NCRV.
Godelieve Engbersen en Charles Waagenaar bij de NCRV-duurzaam eten.
http://bit.ly/bFHDnz

Vragen aan Tante Godelieve - voor Maatschappij leer - ik weet nog goed dat zij een babytje was...en nu voelt ze mij al aan de tand! ;-)

1. Welke dingen zijn belangrijk in jouw leven?
Antwoord: Het gezellig hebben, en tevreden zijn met wat je hebt. Niet altijd maar je oneindige behoeftes willen vervullen.

2. Wanneer begon de consuminderheidswereld je te interesseren?
Antwoord: In mijn studententijd.

3. Hoe ben je bij deze groep terecht gekomen?
Antwoord: door het tijdschrift Genoeg te lezen.

4. Proberen jullie als groep de wereld duidelijk te maken wat er moet gebeuren?
Antwoord: ja we zijn er zeker wel mee bezig om de wereld duidelijk te maken, dat we onze behoeftes niet oneindig kunnen vervullen. We doen dit vooral door acties in het hele land, en door de media er bij te halen.

5. Wat doe jij er zelf aan om de wereld bewuster te maken?
Antwoord: ik geef alleen geld uit aan dingen die ik echt belangrijk vind, zoals leuke dingen doen. Ik geef mijn geld niet snel uit aan dure merken als Louis viton.
[Louis Viton?? Godelieve]

6. Heb je wel eens in conflict met jezelf, dat je iets wilt, wat eigenlijk niet in de consuminder-filosofie past?
Antwoord: nee ben eigenlijk heel tevreden met de dingen die ik doe en wil.

7. Hoe denk jij over mijn levensstijl? En over anderen levensstijlen om je heen?
Antwoord: ik denk wel dat mensen zich veel meer moeten aanpassen, en dat er veel minder geconsumeerd moet worden.

8. Aan welke levensstijl stoor jij je het meest?
Antwoord: aan ontevreden mensen die wel een dure en dikke Porsche kopen, en nooit
tevreden zijn met wat ze hebben.

9. Hoe belangrijk is uiterlijk voor jou?
Antwoord: niet zo belangrijk, ik vind gezelligheid veel belangrijker dan uiterlijk.

10. Zijn er veel mensen volgens jou die rond lopen met dezelfde ideeën als jou?
Antwoord: ja denk het wel, maar ik denk dat er toch nog steeds veel mensen door de marketing in verleiding worden gebracht en daardoor toch nog meer consumeren dan ze willen.

11. Heb je een mobiele telefoon?
Antwoord: nee ik vind dat niet nodig. Dit is niet iets wat ik belangrijk vind, ik ben prima te bereiken zonder zo’n ding.

12. Wat vind je van de snelle veranderingen in de maatschappij?
Antwoord: ik heb er wel veel moeite mee, vind het jammer dat het allemaal zo snel gaat. Dat het ene mobieltje wat de ene dag nog het hipste en het beste is de volgen-de dag al niks meer waard is. Daar heb ik zeker moeite mee.

Amsterdam-Tilburg, Oktober 2010.
Vragen voor het vak maatschappijleer; vragen door mijn nichtje zelf verzonnen.
Telefonisch interview. Werkstuk met een voldoende afgerond.

Every 30 minutes the earth absorbs enough light to meet the world's energy needs for a year! Every 30 minutes! If only we could harvest it!

1. Met de rug naar de toekomst.
Donderdag 14 oktober 2010 is het kabinet Rutte-Verhagen-Wilders van start gegaan. 's Avonds werden de nieuwe bewindslieden door de NOS geinterviewd.
Het interview met de nieuwe minister voor Infrastructuur en Milieu (het fusie-departement van Verkeer&Waterstaat en VROM), Melanie Schultz van Haegen - Maas Geesteranus, was ontluisterend, hier volgt de transcriptie:

Dominique van der Heyde (NOS):
waar zit het milieu in het regeerakkoord, partijen als Groen Links zeggen dat dit met een vergrootglas nog niet te vinden is.

Minister Schultz:
Hm…. het milieu is voor ons net zo belangrijk als de infrastructuur

DvdH:
De maatregelen om het milieu te verbeteren, de CO2 terug te dringen, etc.

Minister S:
Kernenergievergunning staat er specifiek in die uiteindelijk natuurlijk zijn voordelen oplevert voor het milieu doordat je met de opslag veel beter uit bent dan wanneer je het niet zo zou doen. Verder is er niet heel veel aandacht aan besteed in het regeerakkoord, maar zitten er voldoende punten in het programma van het ministerie om daar flink mee bezig te zijn.
(dit is letterlijk zo met deze woorden door de minister gezegd, EdMvV)

Ferry Mingelen (NOS):
Vind u dat eigenlijk niet vreemd, het is een van de grootste problemen van deze eeuw, en u zegt: ja, er is niet zoveel aandacht aan besteed in het regeerakkoord.

Minister S:
De vraag is wat bedoelt u met een van de grootste problemen van de eeuw, want dan gaat het over het klimaat en over dat soort zaken, daar zitten uitgebreide maatregelenpakketten achter. Het ministerie doet heel veel aan milieu, of het nu gaat over geluidsproblematiek om emissieoverlast en noem maar op. De vraag is, waar moet het regeerakkoord over gaan. Het regeerakkoord moet gaan over de vraagstukken die op dat moment voor het land het meest belangrijk zijn.

DvdH:
Is het gewoon niet een beetje uit de mode op dit moment?

MinisterS:
Nee, dat vind ik niet, het is eigenlijk altijd in de mode maar het hoort erbij, je kunt niet altijd alles even zwaar benoemen en op dit moment zitten we in een crisis, die crisis vergt van ons dat we maatregelen nemen, bezuinigingsmaatregelen, her-vormingsmaatregelen en tegelijkertijd ziet u ook in het programma dat de andere dingen gewoon doorgaan

FM:
In een crisis is het milieu even wat minder belangrijk.

Minister S:
In een crisis zie je dat je eerst moet focussen op de dingen die je eerst moet aanpakken en tegelijkertijd blijven we het milieu een belangrijke plek geven.


Het motto van het nieuwe kabinet is: Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Het kabinet is voor maximale vrijheid van de energiemaatschappijen om kolencentrales en kerncentrales te bouwen. Afvang en opslag van CO2 wordt op de lange baan geschoven, dat komt de energiemaatschappijen goed uit. Het kabinet is voor de vrijheid om de oceanen leeg te vissen, de vrijheid van automobilisten om nog harder te mogen rijden en nog meer CO2 per kilometer te spuiten, de vrijheid van Schiphol en de regionale luchthavens om verder te groeien, de vrijheid van de 55+ers om als van ouds met pensioen te gaan, de vrijheid van mensen met een hoog inkomen om hun koophuis te laten subsidiëren, de vrijheid van politie en justitie om de burger nog intensiever te controleren. Hoezo, vrijheid?
De enige verantwoordelijkheid is die voor de staatskas, er zal worden bezuinigd. Maar dan wel over de ruggen van de mensen die er kennelijk niet toe doen. De musici van de omroep. De gehandicapten, jong en oud. De bijstandtrekkers. De mensen in ontwikkelingslanden. De mensen die te goeder trouw naar Nederland komen. Iedereen eigenlijk die jonger is dan 55. Want zij zullen geconfronteerd worden met een belabberde toekomst, een toekomst waar het kabinet niet in geinteresserd is. In het regeerakkoord zijn pagina's vol geschreven met strenger politieoptreden, strengere straffen, het tuig wordt eindelijk aangepakt. Maar niets over de bestraffing van discriminatie. Een misdrijf dat ongetwijfeld zal toenemen dankzij de door Geert Wilders opgeklopte anti-islam hetse. De vrijheid van Nederlanders die moslim zijn telt niet meer mee.

Er is geen toekomst voor de mensheid (en dus voor de Nederlanders) als we het olieverbruik per persoon niet drastisch verminderen (bij 130 km/uur gaat die omhoog), als we de uitstoot van CO2 en de andere broeikasgassen niet met een factor 3 tot 4 verminderen, als we niet overschakelen op hernieuwbare energiebronnen, zonne-energie en CSP met warmteopslag op de eerste plaats, als de wereld niet de biljoenen aan euro's en dollars gaat investeren in een duurzame infrastructuur, als het water- en voedselprobleem niet wordt opgelost, als de groei van de wereldbevolking niet tot staan wordt gebracht.
Nederland heeft het Fonds Economische Structuurversterking (FES), waarin de aardgasbaten voor een deel worden gestort en waarmee wegen, spoorlijnen enz worden gefinancierd. Het nieuwe kabinet gaat de FES afschaffen. In de visie van het kabinet is er geen toekomst, dus waarom zou je nog investeren?

De VVD en de PVV zijn blijkens hun naam allebei voor vrijheid, zij vormen de kern van een Coalitie voor de Vrijheid, en als het aan hun ligt gaan zij samen het land het hele komende decennium regeren.

2. Politieke herverkaveling: de Coalitie voor de Toekomst.
Ieder volk krijgt de regering die het verdient (behalve bij staatsgrepen, zoals de bolsjewistische greep naar de macht in oktober 1917). VVD, PVV en CDA hebben van de kiezers samen een meerderheid in de Tweede Kamer gekregen. Zij hebben dus het recht om het land te regeren, dat is democratie. Maar 14 oktober 2010 is wel een zwarte dag voor iedereen die vooruit wil kijken. Het was ook niet nodig geweest.

De verkiezingsprogramma's van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn duidelijk en consequent gericht op de totstandkoming van een duurzame economie, waardoor onze kinderen en kleinkinderen in Nederland, Europa, en de rest van de wereld een welvarende toekomst behouden respectievelijk krijgen.
De meeste andere politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma's ook tal van goede, op de toekomst gerichte punten. Het partij-overstijgend document "Nederland Krijgt Nieuwe Energie", opgesteld door leden van vrijwel alle partijen, inclusief VVD en CDA, is hartverwarmend om te lezen. Dankzij het geslaagde burgerinitiatief zal dit document in de Tweede Kamer besproken worden.

Hoe heeft het dan kunnen gebeuren dat duurzaamheid en milieu geen enkele rol heeft gespeeld in de verkiezingscampagne? Wie draagt hiervoor de meeste verantwoordelijk-heid? Dat de leiders van Coalitie voor de Vrijheid dit onderwerp niet aansneden is te begrijpen.
Maar waarom hebben de leiders van GroenLinks en D66 niet getamboereerd op duurzame energie en het klimaatprobleem? Hun partijen hebben toch uitstekende programma's? Alexander Pechtold en Femke Halsema hebben toch de ingredienten voor een enthousiast-merend verhaal waarmee de kiezers konden worden overtuigd?
Geert Wilders heeft een verhaal en bracht dit met verve. Hij behaalde 24 zetels en domineert nu de Nederlandse politiek. D66 en GroenLinks behaalden samen slechts 20 zetels. Als Halsema, Pechtold en Cohen het verhaal van de duurzame toekomst op bezielende wijze hadden gebracht, dan hadden zij meer zetels behaald, en was het feest van de VVD, de PVV en de conservatieve restanten van het CDA niet doorgegaan. Daarvan ben ik overtuigd.

Het verhaal van de duurzame toekomst wordt al jarenlang verteld door mensen als Wijffels, Terlouw, Winsemius, en vele anderen. Dit verhaal wordt door de meeste Nederlanders serieus genomen.
Wat er nog ontbreekt is een politieke leider met charisma die dit verhaal krachtig en met volle overtuiging naar buiten brengt. Iemand als Obama, of de Tony Blair van een jaar of tien geleden.
Deze nieuwe leider zal een coalitie smeden van GroenLinks en D66, waar de pro-gressieve leden en kiezers van de PvdA, Christen Unie, SP en anderen zich kunnen aansluiten.
Teleurgestelde leden en kiezers van de VVD en CDA zijn ook welkom. Het wordt een partij-overstijgende coalitie met als doel de uitvoering van het programma "Nederland Krijgt Nieuwe Energie". Een coalitie die gaat werken aan de duurzame toekomst, de Coalitie voor de Toekomst.

De Coalitie voor de Toekomst is ook voor vrijheid. Maar de Coalitie voor de Vrijheid is tegen de toekomst, en hoort daarom geen toekomst te hebben.

3. Maar we gaan door.
Het burgerinitiatief om het partijoverstijgend document "Nederland Krijgt Nieuwe Energie" is geslaagd, mede dankzij vele lezers van de CSP-berichten. Namens de initiatiefnemers onze hartelijke dank. Het voorstel wordt in december voorgelegd aan de Tweede Kamer. De initiatiefnemers hopen de discussie over de toekomst van onze energiehuishouding uit de politieke loopgraven kunnen halen. De opvattingen dat hernieuwbare energie een ‘linkse hobby’ is en dat nieuwe kerncentrales en kolencentrales ‘noodzakelijk’ zijn, worden namelijk steeds minder houdbaar door een toenemend aantal publicaties die juist de economische voordelen van een versnelde energietransitie ondersteunen:
• http://www.nahetfossieletijdperk.nl
• http://www.seo.nl/nl/publicaties/rapporten/2010/2010-40.html
• http://www.roadmap2050.eu
Op allerlei niveaux wordt in Nederland aan duurzame energie gewerkt, ook op het CSP-front. In een volgende aflevering hoop ik meer te kunnen melden over een Nederlands initiatief om in Spanje in CSP te gaan investeren.


4. Veel positief nieuws over CSP.
3a. President Obama spreekt op ieder zaterdag op internet. Kijk en luister naar zijn hartverwarmende pleidooi voor duurzame energie, met als voorbeeld de grote zonnetoren van Brightsource in Californië:

http://www.whitehouse.gov/WeeklyAddress/2010/100210-DRWXPC/100210_WeeklyAddress.mp4
3b. Op de 16e SolarPaces Conferentie in Perpignan zijn veel nieuwe ontwikkelingen gemeld. Voor een uitgebreid verslag, geschreven door Evert van Voorthuysen en Marc Setzpfand, zie
http://www.gezen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/SolarPaces2010Perpignan.pdf

3c. Een recent overzicht van CSP-activiteiten in Algerije, Egypte, Jordaniē, Marokko, Saoedi Arabiē en de Verenige Arabische Emiraten is te lezen op:
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/10/mena-aims-to-lead-in-renewables?cmpid=WNL-Wednesday-October6-2010

5. Hermann Scheer is overleden. De voorsprong die Duitsland heeft genomen op het gebied van hernieuwbare energie is te danken aan twee factoren: (i) de EEG (Erneuerbare Energieengesetz), het meest geslaagde voorbeeld van Feed-In wetgeving, en (ii) de politieke cultuur dat je wetgeving niet bij iedere wijziging van inzicht of van kabinet moet wijzigen; de overheid dient een stabiele partner te zijn van de burger.

De EEG-wet is een initiatiefwet van de Grünen in de Bondsdag die kansloos zou zijn geweest als de SPD-parlementariër Hermann Scheer zijn eigen grote fractie niet had meegekregen, en het feit dat hem dit gelukt is, is zijn grote verdienste. Scheer heeft hiertoe het concept van de decentrale, autonome energie-opwekking uitgewerkt tot een soort ideologie. Hij verkondigde deze ideologie met verve in boeken en voordrachten, was een begenadigd spreker, en bij het Nederlandse TV-publiek niet onbekend. In zijn gevecht voor de EEG werd hij zwaar bestreden door de grote energiebedrijven, en die energiebedrijven beschouwde hij dan ook als de grote tegenstanders van de noodzakelijk duurzame ontwikkeling. In Duitsland is dat gevecht door Scheer c.s. gewonnen, maar in Den Haag maken de energiebedrijven nog steeds de dienst uit.
Bij Scheer konden de grote energiebedrijven geen goed meer doen. Grootschalige duurzame energieopwekking kan alleen maar worden gebouwd en geëxploiteerd door grote energiebedrijven, dus grootschalige duurzame energie is fout volgens hem. Desertec werd door Scheer bestreden als een fata morgana, evenals wind op zee. Volgens Scheer kunnen landen als Duitsland en Nederland zich volledig bedruipen met lokaal opgewekte duurzame energie. David McKay heeft echter in zijn boek “Sustainable Energy Without The Hot Air” overtuigend aangetoond dat dit onjuist is, we zullen de centrale en decentrale energieopwekking allebei moeten ontwikkelen.
De grote verdienste van Hermann Scheer voor de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie staat buiten kijf, zijn vroegtijdig overlijden is een groot verlies. Hij toont aan hoe één man met visie en doorzettingsvermogen, hij was een echte Draufgänger, het verschil kan maken. Hadden we in Nederland maar zo'n held.

6. The Age of Stupid-7

"Wij zijn geen voorstander van duurzame projecten zoals windmolens. Wij geloven nog steeds dat de CO2-uitstoot niet van invloed is op de menselijke broeikashypothese",
aldus PVV-kamerlid Richard de Mos in Financieel Dagblad 1 oktober 2010.

7. Agenda
25-26oktober 2010

Evert van Voorthuysen
Dr.E.H.du Marchie van Voorthuysen,
Directeur van de Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie (GEZEN)
www.zonisdetoekomst.nl

Vandaag bij Kunstpodium T bijeenkomst met een aantal MaanScouts - dit om de maand november vorm te geven.

Op een dag zat een jonge vrouw bij haar moeder thee te drinken.
Ze spraken over het leven, het huwelijk, over de verantwoordelijkheden in
het leven en de verplichtingen die volwassenheid met zich meebrengt.

De moeder roerde in de thee en zei bedachtzaam tegen haar dochter:

"Vergeet je zusters niet.
Ze worden steeds belangrijker naarmate je ouder wordt.
Hoeveel je ook van je man houdt, hoeveel je ook van de
kinderen die je misschien zult krijgen zult houden,
je zult altijd je zusters nodig hebben.
Denk eraan zo af en toe met ze mee te gaan en
dingen met ze te doen.
En onthoud dat zusters" alle vrouwen betekent.
Je vriendinnen, je dochters, je collega's en al je vrouwelijke
familieleden.
Je hebt vrouwen nodig.

Zo is het met vrouwen".

Wat een grappig advies, dacht de jonge vrouw.
Ik ben een pasgetrouwde vrouw.
Mijn man en het gezin dat we zullen stichten zal zeker alles
zijn dat ik nodig heb om mijn leven waardevol te maken.

Toch luisterde ze naar haar moeder.
Ze hield contact met haar zusters
en maakte ieder jaar meer vriendinnen.
Naarmate de tijd verstreek, kwam ze er langzamerhand achter dat haar moeder
wist waar ze het over had.
Als door de tijd en het leven veranderingen en mysteries in een
vrouw groeien zijn "zusters" de steunpilaren in haar leven.

De tijd verstrijkt
Het leven gebeurt
Afstand scheidt
Kinderen groeien op
Liefde groeit en vergaat

Geliefden overlijden
Harten breken
Ouders sterven
Loopbanen eindigen

Maar ... zusters zijn er, tijd en afstand maken niet uit.
Een vriendin is altijd binnen bereik als je haar nodig hebt.

En als je alleen door dat eenzame dal moet gaan,
zullen vrouwen in je leven aan de rand staan om je aan te moedigen,
voor je te bidden, ten gunste van je tussenbeiden te komen
en je aan het eind met open armen te ontvangen.
Soms lappen ze regels aan hun laars en lopen ze naast je.
Of komen ze om je eruit te tillen.
Vriendinnen, dochters, kleindochters, schoondochters, zusters,
schoonzusters, moeders, grootmoeders, tantes,
nichten en buurvrouwen, allemaal zegenen ze je leven.
De wereld zou niet hetzelfde zijn zonder deze verbondenheid tussen
vrouwen.

Toen we dit "avontuur", genaamd vrouw-zijn begonnen,
hadden we geen idee van de ongelooflijke vreugde en verdriet
dat ons te wachten zou staan.
Noch wisten we hoe we elkaar nodig zouden hebben en nog steeds
nodig hebben.

Wij geloven dat er iets staat te gebeuren
Engelen bestaan, alleen hebben ze af en toe geen vleugels en noemen we hen vrienden;
Jij bent een van hen

Help Andre de Jonge de berg op, en Godelieve van wat kiloos af ;-)

breng Andre naar de top!
op weg naar de Cho-Oyu (8201 m) in Tibet!

Andre de Jonge is schoonmaker, deelnemer aan de dag van de Verborgen Talenten in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Hij is tegelijkertijd ook hét voorbeeld dat er meer zit achter een blauw pak. Andre’s grote passie is alpinisme. Hij heeft onlangs nog de Aconcagua (6962m) in Argentinië beklommen. Op zich een hele prestatie, maar helemaal als je zoals André de ziekte van Huntington hebt.
Door middel van zijn beklimmingen zoekt Andre sponsors die het mogelijk meer geld voor onderzoek naar de ziekte van Huntington op tafel te krijgen.
André heeft al de Alaska Denali (6194m), de Mera Peak (6466m) in Nepal en dus de Aconcagua (6962m).Maar hij gaat steeds hoger, zijn nieuwste uitdaging is de Cho-Oyu (8201 m) in Tibet, dicht bij Mount Everest.
Andre heeft slechts één doel voor ogen, de top!


http://www.andredejonge.com/Site_2/Welkom.html

Wij gaan Andre ook helpen deze tocht mogelijk te maken.
Heb je ook ideeën voor sponsoring, laat je dat mij dan weten?

Zelf zie ik wel iets in een wedstrijd met competitie element.
Daarom ga ik in de maand november eens eenvoudig, en sober leven.
Een maand lang geen vlees eten, en geen alcohol drinken.
Idee ook vaker te gaan wandelen, zelfs zwemmen staat op mijn actieplan (!!).

Idee dat ik wellicht 3 kg kan minderen in gewicht. Hiervoor wil ik graag gesponsord worden. Het geld gaat naar Andre de Jonge. Sinds vandaag word ik al per kg verdwenen gewicht gesponsord door mijn Zus.
Godelieve als KiloKnaller ;-)
Extrinsieke motivatie werkt misschien beter dan de intrinsieke motivatie.
Het sober en gezond leven, doe ik nu niet voormezelf maar om een bijdrage te leveren aan de sportieve prestatie van Andre.

Maand niet drinken in november, dat doen we met een hele clup mensen
De NAN week is een leuk initiatief uit Rotterdam.NAN 2010 - een maand zonder alcohol!
Ook dit jaar gaan wij weer de uitdaging aan om een maand lang geen druppel alcohol te nuttigen. Vorig jaar was het een succes en heeft het ons persoonlijk (en vele met ons) veel goeds gedaan. We voelde ons fitter, gezonder en een bijkomend voordeel, we werden productiever.
Jij doet dit jaar toch weer mee!!!
Meld je dan aan via Facebook en deel dit met al je vrienden, familie, collega's en vage kennissen. Laat me weten als je ook meedoet!

Samen een keer wandelen?
Ik zeg Doen!

Godelieve

Niet te denken aan ‘wat wil ik hebben’, maar aan ‘wie wil ik zijn’.

Me aan het voorbereidn op de Low Impact Week, waarin ik nog zorgvuldiger wil leven.
Mijn stappen wil zetten. Nog minder vlees eten. Vandaag werd ik op Twitter geinformeerd over een mooi stuk uit de volkskrant van Roos Vonk.
Een goed stuk, "hoe het komt dat eten boven de moraal gaat".
http://bit.ly/cVizR7
Maar de zin is ook niet dat je de wereld redt. De zin is dat je gedrag
overeenstemt met datgene waar je in gelooft.

Dát is individuele vrijheid.
Dat is ook de essentie van emotionele volwassenheid en beschaving: het vermogen
om hedonisme te overstijgen ten behoeve van morele waarden en langetermijndoelen.
Het vermogen om verder te kijken dan je neus lang is, in plaats van te wachten tot een ander het doet. Niet te denken aan ‘wat wil ik hebben’, maar aan ‘wie wil ik zijn’.

Als we die mate van zelfintegriteit bereiken, wie weet, krijgen we dan ook de regering die we daarmee verdienen, en die de rest doet.
Roos Vonk is hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, auteur
van Ego’s en andere ongemakken, over menselijke gebreken, en initiatiefnemer
van www.duurzameveeteelt.nl.
Het essay van twee weken geleden is te vinden op
http://www.duurzameveeteelt.nl/site/docs/vleeseters.pdf

“Overgewicht is niet het probleem, het is de uíting van het probleem”. Ontwikkel positieve dingen - dat is duurzaam.

Annemarie postma

“NEE. Het complete, vitale lichaam als ‘veilige haven’, en als grote geluksbrenger. Het is, net als onze ideeën over de perfecte relatie, een leugen, mythe (en een misverstand) waarmee we opgroeien. Daarvoor hoef ik alleen maar naar mijn mooie, gezonde vriendinnen te kijken. Ook in gezonde, ultra-slanke lichamen wordt heel wat afgetobd.

Ik herinner me dat een vriendin, nadat ze werkelijk járen alle diëten van de wereld had gevolgd, op haar 45ste eindelijk haar streefgewicht had bereikt. ‘Tadaa!’ Ze liet haar man tevreden haar ‘nieuwe lichaam’ zien, waarop hij droog de legendarische woorden sprak: ‘Prachtig schat, ben écht heel blij voor je. Maar … wat ga je nu doen in dat slanke, gezonde lichaam?’ Het bleken ook profétische woorden. Want, haar werk was gedaan, de afvaltaak eindelijk volbracht. Ze was op haar streefgewicht en voelde zich energiek, maar … wat móest ze nu in vredesnaam met die vrijgekomen energie en ruimte?

Dát is nu precies waar het fout gaat met al die diëten. Het zijn doekjes voor het bloeden, symptoombestrijders. Overgewicht is namelijk niet het probleem, het is de uíting van het probleem. Het werkelijke probleem van de meeste mensen met overgewicht is een gebrek aan gevoel van eigenwaarde en liefde voor zichzelf. Overmatig of dwangmatig eten toont de behoefte tot ontsnappen aan de realiteit en het zoeken naar bescherming, geruststelling, controle en houvast. Door veel mensen wordt voedsel niet gebruikt om het lichaam te voeden en het leven te vieren maar ‘misbruikt’ voor psychische steun.

De enige manier om op je natuurlijke gewicht te komen is daarom het vergoten van het respect en de liefde voor jezelf en je lichaam. Geen diëten, maar het loslaten van negatieve gedachten, angsten, zorgen, wrok, schuldgevoelens en zelftwijfel. Onvoorwaardelijk van jezelf houden zoals je nu bent, en je lichaam accepteren zoals het nu is. Om gelukkig te worden gaat het niet om veranderen hoe je nu bent, maar ontspannen in hoe je nu bent.

Als je die kunst van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf een beetje onder de knie hebt, zal je merken dat je lichaam je natuurlijke gewicht vanzelf regelt. We moeten af van de valse beloftes en hoop. Een slank lichaam is geen garantie voor een gezond lichaam, een gezond en slank lichaam geen garantie voor geluk en een bevredigender leven. Gezondheid komt voort uit gezonde keuzes, gezonde keuzes komen voort uit een gezonde geest. Het ideale gewicht is geen doel op zich. Het is een natuurlijk ‘bijproduct’ van bewust leven, liefde voor jezelf en de bereidheid voor oorzaken en oplossingen het zoeklicht naar bínnen te richten.

De vraag is niet welk dieet het beste werkt, want beste diëten bestáán niet. Een zinnigere vraag zou zijn: hoe zorg je dat je zoveel eigenwaarde ontwikkelt dat je ook werkelijk vindt en voelt dat je een gezond lichaam wáárd ben; dat je ertoe dóet en geluk, vitaliteit en succes je geboorterecht zijn. Niet straks als je die kilo’s kwijt bent (of die ideale partner hebt gevonden, twee rimpels minder hebt of die andere haarkleur), maar nú”.

Steek de energie in leuk vrijwilligerswerk,
al die praatjes over lijnen ....

Doe mee met de No Impact Man! Geef je op?!

1. Wanneer begint No Impact Week NL?
Op zondag 7 november 2010.

2. Hoe lang duurt No Impact Week NL?
Een week en een dag. Het experiment begint en eindigt op zondag.

3. Kan ik dit alleen doen?
Natuurlijk, maar het is leuker met een groep. (geef door als je meedoet?!)

4. Moet ik de hele week mee doen?
Nee, doe zoveel je kan. Maar het wordt leuker en boeiender zodra je de handleiding beter volgt!

5. Wat als ik een opdracht uit de handleiding echt niet kan uitvoeren?Als het echt niet kan, dan kan het niet!

6. Hoe kan ik met deze kleine stapjes nou iets veranderen?
Elke verandering in je gedrag, ook al is hij maar klein, heeft effect!
Jij koopt iets niet, of je koopt iets anders, jij neemt groene stroom,
jij pakt de fiets i.p.v. de auto, etc. > Elke kleine verandering komt op de grote berg veranderingen van iedereen. Zoals ze zeggen, alle kleine beetjes helpen.
En kijk maar eens wat voor effect het heeft als je anderen erover gaat vertellen!

7. Moet ik bomen knuffelen of geitenwollen sokken dragen om mee te mogen doen aan No Impact Week NL?
Natuurlijk niet. Iemand die denkt dat duurzaamheid alleen voor die mensen is, leeft echt in de vorige eeuw.

8. Wat als ik ergens woon waar ik echt een auto nodig heb omdat er amper openbaar vervoer is?
Geen zorgen. Als iets echt niet kan, dan kan het niet (maar misschien kan je met de buurvrouw meerijden?). Als het wat transport betreft niet zo goed lukt om No Impact te leven gedurende de week, probeer dan iets extra’s te doen op een andere dag. Let bijvoorbeeld extra op of je voedsel gedurende de week wel lokaal geproduceerd en seizoensgebonden is.

9. Ik wil wel meedoen met No Impact Week, maar mijn partner en mijn gezin vinden het vreselijk. Hoe kan ik toch meedoen zonder hen al te veel tot last te zijn?
Begin klein. Pas je gedrag steeds een beetje aan, zodat het je partner en je gezin niet teveel stoort. Kook iets lekkers vegetarisch, stel voor om een spelletje te spelen, of ga een stuk fietsen.

10. Ik heb echt geen tijd om No Impact Week te doen, maar wil wel iets aanpakken om mijn levensstijl te verduurzamen. Hoe doe ik dat?Bezoek eens een website op onze links-pagina. Daar vind je veel tips waarmee je makkelijk kleine dingen kunt veranderen. Zoals gezegd, alle beetjes helpen.

11. Voor mijn werk heb ik elke dag een computer nodig, kan ik dan wel meedoen aan dit experiment?De meeste mensen hebben tegenwoordig een computer nodig om hun werk te kunnen doen. No Impact Week vraagt het niet van je om je baan op te zeggen. Het gaat om veranderingen die realistisch zijn. Lukt het je om tijdens het weekend je laptop dicht te houden, geweldig! Zo niet, geen probleem.

12. What doe ik na No Impact Week? Moet ik voor altijd zo blijven leven?Nee, zie No Impact Week vooral als een uitdaging, een experiment. Alles wat je na de week wilt blijven doen, wilt veranderen of op wilt pakken, is prima. Wij hopen vooral dat No Impact Week je een ervaring geeft die je nooit zult vergeten!

Er wordt dus wereldwijd meer dan voldoende voedsel geproduceerd. Indrukwekkende cijfers.

De mondiale voedselsituatie Voor iedere wereldburger is er - per dag - beschikbaar meer dan 9 ons graan
Bijna 4 ons aan groenten
meer dan 2 ons aan fruit
3 ons aardappelen, knollen en wortelen
olie, melk en eierenzijn er ruim voldoende
Er wordt dus wereldwijd meer dan voldoende voedsel geproduceerd.

1 miljard mensen zijn chronisch ondervoed in een wereld van overvloed

Appels uit Nieuw-Zeeland
Peultjes uit Zimbabwe
Boontjes uit Kenia
Pruimen uit Spanje
Broccoli uit Italië
Wortelen uit Israël
Rode uien uit Chili Kipfilet uit Brazilië
Asperges uit Peru
Aardappelen uit Egypte


In Nederland wordt, volgens het ministerie van LNV, maar liefst 30 tot 50% van het voedsel dat voor menselijke consumptie geschikt is niet opgegeten. Het wordt weggegooid of gaat verloren tijdens opslag, transport, verwerking of vermarkting


Denk globaal handel lokaal
Koop voedsel dichtbij huis. (denk aan Goei Eete)
Ga verspilling tegen
Koop zoveel mogelijk onbewerkt biologisch voedsel.
Eet minder vlees.
Koop Fair Trade producten.
Start of sluit je aan bij een Voedselteam.
Organiseer zelf een Wereldmaaltijd.

Transition Town Vegetarisch eetinitiatief - dinsdag 19/10

Dinsdagavond 19/10 hebben we weer een vegetarisch eetinitiatief op locatie
"De Verdieping" georganiseerd.

De vegetarische maaltijd was deze keer verzorgd door Hetty Kerkhof, van Stichting Ancient Power. Van deze avond is een leuk filmpje gemaakt, wat we tzt via de site van Stichting Ancient Power kunnen zien.
Site: http://www.ancientpower.eu/

De samenwerking was goed en er waren gelukkig weer veel Crossovers, leuke 'matches'.
Met bezoekers van Ecodorp, Transition Town, Lets kring de Linde , de vrijdagavond eetclup, en ook met het barpersoneel van Beletage, en de eigenaar van het bijenpension.

Ter vervanging van gebed hebben we voor de maaltijd in stilte samen naar klassieke muziek geluisterd. Bij de deelnemers aan deze maaltijd was een heuse concertpianiste aanwezig.

De avond was super gezellig en voor herhaling vatbaar.
Daarom hierbij de volgende data:

30 november 2010;
14 december 2010;
18 januari 2011;


18.00 bar open
18.30 eten
20.45 koffie, thee, ecodorpers schuiven ook aan
23.30 afronding.
6€ entree voor vegetarisch eetinitiatief.


Deze avonden zullen we ook meer stil staan bij het concept Transition Town, welke stap kun je zelf zetten.

Bezoeken jullie af en toe de agenda van duurzame initiatieven er gebeuren veel leuke zaken.
Zo komt Fred een lezin houden, op zaterdag 6/11/2010.
Zie site en agenda TT.
http://tilburgz.nl/wp/duurzaamheid/


Tot Ziens,
en fijne herfstvakantie, er gebeuren veel mooie dingen in Tilburg.

Olieramp BP doodde een vijfde van jonge blauwvintonijnen - olie afhankelijkheid leidt tot rampen

MILIEU:
Olieramp BP doodde een vijfde van jonge blauwvintonijnen
Joren Gettemans

BRUSSEL, 21 oktober 2010 (IPS) - De recente olieramp in de Golf van Mexico kon op geen slechter moment komen voor de blauwvintonijn. Die was net naar het gebied afgezakt om voor een nageslacht te zorgen. Uit een analyse van het European Space Agency (ESA) blijkt dat een vijfde van de jonge vissen de ramp niet heeft overleefd.

Blauwvintonijn is een van de grootste vissen ter wereld, maar ook een ernstig bedreigde soort. In de voorbije dertig jaar is het visbestand met 82 procent achteruitgegaan. Het is dan ook erg belangrijk dat de vis ongestoord kan paaien in april en mei, maar dat waren precies de maanden waarin wekenlang miljoenen liters olie per dag in zee terechtkwamen na een explosie op het olieplatform Deepwater Horizon op 20 april.

Het ESA analyseerde radarbeelden van de Envisat-satelliet en andere internationale satellieten in combinatie met gegevens over de stromingen en bekende paai- en foerageergebieden van de tonijnen. Meteen nadat ze uitkomen, gaan larven van tonijnen op zoek naar voedsel dicht bij het wateroppervlak. Als zich daar olie bevindt, is die naar alle waarschijnlijkheid dodelijk voor de jonge vissen.

Uit het vergelijken van de gegevens concluderen de wetenschappers dat het olielek waarschijnlijk meer dan een vijfde van de jonge tonijnen fataal geworden is.
"Deze analyse geeft ons de mogelijkheid om de impact beter te begrijpen en sterke beleidsaanbevelingen te doen rond de tonijn", zegt David Guggenheim van de Ocean Foundation. "Bovendien biedt deze aanpak een nieuw gereedschap voor onderzoekers en besluitvorming bij gelijksoortige rampen in de toekomst."

De ESA-analyse hield enkel rekening met de effecten van de olievlek, maar milieu-verenigingen wijzen ook op de duizenden tonnen chemicaliën die gebruikt zijn om de olie te bestrijden. Hun invloed op het ecosysteem en op de paaigebieden is nog erg onduidelijk.

De blauwvintonijn heeft niet enkel te lijden onder olievervuiling. Vooral de intense overbevissing heeft de commercieel interessante vissoort op de rand van de afgrond gebracht. Eerder dit jaar werd een poging gedaan om de blauwvintonijn te beschermen, maar Japan verzette zich tegen die maatregel. Geschat wordt dat de soort in dit tempo al over enkele jaren uitgestorven kan zijn.

IPS(JG, JS)

Low Impact Week geeft handen en voeten aan het starten van een gezonde levensstijl,
waarin genoeg genoeg is. Lees meer hierover op. (zie een van de vorige blog teksten).

'Natuur heeft economische waarde'

'Natuur heeft economische waarde'

NAGOYA - De wereldwijde economie moet een kentering van 180 graden maken, door de economische waarde in te zien van bossen, riffen en andere natuurgebieden. Behoud van ecosystemen en biodiversiteit levert op termijn enorm veel geld op.
Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties.

Zolang er geen rekening wordt gehouden met de natuur, zal de soortenrijkdom van planten, dieren en ecosystemen blijven afnemen, waarschuwt de VN-studie.

Met de inzichten uit het rapport kunnen landen hun economisch kom-pas 'resetten', zei bankier Pavan Sukhdev, die meeschreef aan het onder-zoek. Sukhdev berekende dat als de ontbossing op hetzelfde niveau doorgaat als nu, dat vanaf 2050 tot een economisch verlies leidt van 2 tot 4,5 biljoen dollar per jaar.

Biodiversiteitsverdrag
Het rapport is in de Japanse stad Nagoya gepresenteerd, waar afgevaardigden uit bijna tweehonderd landen vergaderen over een biodiversiteitsverdrag.
De internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN maakt zich sterk om de resultaten van de VN-studie uit te dragen, ook in Nederland.

'Het wordt steeds duidelijker dat het huidige economische stelsel leidt tot kaalslag van onze planeet. Wij zijn toe aan een nieuw model waarin niet alleen producten maar ook natuur en functies van ecosystemen een prijskaartje krijgen', zei directeur Willem Ferwerda van de Nederlandse tak van IUCN.

Volgens hem biedt de VN-studie economen de handvatten voor dat nieuwe model.
Mooi nieuws!

Via Transiotion Town - Mooie blog over duurzaamheidsaspecten bij ons voedsel.

Bron: http://www.40dagenduurzaameten.blogspot.com/

Met deze persoonlijke campagne wil ik graag aandacht vragen voor de duurzaamheidsaspecten van ons voedsel.
Dat ga ik doen door zelf 40 dagen lang zo duurzaam mogelijk te eten en te laten zien met welke dilemma's en keuzes ik elke dag te maken krijg. In de hoop dat anderen iets herkennen in mijn verhaal. Om uit te kunnen vinden hoe het écht zit, ga ik ook langs mensen die een mening over duurzaam voedsel hebben.

Over duurzaamheid en voedsel valt veel te zeggen. Heel veel zelfs. We putten de aarde uit door enorm veel grondstoffen, land en energie te gebruiken om onszelf te voeden.
We laten dieren leven op een manier die we voor onszelf niet acceptabel vinden. Talloze mensen die ons voedsel produceren verdienen daar bijna niets aan. Alle aspecten meegenomen is het dus zaak dat we nu gaan zorgen dat iedereen op deze aarde ook over 30-40 jaar nog gezond en lekker kan eten.

Gelukkig kan dat ook.
- We kunnen nu al minder en beter vlees gaan eten.
- We kunnen meer groenten en fruit uit het seizoen en uit de streek kiezen.
- We kunnen letten op welke vis we op het menu zetten.
- Vaker fair trade koffie drinken en minder eten weggooien.
En gelukkig zijn er duizenden goede en hoopvolle initiatieven die elk op hun manier bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem.
Van stadsboeren die groenten en fruit produceren voor de wijk, een vegetarische slager, restaurants die een vleesloze dag op het menu zetten tot voedselfestivals en jongeren die duurzame groepsdiners organiseren.

Veel van deze initiatieven wil ik tijdens de '40 dagen duurzaam eten' in het zonnetje zetten.

Op de site zelf zijn inmiddels al een flink aantal blogs van de dagen te vinden, dus zeker de moeite daar ook even een kijkje te nemen.

Douwe Beerda
T: +31(0)6-36141205
@: Douwebeerda@gmail.com
W: http://www.eetbaarnederland.nl

Eetbare planten en paddenstoelen database:
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php

Estu mondcivitano, parolu Esperanton!
http://www.esperanto-jongeren.nl

Godelieve Engbersen

No Impact Week NL - De dagen van No Impact Week.

- No Impact Week NL - De dagen van No Impact Week

No Impact Week, hoe gaat dat precies? Hieronder een korte beschrijving per dag.
De handleiding (die vanaf 20/10 na inschrijving beschikbaar is) is natuurlijk veel en veel uitgebreider! Met veel tips & tricks hoe je dit het beste aanpakt.

Let wel: je hoeft niet per se alles zo extreem door te voeren zoals het hier staat. Elk stapje telt! Zie ook de veelgestelde vragen.

Zondag: Consumeren Denk na over wat je deze week naast eten zou kopen, en doe het niet (of probeer er op een andere manier aan te komen)!

Maandag: Afval Probeer geen afval te produceren, en leg het afval dat je wel produceert apart.

Dinsdag: Vervoer Maak je vervoer duurzamer, doe meer op eigen kracht (lopen/fietsen/trap), neem het OV of deel een auto.

Woensdag: Voedsel Eet vanaf vandaag tot het eind van de week lokaal geproduceerd & seizoensgebonden voedsel.

Donderdag: Energie Verminder je energieverbruik: doe een het licht uit, en een extra trui aan!

Vrijdag: Water Verminder je waterverbruik: ook dat kan op allerlei manieren.

Zaterdag: Doe iets goeds Compenseer de impact op het milieu die je deze week wel had met iets goeds voor je omgeving. We bieden je allerlei opties!

Zondag: Eco-Zondag Een dag van rust en reflectie, en de laatste dag van
No Impact Week!

Daarnaast: Laat je horen!Individuele actie en collectieve actie gaan samen.
Daarom vragen we je ergens deze week een goed doel dat wij uitlichten of dat je zelf vindt te steunen door bijvoorbeeld een petitie te tekenen.

Wat leuk zeg, als er meer mensen meedoen, ook omdat het voor jezelf leuk is.
De 3 G's: Goedkoper, Groener, (Gezelliger), Gezonder.

No Impact Week is een experiment van een week.

No Impact Week is een experiment van een week.
Tijdens deze week word je uitgedaagd om stap voor stap te komen tot No Impact op het milieu.
Het is de ultieme kans om erachter te komen wat dit betekent voor jouw kwaliteit van leven: kan een levensstijl die beter is voor de planeet samengaan met een leuk(er) leven?
Hebben we alle luxe en gemak echt nodig, of kost dit vooral veel geld en tijd?

Tijdens No Impact Week kijk je naar, en pas je je gedrag aan op het gebied van consumeren, afval, transport, voedsel, energie & water.
Dit zijn veel van de onderwerpen waar het om gaat bij het verduurzamen van je levensstijl. Aan de hand van een handleiding, die je krijgt als je je aanmeldt,
ga je elke dag een stapje verder.
Ook kijk je hoe je de impact die je wel hebt op het milieu, kunt compenseren.
Hieronder kun je je alvast aanmelden, op 20 oktober sturen we je dan de handleiding van No Impact Week NL.
Meer info: http://www.noimpactweek.nl

Leuk als er een aantal Tilburgers ook mee doen!
Leuk dat van elkaar te weten.

Godelieve

Groepsdruk - daarom werkt marketing. We gaan als fietsers ook groepsdruk opvoeren,...

http://www.youtube.com/watch?v=nPobACr9oL4Prachtig filmpje over groepsdruk.
Heel belangrijk tot je door te laten dringen.

Mede hierom is er een glazen plafond, zijn er minder vrouwelijke ministers dus, voelen mensen zich buitengesloten en weten ze niet waarom. Angstig, vertonen mensen kudde-gedrag, ook al weten ze dat het eigenlijk niet goed voor henzelf is.

Zien drinken, doet drinken.
Zie roken, doet roken.
Zien shoppen, doet shoppen.

Maar zien fietsen doet fietsen.
Zien huggen, doet huggen.
Zien dialogiseren, doet dialogiseren.

Ook bij mooie zaken, werkt groepsdruk.
Heb er het volste vertrouwen in.

Godelieve

Zet boete op het verspillen van voedsel. door Jan Vugts, Ingezonden brief Brabants Dagblad.

Op 16 oktober is het weer wereldvoedseldag.
Een dag waarop stilgestaan wordt bij de honger in de wereld. Goed om dat jaarlijks te doen maar natuurlijk zou de honger in de wereld dagelijks veel meer aandacht moeten krijgen. Ten gevolge van onverschilligheid op grote schaal hebben dagelijks bijna 1 miljard mensen honger in een wereld waar zoveel rijkdom is.

Dit jaar is in Nederland voedselverspilling het thema van Wereldvoedseldag.
Niet onbelangrijk want hier wordt, volgens het ministerie van LNV, maar liefst 30 tot 50% van het voedsel dat voor menselijke consumptie geschikt is niet opgegeten. Het wordt weggegooid of het gaat verloren tijdens opslag, transport, verwerking of vermarkting. Een onwaarschijnlijk hoog percentage.

De ministeries van LNV, VROM en VWS brachten in 2009 de nota ‘Duurzaam Voedsel’ uit, waarin de ambitie is uitgesproken om de voedselverspilling in 2015 met 20% verminderd te hebben.

Economische groei is als een soort geloof dat door velen wordt beleden en een manier om die groei te verhogen is veel te produceren en consumeren en artikelen weer snel te vervangen door iets nieuws, ook al is het oude nog lang niet versleten.
Deze grootschalige en afstandelijke manier van produceren voor de handel over heel de wereld gaat gepaard met een enorme verspilling van grondstoffen. Er is gelukkig wel sprake van een toenemend bewustzijn van het probleem van verspilling en de onwenselijkheid van continue economische groei maar nog lang niet genoeg.

Bij voedsel speelt iets soortgelijks. Het is bij vele huishoudens een gewoonte om kliekjes weg te gooien en niet de volgende dag op te eten. Achteloos gooit men het overgebleven eten in de kliko. Schattingen geven aan dat de Nederlandse consument per jaar ca. 2,4 miljard euro aan voedsel weggooit. Dit zijn niet alleen kliekjes eten maar ook niet aangebroken pakken die over de datum zijn, half aangebroken pakken en fruit waar een vlekje op zit.
In die zin begint het tegengaan van voedselverspilling dus (ook) bij ons.
Voedselverspilling komt ook door het grootschalige systeem van voedseldistributie en door een beleid dat voorrang geeft aan voedsel voor biobrandstof en vee boven voedsel voor (alle) mensen.

Om de voedselverspilling tegen te gaan zijn er op vele fronten forse maatregelen nodig om verspilling van voedsel in te dammen.
- Een nationaal en internationaal beleid gericht op voldoende voedsel voor alle mensen. De toegang tot voldoende, kwalitatief voedsel is immers een mensenrecht.
- Een lokale voedselpolitiek die bevorderd dat de afstand tussen consumenten en producenten van voedsel aanzienlijk verkleind wordt.
- Het opleggen van boetes aan de verspillers van voedsel. Restaurantbezoekers die hun bord niet leeg eten betalen hiervoor een toeslag op hun rekening
- Organiseer bezoeken aan voedselbanken zodat men met eigen ogen kan zien hoeveel voedsel hier wekelijks terecht komt.

Jan Vugts is directeur van Bureau Ver(?)antwoord.

Zondag as. wordt er een maaltijd georganiseerd.
Transition Town zet zich in op weg naar een minder olie-afhankelijke wereld. Het tegengaan van verspilling hoort hier natuurlijk bij.
Heb je eten over, bel aan bij de buren?

groetjes, Godelieve Engbersen,
ingezonden brieven zijn welkom ;-0
-1807-

Radio interview door Radio Magnifique over Beursvloer en Transition Town eetinitiatief 19/10/2010.

http://twaud.io/QF8


Leuk radio-interview met Erik van Vliet, van Radio Magnifique, over de succesvolle Beursvloer,over lokaal eten, voedsel-kilometers, Magnifique is er ook bij 2011.
én ja, nadat ik terug was van de Vara opnames Klimaat op 1, op 10-10-10, via de wintertoertocht van de NS, ben ik even flink verkouden geworden; dus excuses voor het nasale geluid.

Vandaag hebben we samen met cameara team van NCRV opnamesn gehad, bij Charles Waagenaar thuis, vanuit thema duurzaam koken.
Een lekker gerecht, vegetarisch met genoeg seizoensgroente.

In dit item wordt ook aandacht besteed aan ons komend vegetarisch eetinitiatief, bereid door Stichting Ancient Power, namelijk door onze enthousiaste Hetty Kerkhof.
Meer over deze stichting, kun je vinden op:

http://www.ancientpower.eu/

Het belooft een lekkere gezellige bijeenkomst te worden.
Meer gegevens over deze maaltijd, zien jullie op vorige berichten van deze blog en/of bij de website van Tilburg Transition Town.

Voel je welkom aan onze tafel!
groetjes,
Godelieve Engbersen
Tilburg Transition Town

Vara met De grote 10:10 test – Zet het klimaat op 1! Arthur Japin Winnaar. Pauw en Menno knappe presentatoren ....

Vara met De grote 10:10 test – Zet het klimaat op 1!

Het gat in de ozonlaag groeit niet meer, producenten maken steeds meer een speerpunt van groene auto’s, verpakkingen of levensmiddelen.
Maar het klimaat vereist nog steeds onze aandacht. De Vara maakte dat deze week duidelijk door een ijsbeer op een smeltende ijsschots in de Amsterdamse grachten los te laten. De actie was meteen een uithangbord voor de Klimaat-test die vanavond op Nederland 1 wordt uitgezonden.

Tijdens een anderhalf uur durende live uitzending presenteren Jeroen Pauw en Menno Bentveld De grote 10:10 test – Zet het klimaat op 1!.
Hierin krijgen het publiek én een panel van tien prominente Nederlanders als Piet Paulusma, Astrid Joosten en Prem Radhakishun dertig gevarieerde vragen voor-geschoteld over het klimaat en het milieu, zoals: Hoeveel energie kost het om één persoon op en neer naar Curaçao te vliegen? En wat zou je met die energie nog meer kunnen?

De klimaatcampagne is een wereldwijd initiatief om de CO2-uitstoot met tien procent te reduceren.
Het was toch wel een hele ervaring om met Winterregeling naar Arena af te reizen.
De NS oefende hoe ze onder barre omstandigheden een beperkte dienstregeling te reizen. Het gebouw was goed te vinden, en prachtig. De vragen waren pittig en wat mij betreft was er te weinig over 'gedrags veranderingen' die men als BNer en publiek nu zelf al uitvoerde. Leuk te zien bij de aanmeldingen dat Transition Town Tilburg, en ook Transition Town Houten zich bij deze actie hebben aangemeld.

De uitlatingen van Prem, over 'ik wil heel veel vlees eten, en ik stem tegen', vond ik vervelend. Deze avond zou nu eindelijk eens echt aandacht zijn voor de klimaat problematiek en de stappen die wij als mens kunnen zetten. Prem's suggestie om de mens zo snel mogelijk via overmatig vleesgebruik uit te laten roeien en de kakker-lakken zo snel mogelijk vrij spel te geven, is CO2 technisch het meest neutraal, alleen niet de weg die wij voor ogen hebben. Wanneer je kinderen hebt, wens je hen toch ook nog een vreedzame toekomst toe. Dit is niet te verwachten als wij op deze voet doorleven. Dan breken nog meer oorlogen uit om eindige grondstoffen, zoals water.

Laten we allemaal ons steentje bij zetten, en de vragen en antwoorden meenemen.
Kleine gedrags verandering, die samen wel het verschil kunnem maken.

Arthur Japin was de winnaar. Aan hem heb ik het inspirerende 'Transitie Handboek' gegeven. Hopelijk gaat hij dit lezen, en voelt hij ook dat we Samen wél het verschil kunnen maken, omdat via onze stappen de overheid ook weer uitgenodigd wordt hún stappen te zetten. Natuurlijk veel meer inzetten op Zonne-energie, windmolens,
vegadag etc. etc.

Godelieve Engbersen

Keeping up with the Jones of met The Low Impact Man???

Dit weekend heb ik twee boeken gelezen van de Low Impact Man. "We hebben maar één planeet: groene tips en inspiratie voor Low Impact Kids"en 'De Low Impact Man'. Steven Vromman schrijft goed, eerlijk en uitnodigend.

Op zijn blog verwijst hij ook naar de 10-10-10 actie.
Vandaag met een vermelding van de film: Keeping up with the jones.

http://www.youtube.com/watch?v=achUBX71Fj0


'Keeping up with the Jones', heb ik toevallig ook op DVD gezien. Overdreven film, met toch ook wel een groot werkelijksheidsgehalte. Hoeveel producten en activiteiten ondernemen wij ook mede 'omdat de buren', je omgeving dit doet?

10-10-10.

Vanuit mijn visie missie: Genoeg=Genoeg, méér door minder, heb ik deze film ook op DVD gezien. De film ‘Keeping up with the Jones’, geeft aandacht aan de opgeklopte westerse levensstijl, die meer kapot maakt dan de natuur goed kan maken.
Ook voor onszelf biedt de westerse levensstijl, de ratrace ons zorgen en stress. Een 'Low Impact Leven' maakt ons ook gelukkiger.

Hierbij kun je zelf je stappen zetten ook veel mensen met hun Woon-werkverkeer.
Het feit dat ik elke dag met een kwartiertje fietsen op mijn werk ben, geeft zoveel ruimte. Misschien verdien ik in brabant iets minder als ik in de randstad zou ver-dienen. Voor mij weegt de reistijd niet op tegen extra inkomsten.
Ook heb ik een HBO baan, als drs. Toch vind ik nu in mijn baan nog genoeg leuke klussen. Pak ik zelf ook extra klussen op, die niet per se gevraagd zijn. Zo heb ik onder de noemer 'Kennismanagement' de dag van de verborgen talenten opgezet en ben ik ook actief betrokken bij de organisatie rondom de dag van de dialoog, neem ik deel aan diverse commissies ed. Genoeg leuke klussen!

Mis ik soms wat creativiteit in mijn werkzaam leven, dit compenseer ik dan wel met creatieve activiteiten die ik in mijn vrije tijd uitvoer. Actief op zoek gaan naar een baan in de buurt, wens ik iedereen toe. (Natuurlijk is het voor veel mensen wel moeilijk in de buurt te werken, maar dan heb je nog het Nieuwe werken waarbij je misschien af kunt spreken om af en toe een dag thuis te werken?).

In die zin vind ik de 10-10-10 actie wel geslaagd. Aandacht voor het feit dat we allemaal zelf een stap kunnen zetten..beter voor onze omgeving en ook beter voor onszelf.

Gezonder, groener, gezelliger, goedkoper. Dus waarom dit niet doen??
Keeping up with the Low Impact Man.
Dat is veel interessanter. You Tube filmpjes hierover kun je vinden op mijn duurzaamheids kanaaltje:Duurzame Darling, Godelieve

http://tilburgz.nl/wp/duurzaamheid/


Mooi digitaal plekje.. met dank aan Tom Pijnenburg Gilaworks & Webmaster TilburgZ.

Op mijn blog zal ik vanavond of morgen ook nog wel schrijven over de 10-10 actie bij de Vara vanavond. Journalist Pauw, die nu eens positief aan de slag kan, ipv jour-nalistiek cynisch?

Fijne 10-10-10 zondag allemaal, hoe kijken we 12-12-12 terug naar deze tijd. Zijn we dan trots op onszelf, dat we de juiste droom zijn gaan uitvoeren?
Keeping up with the Low Impact Man, ik zeg Doen.

groetjes,
Godelieve Engbersen Tilburg
- deelnemer aan Postfossiel actie en 10-10-10 actie -

Een van de antwoorden, nu al, voor de 1010 quiz

Beste Blog Lezers, onze energie adviseur, is al voor mij aan het zoeken geweest.
Mocht je een energie-advies willen krijgen, dan kun je je daar bij ons voor op geven.

Het antwoord is gevonden: retourtje Cucracoa 1 persoon.
per persoon voor een retourvlucht
(416 passagiers, 88% bezettingsgraaad):
(2 * 7843.81km * 19L)/(416*0.88) = 814.2 liter

524 passagiers, 88% bezettingsgraad:
(2 * 7843.81km * 19L)/(524*0.88) = 646.39 liter

met de auto (gemiddeld 1 liter op 18km):
(2 * 7843.81km) / 18 = 871.54 liter

Het staat vast dat ik geen feitenkennis heb, qua kilowatt, aantal liters etc. Natuur-lijk ben ik ook wel, wél goed geïnformeerd in algemene zin. Door het lezen van boeken van Transition Town, Low Impact Man, etc. We zullen het zien.
De avond heeft in ieder geval al aandacht gekregen in de media. Dat is niet verkeerd.
Morgen avond zal ik Pauw, als dat mogelijk is, ook het boek geven, en vragen eens wat minder de cynische journalist uit te hangen. Dat is wel zó'n makkelijke poze.
We hebben mensen nodig, die de grote verandering mee gaan dragen.

Vandaag is mijn YouTube Kanaal op een mooie plaats gepubliceerd.
Namelijk bij TilburgZ, duurzame organisatie's.

Hierbij ook filmpjes over 'Peak-Oil', Transition Town, MaanScout, en ook over Graancirkels. Waarom zou ik graancirkels opnemen in mijn duurzaamheids You Tube Kanaal????

Godelieve, actief bij Tilburg Transition Town, en 101010

Bijwonen De grote 10:10 test - Help kei moeilijke vragen help me!

Bijwonen De grote 10:10 test

Hierbij bevestigen wij uw deelname aan ‘De grote10:10 test’.
Tijdens een anderhalf uur durende live-uitzending, vanuit de MediArena Studio’s van Endemol in Amsterdam, presenteren Jeroen Pauw en Menno Bentveld
‘De grote 10:10 test – Zet het klimaat op 1!’.
Hierin krijgen u én een panel van tien prominente Nederlanders vragen voorgeschoteld over het klimaat en het milieu, zoals:
Hoeveel energie kost het om één persoon op en neer naar Curaçao te vliegen?
En wat zou je met die energie nog meer kunnen?


Wie, wie, wie, wie weet dit?

U wordt vriendelijk verzocht om 18.30 uur aanwezig te zijn en u te melden bij de VARA-gastvrouw. De toegang is gratis, leeftijd vanaf 20 jaar. Wij verzoeken u vriendelijk om geen kleding te dragen met kleine streepjes of bolletjes.
Deze mail dient tevens als toegangsbewijs. Onderaan de mail staan de De VARA houdt rekening met uw komst.
Wij wensen u een heel plezierige uitzending!
Voor Pauw en Menno, heb ik een mooi pakketje gemaakt.
- Het transitie Handboek
- Posters van KoopNiets
- Stickers van Zonne-energie natuurlijk;
- Flyer van Spullen delen,
en een lieve free hug kaart.

Als Pauw nu eens zijn cynisme laat varen.

Voor journalisten zo makkelijk om aan Columnisme te lijden. 'Beroepsmatig voyeurisme van het dagelijkse nieuws en leven, afwisselend vermengd met cynische afstandelijk-heid".

Afstandelijkheid en cynisme, daar is geen tijd meer voor. We zullen voortwaarts moeten gaan, om in vol vertrouwen de transitie aan te gaan. Samen op weg naar een mooie, eerlijke, duurzame, sobere wereld, met onbeperkte innerlijke Ruimte, innerlijke Rust, en genoeg liefde.

HET ZAAIEN VAN HAAT KAN EENVOUDIG NIET EERDER SUCCESVOL ZIJN DAN OP HET TIJDSTIP DAT DE OOGST ZULKS TOESTAAT.
(ingezonden bericht, dd vandaag de Volkskrant).

Godelieve Engbersen,
deelnemer aan de PostFossielactie, 10-10-10 VARA.

dinsdagavond 19/10 Transition Town Vegetarisch Eetinitiatief

Op dinsdagavond 19/10 hebben we ons volgend Tilburgs Transition Town initiatief.
Een vegetarisch eetinitiatief (inderdaad ook geen vis).

Ons vegetarisch eetinitiatief is een van de Gezellige ontmoetingen die maandelijks gepland staan.

Locatie: De Verdieping.
St. Annastraat 20

18.00 Bar open voor de bezoekers van Vegetarisch eetinitiatief
18.30 Maaltijd wordt gereserveerd (6€ per persoon)
20.45 Koffie / thee / koek (bar open)
23.30 Afronding.

Meld je ajb wel aan voor Ons Vegetarisch eetinitiatief per e-mail:
transitiontown.tilburg@gmail.com

6€ per persoon (kinderen 3€).
We hebben natuurlijk graag Genoeg (H)eerlijk eten voor alle aanwezigen!

Opgeven uiterlijk zaterdag 16/10 dit in verband met onze inkoop op de markt.

Tot Ziens!
- Tilburg Transition Town -

Meer achtergrond informatie:
http://tilburg.transitiontowns.nl/

'How many people can live on planet earth' - Kijktip

De hele maand oktober is de BBC-documentaire 'How many people can live on planet earth' in superkwaliteit te zien op de website van Vroege Vogels.
De beroemde natuurcineast Sir David Attenborough komt op voor de mensheid en de toekomst van de aarde en vindt dat we anders moeten gaan leven.
In 2009 maakte hij daarover de documentaire 'How many people can live on planet earth'.

Tijdens zijn carrière zag Attenborough de bevolking op aarde verdrievoudigen. Hij stelt zich dan ook grote vragen over de gevolgen van deze snelle groei. Want elke dag worden er meer dan 200.000 mensen geboren, die allemaal water, eten en een dak boven hun hoofd nodig hebben. De wereldbevolking neemt explosief toe en het rijke westen maakt een onevenredig groot deel van de water-, voedsel- en energie-voorraad op.

Experts beweren dat Britse consumenten meer dan dubbel zo veel grondstoffen ver-bruiken dan de aarde hen per individu ter beschikking stelt. Over de hele wereld zijn ecologen, demografen en sociologen het erover eens dat ons een enorme uitdaging wacht. David Attenborough vraagt zich dan ook af wat het draagvlak is van onze planeet.

Vanavond om 23:40 op Nederland 2 bij de VARA

Is dit interessant om te kijken? Misschien is het wél belangrijker te weten,
of we nu tot ons 65ste of 66ste 'moeten' werken, en wanneer de 3 dolle dagen zijn?

Er is genoeg voor iedereen, mits je een juiste definitie van genoeg formuleert.
Film wordt door een vriendin van me opgenomen.Als er ook hoopvolle scenario's geschetst worden, draaien we deze film nog een keer voor een groepje.

Godelieve
deelnemer aan de 10101 actie van de VARA (10% energie inleveren, is genoeg??).

Grote 10:10 Test; zondagavond live in A'dam. Iedereen kan winnen, ook al verlies ik ;-)

As. zondag ga ik naar A'dam naar de Grote 10:10 Test - live....

Hoewel het kleding advies 'rustig' is, zal ik misschien met een gele mannenpolo verschijnen. Dit omdat deze polo voor zien is van mooie Windmolens en het logo van Zonneenergie. Die polo wordt me toegestuurd via 'Olino.org'.
Bijzondere site, over leven met minder olieverbruik, gebouwd door een betrokken deskundige Jeroen van Agt. Jeroen heb ik leren kennen op een duurzaam Zeilweekendje.


Over de 1010actie wordt het volgende geblogd door Hans van Dijk-Milieucentraal.
"Dat is een quiz rond energiebesparing die op 10 oktober wordt uitgezonden
(Nederland 1, 20.30 u, VARA).
Hopelijk zitten er voor veel mensen verrassende antwoorden in, maar vooral hoop ik dat kijkers de test een leuk en goed moment vinden om na te denken over energiebesparing.

Doel van de actie 10:10 is om deelnemers tien procent aan energie te laten besparen.
Uiteraard om de hoeveelheid CO2 in de lucht terug te brengen.
Milieu Centraal verzorgt de inhoud van de Grote Test, de mannen van Endemol maken er televisie van samen met de VARA.
Het zijn twee genoeglijke uren in open overleg.

Want energiebesparen, hoe afgezaagd dat woord ook klinkt, kan gewoon leuk zijn. Lekker warme voeten, geen tocht of klamme muren meer en dan kijken naar de Grote Test, of GTST. Iets voor u?"

http://blog.milieucentraal.nl/author/hansd.aspx

Volgens mij wordt het wel leuk, en ook spannend. Kan ik iets vertellen over Transition Town?
Vanavond en morgenavond ga ik studeren. De boeken van Low Impact Man ed.

Als UvT letterenmeisje weet ik werkelijk niets van kilojoules ed.
Dus wie weet ga ik met 0 punten naar huis. Maar als het publiek geïnformeerd is, dan is iedereen een winnaar.

Aan Pauw (van Witteman), zal ik wel het Handboek Transition Town overhandigen,
en het mooie magazine Genoeg.
Wie wordt er keer ruimte ingepland voor een positief item bij P&W?
Zal Peak-Oil verteld worden?
Welke vragen zullen in de quiz gesteld worden.
Zondagavond weten we het antwoord.

Godelieve Engbersen


Godelieve Engbersen

Transition Towns, de kracht van de lokale gemeenschap

Transition Towns hebben een ambitieus doel:
je eigen stad of wijk omvormen naar een veerkrachtige samenleving, een die is voor-bereid op de gevolgen van klimaat-verandering en het schaarser worden van grond-stoffen.
Die robuust is tegen economische crises, die rekening houdt met mensen hier, maar ook met mensen elders in de wereld, die gebruik maakt van hernieuwbare energie-bronnen en grondstoffen. Een samenleving die de aarde niet uitput.

Transition Towns beginnen de omslag naar een (radicaal) duurzamer samenleving; die zich richt op lokaal geproduceerd voedsel, energie, bouwmateriaal etc. en daardoor minder afhankelijk van industrieën en fossiele brandstoffen.
Het Transition Townconcept gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. Het doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creati-viteit en ervaringen van gewone mensen.
Het inspireert, enthousiasmeert en focust op mogelijkheden en kansen in plaats van op onmogelijkheden en bedreigingen.

Mooi beschreven. Ontvangen via onze Transition Town medestanders uit mijn geboorte-stad Breda.De pracht/ kracht van Transition Town is ook dat het een landelijke, zelfs wereldwijde beweging is. Met informatie delen.

Voel je welkom met ons mee te doen ;-)
groetjes,
Godelieve Engbersen.

Meer weten?
Kom langs op dinsdagavond 19/10.
Dan organiseren wij ons volgend Transition Town,Vegetarisch eetinitiatief
(ook geen vis).

Ons vegetarisch eetinitiatief is een van de Gezellige ontmoetingen die maandelijks gepland staan.

19/10 Transition Town, Vegetarisch eetinitiatief (inderdaad ook geen vis).
Locatie: De Verdieping.
St. Annastraat 20

18.00 Bar open voor de bezoekers van Vegetarisch eetinitiatief
18.30 Maaltijd wordt gereserveerd (6€ per persoon)
20.45 Koffie / thee
23.30 Afronding.

Meld je je ajb wel aan voor Ons Vegetarisch eetinitiatief.
per e-mail: transitiontown.tilburg@gmail.com

6€ per persoon: uiterlijk zaterdag 16/10 aanmelden in verband met onze inkoop op de markt.

Tot Ziens!

Op één van onze volgende activiteiten
http://tilburg.transitiontowns.nl/
Godelieve Engbersen, Tilburg Transition Town

'Bescherming natuur alleen redt soorten niet'

DEN HAAG - Het beschermen van waardevolle natuurgebieden alleen is niet voldoende om de afname van dieren- en plantensoorten tegen te gaan. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een dinsdag verschenen rapport over de zogeheten biodiversiteit.

© NU.nl/Anneke Visser

Volgens het bureau heeft een combinatie van maatregelen veel meer effect en kan daarmee het verwachte verlies aan soorten tot 2050 worden gehal-veerd.

Het PBL stelt een pakket maatregelen voor gericht op verandering van consumptie en productie. Een daarvan is vermindering van de vlees-consumptie. Verder ziet het bureau heil in onder meer duurzame visserij, tegengaan van ontbossing, modernere landbouwmethoden en een effectievere bosbouw.

'Deze maatregelen, in combinatie met het beproefde beschermen van specifieke soorten en ecosystemen, bieden perspectief op een forse beperking van het verlies aan biodiversiteit in 2050'', aldus het planbureau.

Visvangst

De organisatie meldt meteen dat er ''ook zeer aanzienlijke negatieve gevolgen'' zijn door het pakket maatregelen. Zo is bijvoorbeeld een 'forse beperking van de vis-vangst'nodig met de nodige gevolgen voor vissers en is veel geld nodig voor nieuwe manieren van landbouw.
'En veel consumenten eten graag vlees; zij zullen het een gemis vinden als ze hun vleesconsumptie echt moeten minderen'', voorspelt het bureau.

het is misschien wel jammer om je dagelijkse stukje vlees en/of kip te missen, het is toch ook best wel jammer als in 2050 allerlei soorten uitgestorven zijn. ;-(

Kom lekker vegetarisch eten, op het vegetarisch eet-initiatief.
Planning dinsdagavond 21 oktober; St. Annastraat 20, De Verdieping Tilburg.
18.30 5€ (Barman moet nog bevestigen).Wanneer dit allemaal rond is, wordt dit initiatief definitief in onze agenda van Transition Town Tilburg geplaatst.

Godelieve Engbersen,
Transition Town Tilburg

Sucessvolle bijeenkomst Transition Towns Midden-Brabant

De Brabantse Milieufederatie en Transition Town Tilburg hebben afgelopen zondagmiddag een inspirerende bijeenkomst met Midden-Brabantse Transition Towns georganiseerd in het Brabants Natuurmuseum.
De vertegenwoordigers van 10 Transition Towns kwamen deze middag bij elkaar om ervaringen te delen en inspiratie op te doen.

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen waarin de mensen samen aan de slag gaan met twee uitdagingen, namelijk klimaatverandering en olie afhankelijkheid. . Ze laten zien wat mensen zélf kunnen doen om minder afhankelijk te zijn van materialen van ver (zoals olie en voedsel) door te laten zien dat er ook andere keuzes mogelijk zijn en door op lokaal niveau met elkaar samen te werken.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat veel Transition Towns bezig zijn met het onderwerp regionaal voedsel. Maar ook de thema’s duurzame energie, duurzaam transport, lokale economie, toekomstbeelden en bewustwording staan hoog op de agenda. De Transition Towns zoeken nieuwe verbindingen en lokale oplossingen voor mondiale uitdagingen.

Film In Transition.
Tijdens de vertoning van de film ‘In Transition’ werd een toe-lichting gegeven op de term ‘piekolie’, het moment waarop de vraag naar olie het aanbod zal overstijgen en daardoor zal er spanning op de prijs van olie komen te staan.
Dit piek-moment betekent dat wij anders naar ons gebruik van olie moeten gaan kijken, omdat olie gebruikt wordt bij vervoer, de productie van voedsel, plastic, medicijnen, kunststoffen, eigenlijk te veel om op te noemen.
Het piekmoment heeft dus invloed op het dagelijks leven van iedereen en dat maakt het ook zo interessant om met elkaar er naar te kijken.

Hoe ziet onze toekomst zonder olie er uit?
Hoe ziet de wereld er in 2040 uit?
Kunnen we nog dromen over een betere wereld voor de volgende generaties?
De Transition Towns geloven dat ze gezamenlijk deze uitdagingen bespreekbaar kunnen maken en door uitwisseling van kennis en ervaringen ook tot realistisch uitvoerbare oplossingen kunnen komen.

De Transition Towns van Midden-Brabant hebben afgesproken om in de toekomst elkaar te blijven opzoeken en informatie uit te wisselen met elkaar. In het voorjaar zal er waarschijnlijk weer een bijeenkomst zoals deze georganiseerd worden, waar alle Transition Towns van Brabant voor uitgenodigd zullen worden. Wil je meer informatie of er in jou dorp, stad of wijk al een Transition Town initiatief gestart is, kijk dan op de landelijk website www.transitiontowns.nl en voor meer informatie over de activiteiten van de Brabantse Milieufederatie op dit onderwerp zie www.brabantsemilieufederatie.nl.

Godelieve Engbersen
GodelieveTT [twitter]
g-mail: transitiontown.tilburg@gmail.com

Duurzaamheid volgens Herman Wijffels - en Irene Van Lippe-Biesterfeld.

Via collega van het St. Elisabeth Ziekenhuis.
Een pdfje van het MasterClass door Irene van Lippe-Biesterfeld en Herman Wijffels
‘Er is een tekort aan leiderschap en een overschot aan management’.

Visie op natuurlijk leiderschap
• Leiderschap staat in teken van kwalitatieve verbindingen tussen mens en natuur.
• Duurzaamheid: schone processen vervangen vervuilende processen.
• Financials vervullen een belangrijke taak als ‘natuurlijk leider’.

Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat volgens Herman Wijffels over de kwaliteit van verbindingen tussen delen van systemen, zowel ecologisch als sociaal. Daar zit een ambitie in: het doel om beter te leven.
Goede sociale en ecologische verhoudingen zijn de bron van economische ontwikkeling en groei. Die groei hoeft dus niet stopgezet te worden voor duurzaamheid.
‘Juist
als we op de oude manier verder gaan, lopen we vast,’ meent Wijffels.
Van Lippe-Biesterfeld definieert het begrip duurzaamheid als: Groei en ontwikkeling van ieder mens,gemeenschappen en levensvormen, zonder de keuze van andere mensen, groepen of levensvormen te kortwieken. Hoe bewuster we de verbindingen beleven, hoe meerduurzaamheid een levend deel van onszelf wordt. Door onze eigen natuur in waarde te laten, ontstaat er een zachte verbinding met de natuur in haar geheel.
‘Dan hebben abstracte begrippen als duurzaamheid en milieu echt met leven te maken.’

Zomaar een weekendje in Tilburg... Happy Bik-ing.

Vrijdagavond lekker samen gegeten in 'De Verdieping', mooie gesprekken over de politiek, samen met een pianiste die mij wist te informeren over de actie's van orkestleden, in Arnhem. Wat goed dat men actie gaat voeren. Nog even afspraken gemaakt voor het vegetarisch eetinitiatief van 21/10/2010 as.
Na het gezamelijk eten, nog even naar huis en later naar La Vida. Met Oud Zaal 16 team vrijwilligerswerk doen. Samen... Gezellig, leuke sfeer...

Zaterdag krantje lezen. Daarna op weg naar de Hall of Fame. Er wordt even aan mijn fiets geknutseld. Fantastisch om weer in de Hall of Fame te zijn. Mooi gesprek met jonge kunstenaar die al zijn talenten inzet. Van tuinieren, tot schilderles, knutselen en met ideeën voor een vegetarisch eetinitiatief. Jongeren op zoek naar verbondenheid, niet afhankelijk van 'Het Systeem'. Daarna naar Ant-kraak pand, ex-wereldreiziger die ook in een Transition Town in New Zealand gewoond. Timmerman, die mijn 'Knappe krat op de fiets gemonteert. Mijn fiets is opeens filmmodel. Dit voor een professioneel filmpje. De regisseur is getalenteerd en mijn Fiets staat er prachtig op. Wat een geduld! ;-)

Om 17.45 kijk ik naar het congres van de CDA. Wat een organisatie! Wat een druk voor de fractieleden die wel dan niet 'mee gaan'. Het emotioneert me. 63% voor, dat terwijl er ook nogeens vals gestemd is. Sommige aanwezigen houden 2 boekjes omhoog. Waar zijn we in NL in beland? Een van de meest welvarende landen in de wereld, die alleen maar over 'symbolen' praat ipv over 'de waarheid'?

Daarna lekker paddestoelensoep en salade gegeten. Om 19.00 word ik opgehaald door een mede Letslid. (Lets is een vereniging waarbij leden niet met geld werken, maar met ruileenheden. 1 uur arbeid staat gelijk aan 15 kruiken, heel simpel en recht-vaardig).

We gaan met de auto naar Son en Breugel, want dat is met de transportfiets niet zo eenvoudig te bereiken. Een prachtige lezing over Graancirkels, en de graancirkel-makers. De gesprekken van de middag spoken nog door mijn hoofd.
"Een mens heeft 2 basisemotie's Angst en Liefde- ik kies ervoor voor Liefde te kiezen.Kiezen voor groei en ontwikkeling ipv controle en repressie".

De avond met de graancirkels gaan ook over 'Energie' verdwijnen van het Ego en 'De Liefde'. Ik kan me wel een paar mensen voorstellen die ik graag in zo'n graancircel een eenheidservaring gun. We leven op 1 wereld/aardbol. We zijn (samen) een...

De Geometrische omvangrijke vormen fascineren mij al jarenlang mateloos. En Neen ik weet ook niet hoe deze vormen ontstaan. Maar dat dit alles niet alleen door crea-tieve boeren in het graan neergelegd wordt, staat voor mij persoonlijk wel vast. Een natuur- verschijnsel? Energieën, een boodschap?

We praten nog even na. De term 2012 valt, en het einde der tijden, en/of doorstart naar 'de nieuwe wereld'?

Zondagochtend mijn vaste Klassieke muziek ochtend, met 2de krant. Nu gestart met doods-graversmuziek, met Rutte 1 wordt dit orkest wegbezuinigd, heftig. Linkse hobby? Of basis-behoeften om te kunnen blijven dromen, mooie muziek om je hart te openen, empathie voor elkaar te hebben?

Om 12.00 met mijn prachtige fiets naar BMF. Een mooie bijeenkomst van een aantal mensen die betrokken zijn bij Transition Town initiatieven. We bespreken onze zorg over de klimaatverandering, het besef van de eindige goedkope olie, en de stappen die wij hierbij zelf kunnen en willen zetten. 'Hoe organiseer je dat'. Samen de film 'In Transition' gekeken, dit ontroert me weer.Mooie clup mensen die zich inzet voor een mooie wereld.

Het mooie weer, lokt mij nog naar Moerenburg en De Worm met 'De Verhalenvertellers'.
Om 19.00 thuis, journaal kijken, opruimen en lezen.

Hoe was je weekend?
Prima, niks bijzonders ;-)

not only to master music; I expect you to save the planet.

Hier een (stukje van) een inspirerende openingsspeech van het academisch jaar van het Boston Conservatorium (in de intro staat een link naar de hele speech, zeer de moeite waard).
http://runningahospital.blogspot.com/2009/08/music-break.html

I expect you not only to master music; I expect you to save the planet.
If there is a future wave of wellness on this planet, of harmony, of peace, of an end to war, of mutual understanding, of equality, of fairness, I don't expect it will come from a government, a military force or a corporation.

I no longer even expect it to come from the religions of the world, which together seem to have brought us as much war as they have peace.

If there is a future of peace for humankind, if there is to be an understanding of how these invisible, internal things should fit together, I expect it will come from the artists, because that's what we do."

Kunst, geen linkse hobby, de enige weg om onze planeet te redden.
Met dit nu ingediende regeerakkoord, bewijzen we 'Moeder aarde', de plek waar wij wonen, geen dienst.

Onze aarde, deze planeet is toch niet louter een product wat we economisch in kunnen zetten. In mijn ogen biedt de overheid nu nieuwe lak voor de voordeur aan, dat ter-wijl de zolder al smeult en bijna in brand staat. In plaats van ons te informeren over het naderende brandgevaar en ons hierover te instrueren.

Godelieve Engbersen, Tilburg.