GodelieveTT

Follow GodelieveTT on Twitter

Vegetarisch eetinitiatief 'Ons Diner' 08-02-2011 Achtergrond informatie via Jan Juffermans.

Nog 12 redenen voor een onsje minder vlees EN zuivel

Marianne Thieme gooide met een film over vlees de knuppel in hokken en stallen. Al Gore agendeerde ook met een film het klimaatprobleem.
Er is dringend nog een derde film nodig; over mondiale voetafdruk.
Want daar wringt de schoen. De aarde is te klein geworden.

Niet alleen in China, maar wereldwijd groeit de consumptie harder dan de bevolking. Omdat beide groeien gebruiken we al ongeveer 30% meer van de aarde dan duurzaam mogelijk is. We zijn voorbij cruciale duurzaamheids-grenzen geschoten (overshoot).
Dat verklaart o.a. de klimaatverandering, de overbevissing, de kap van bossen en de toename van milieuvluchtelingen.

We zijn de aarde domweg aan het uitwonen en de groei van de vlees-consumptie is een van factoren. Uit het Living Planet Report 2006 komt dan ook de waarschuwing dat, als we zo doorgaan, we in 2050 een tweede aarde nodig hebben….

Jan Goudriaan vindt dat Marianne Thieme overdrijft. Maar de film is gebaseerd op het rapport Livestock’s Long Shadow van de Food and Agri-culture Organization. Daarin staat wel degelijk dat de dierlijke productie op aarde voor 18 procent van de klimaatgassen verantwoordelijk is.
Verkeer staat op 13.5%. Wellicht is het misverstand dat ook de productie van zuivelproducten bij die 18% hoort. Dat komt in de film niet goed naar voren.

Over deze zaken moet flink gediscussieerd worden. Het is overduidelijk dat voor een goed klimaatbeleid de productie en consumptie van dierlijke pro-ducten drastisch verminderd zal moeten worden. Behalve klimaat zijn er overigens nog wel wat meer argumenten om een onsje minder vlees EN zuivel te gebruiken.

1. De MondialeVoetafdruk.
Vlees heeft van alle voedingsmiddelen veruit de grootste voetafdruk (zie de scan op www.voedselvoetafdruk.nl ). Dat heeft te maken met de vele miljoenen hectares veevoer, de productie van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, en energie voor o.a. vervoer en koeling. Ook zuivelproducten hebben een forse voetafdruk, en we gebruiken er vele kilo’s van.

2. Gezondheid & kwantiteit.
Volgens diverse deskundigen en de Gezondheidsraad, ligt het gebruik van dierlijke producten, o.a. vanwege het verkeerde vet en cholesterol, op een ongezond hoog niveau. Welvaartsziekten worden ermee in verband gebracht. Een halvering zou heel gezond zijn.

3. Gezondheid & kwaliteit.
Er wordt gesjoemeld met veevoer en medicijnen. Mengvoeders blijken een ‘ideale’ dumpplek voor verdachte (afval)stoffen.

4. Gezondheid & gentech.
Vooral grootschalige producenten van veevoer, zoals granen en soja, stappen over op genetisch gemanipuleerd zaaigoed. Over de effecten daarvan op mensen, dieren en de ecosystemen bestaat grote onzekerheid.

5. Voordeliger.
Door minder vlees te eten kun je aardig wat geld uitsparen. Vervanging door andere producten is niet nodig; we komen niet snel eiwit tekort. Vleesvervangers zijn tegenwoordig volop verkrijgbaar. Zonder zuivel hebben ze de kleinste voetafdruk.

6. Derde Wereld.
De productie van veevoer voor ‘onze’ beesten concurreert – net als bio-massa voor energie - met de productie van voedsel voor de lokale bevolking. Door de monocultuur worden bovendien vele boeren uit de landbouw gestoten en worden werkloos, waarna ze veelal in sloppenwijken terecht te komen.

7. (Drink)water.
De productie van vlees gaat gepaard met grote hoeveelheden (drink)water. Voor één kilogram rundvlees is 16.000 liter water nodig. Een kilo graan vergt ‘slechts’ 1.150 liter water. Zie www.waterfootprint.org .

8. Kringloop.
Door de eenzijdige stromen veevoer van het ene, veelal relatief arm land, naar het andere, veelal rijk land, wordt de kringloop van nutriënten verbroken, zodat in het ene land de bodem wordt verarmd en in het importerende land ontstaat een overschot aan mineralen (mestoverschot).

9. Verspilling.
De omzetting van plantaardig eiwit naar dierlijk eiwit is een grote verspilling van voedsel. Afhankelijk van het type dier, is 3 tot 15 kilogram plantaardig eiwit nodig voor de productie van 1 kg dierlijk eiwit. Kip heeft relatief de kleinste voetafdruk, rundvlees de grootste.

10. Zure stoffen.
Rond de honderd miljoen ton mest wordt jaarlijks uitgepoept door de ongeveer 160 miljoen dieren die we in Nederland ‘houden’; tien per Nederlander! Uit de mest komt ammoniak vrij die schadelijk is.

11. Dierenleed.
Er is nog steeds geen einde gemaakt aan het dierenleed in de bio-industrie. De beesten hebben er een belabberd leven in veel te kleine hokken en kunnen daar onmogelijk hun soorteigen gedrag vertonen.

12. De boer.
Last but not least is ook de serieuze boer niet gebaat bij massaproductie van vlees en zuivel voor een anonieme markt, waarbij de kwantiteit belangrijker is dan de kwaliteit.

De conclusie: minder vlees en zuivel is beter voor alles en iedereen.
Mijn advies: minder en beter, liefst van biologische kwaliteit.

Jan Juffermans, januari 2008

Jan Juffermans schreef het boek ‘Nut & Noodzaak van de Mondiale Voet-afdruk; over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten, Lemniscaat 2006.

De nieuwste quick scan van de Mondiale Voetafdruk staat op: www.duurzaamheidinactie.nl


Het boek over de Mondiale Voetafdruk kun je
gratis downloaden /lezen op:
www.janjuffermans.nl

Info over de Ecocide-actie op VN-niveau:
www.treeshaverightstoo.com

Vegetarisch eetinitiatief 'Ons Diner" bij Transition Town dinsdag 8 feb 2011

Wat: Vegetarisch eetinitiatief 'Ons Diner" bij Transition Town Tilburg.
Waar: De Verdieping, St. Annastraat 20.
When: 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli
kunnen mensen aanschuiven bij ons vegetarisch eetinitiatief
‘Ons Diner’.
Wie: Iedereen is welkom om met elkaar kennis te maken. (Kinderen ook)

Het eetinitiatief wordt gehouden bij ‘De Verdieping’ aan de St. Annastraat 20 in Tilburg.
Vanaf 17.45 uur is de deur open en om half 7 schuiven we samen aan bij het 3 gangengerecht.

Wie: Iedereen is welkom. 5€ per persoon

Godelieve Engbersen: “Door minder vlees te eten kun je bijdragen aan een betere verdeling van voedsel in de wereld en minder CO2 uitstoot. Ook zien we grote voordelen door ons meer te gaan richten op lokale producten. Daarmee krijg je betere kwaliteit en versterk je de lokale economie.”

Voel je welkom we vinden het leuk als je met ons meedoet.

Samen koken, samen eten - De kok deelt de geheimen uit de keuken.
Tijdens het vegetarisch eetinitiatief zijn we samen in gesprek, er is een informatie tafel over Transition Town.
Samen afwassen en opruimen. We hebben koks, en hulpjes.

Voel je welkom.

We hebben graag Genoeg, dus aanmelden is natuurlijk wél gewenst.
transitiontown.tilburg@gmail.com



Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier
van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken en meer duurzaam. Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop.

Transition Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf en in je gemeenschap organiseert. Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen.



Godelieve Engbersen

Goodje@hetnet.nl
013-5443204

lokale gemeenschappen die hun leven minder afhankelijk willen maken van olie en meer duurzaam willen levenen werken

Lokale inzet in Bernheze voor duurzaamheid

Duurzaamheid. Het woord lijkt steeds vaker voor te komen, maar ook de betekenis ervan dringt bij steeds meer mensen door.

Daar zijn de initiatiefnemers van de zogeheten Transition Town in
Bernheze van overtuigd. Transition Towns klinkt een beetje abstract,
maar de initiatief-nemers hebben er een duidelijke uitleg bij.
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen die hun leven minder afhankelijk willen maken van olie en meer duurzaam willen leven
en werken.


Vrijdagavond wordt in het gemeentehuis van Bernheze in Heesch een bijeenkomst gehouden van Transition Towns. Dan wordt onder meer de film 'How Cuba survived peakoil' vertoond. Aanvang 20.00 uur.

Geef vanavond een presentatie en vertel over de stand van zaken in Tilburg.
Leuk! Transition town initiatieven ondersteunen en versterken elkaar.

Een positieve kijk op de toekomst. Irma Lamers You Tube verslag

http://www.youtube.com/watch?v=e9P9QltxHhU


YouTube filmpje over Irma Lamers. De augustus MaanScout van de nacht-burgemeester van Tilburg. Irma heeft Zeus Hoenderop ondersteund,en dat
van 24 augustus tot en met 23 september.

MaanScout Irma Lamers is onder andere mede-initiatiefnemer van Transition Town Tilburg en van ABC communicatie.
Vanuit de ervaringen met transitie geeft zij advies en workshops over duurzame verandering.
Het thema van de augustus MaanScout gaat over een positieve kijk op de toekomst.

Tilburgers zijn van oudsher gewend aan grote veranderingen, zoals na de verdwijning van de textielindustrie.
Daarom kun je Tilburg beschouwen als Transitiestad.
Een stad die een verandering door maakt van industriële groei naar een meer duurzame economie.

Wereldwijd gaan we binnen enkele jaren over van olie naar nieuwe energie. Door klimaatverandering en schaarser wordende fossiele brandstoffen wordt het duidelijk dat we maar beter alvast nadenken over oplossingen.
Voor burgers hoeft het echt niet ingewikkeld te zijn.

Naast aanpassingen aan het huis kunnen we meer doen met buurt-moestuinen en er zijn veel mogelijkheden voor alleenstaanden om samen te eten. En verder?
In de diepe achtertuinen van Tilburg kunnen weer kropjes sla groeien en preitjes (fijn om met je buren te delen).
En wat zou het mooi zijn als alle restaurants één dag per week vegetarische maaltijden serveren!
Dat vermindert de CO2 uitstoot. Dit zijn maar een paar ecologische voorbeelden (ecologie: in samenhang met de omgeving).

Als we goed luisteren kunnen we horen dat er al veel gebeurt.
Fijn dus als we de krachten kunnen bundelen zodat er meer groene ini-tiatieven komen, daar krijg je energie van.
Misschien kunnen we zelfs vanaf vandaag iets afspreken!


Stad in verandering Vierkante stoepen,
parkeerbeheer,
Waar creativiteit getoond mag worden

In strak beton en te grote letters op de gevel
Stad van grote kracht ...
ergens binnen bruist het Gelach,
muziek en dans neemt je mee Je bent in het Nachtburgemeestercafé ... ergens binnen zingt het MaanScout vrouw dient zich aan Gaat voor haar krachten staan.

Lawaai en stank gaan als verwijten rond
ondertussen gaat het volk out-of-the-box
Als het samenkomt in Paradox stad in verandering.....

Rechte lijnen krijgen zachtere smoelen
In de garages groeien paddestoelen Grote bomen worden ontmoetingsplekken In de stad van zo grote kracht
Is de wending aangenaam en zacht.

(Bewerking van de tekst van
Irma Lamers, 2010 Augustus MaanScout).

YouTube: Zeus Hoenderop Nachtburgemeester

Duurzaam is niet duurder - zeker niet wanneer je aan welzijn denkt

Net als burgers gaan ook bedrijven dit jaar flink meer betalen aan elek-triciteit, water en gas.
Volgens VEMW, de belangenbehartiger voor de grootverbruikers, kan dat voor de achterban oplopen tot honderdduizenden euro's per jaar. "

Dat is exclusief de stijging van de marktprijzen voor energie die nog niet bekend zijn', nu is het zo, dat dat allemaal veel goedkoper zou kunnen als we ALLE ook verborgen)subsidies afschaffen (ook op fossiel) en als we 100% omschakelen naar duurzaam.

Toch een mooi streven om samen aan te werken!

Denk hierbij bijv.: in kolenstroom worden de volgende kosten niet mee-gerekend: gezondheidsproblemen bevolking door fijnstof, economische impact climate change (zie Stern report), afkopen CO2 emmissies door overheid (2 miljard) en zijn er nog veel meer zaken.

Duurzaam is niet duurder - zeker niet wanneer je aan welzijn denkt.
Change is now.
Voel je uitgenodigd om mee te doen ;-)

Godelieve

Uit Ziekenhuiskrant: Zeesla tegen verzuring. Zeesla kan de verzuring van de oceanen teniet doen

Reusachtige bedden zeesla, een soort groenwieren, kunnen de verzuring van de oceanen teniet doen en tegelijk het wereldvoedselprobleem oplossen.
Dat stelt de Wageningse onderzoeker Ronald Osinga.

Verzuring van de zeeën is een van de gevolgen van de klimaatverandering. Koralen zijn er extreem gevoelig voor: ze verbleken en het kalk in de riffen lost op.

Volgens Osinga is zeesla een mogelijke oplossing. Dit groenwier verlaagt tijdens zijn groei de zuurgraad van water. Bovendien is die sla te ge-bruiken als voedselbron.

Zeesla bevat namelijk bijzonder veel magnesium, calcium en vitamine A, vitamine B12 en vitamine C. Bijna overal in kustregio's wordt deze plant gegeten. Dit gebeurt ongekookt als salade of ook gemalen en meegebakken in brood om dit langer vochtig te houden. Zeesla kan ook gedroogd gebruikt worden in biogasinstallaties om het afvalwater te reinigen.

Maar het groenwier bevat ook veel proteïnen. Volgens Osinga’s collega Willem Brandeburg (Plant Research International) is een 'zeetuin' van 180.000 vierkante kilometer zeesla genoeg zijn om de totale wereldbevolking van voldoende eiwit te voorzien.

Bron artikel: Engineeringsnet.be

Zo zijn er zoveel mooie uitvindingen, die we al toe kunnen passen,
Changs is now, als we dat samen doen ;-)

Murdoch belangrijkste klimaatontkenner - geen toeval -

Het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone heeft een lijst opgesteld met de twaalf meest invloedrijke klimaatontkenners.
Mediamagnaat Rupert Murdoch staat met stip op nummer één, gevolgd door de oliebroers Koch en Sarah Palin.

Het Amerikaanse tijdschrift ging op zoek naar de mensen die het meeste macht hebben om de strijd tegen de klimaatverandering te saboteren.

Murdoch voert de lijst aan omdat hij zijn enorme media-imperium gebruikt om de klimaatverandering te ontkennen en klimaatwetenschappers aan te vallen.
“Niemand verspreidt meer gevaarlijke desinformatie dan Murdoch”,
stelt Rolling Stone.
In een jaar van recordhitte in Afrika, sneeuwstormen in Amerika en enorme overstromingen in Pakistan, blijft de zender Fox de klimaatverandering afdoen als een samenzwering door linkse wetenschappers en de overheid”.

Nieuwsankers van Fox vertellen de kijkers dat de temperatuur niet gestegen is, hoewel het voorbije decennium het warmste in de geschiedenis is.
Het lijkt wel of Murdochs hele medianetwerk erop gericht lijkt om te ontkennen, ontkennen, ontkennen”, schrijft Rolling Stone.

“The Wall Street Journal doet de klimaatverandering af als
apocalyptische paniekzaaierij’ en Fox News maakte een hype van het ‘climategate’ schandaal”.

Murdoch wordt in de rangschikking gevolgd door de broers Charles en David Koch, twee relatief onbekende maar zeer invloedrijke oliemagnaten die belangrijke pijpleidingen en raffinaderijen bezitten.

De twee broers, samen goed voor een vermogen van 43 miljard dollar, zijn de belangrijkste financiers van campagnes die de klimaatverandering in twijfel trekken.

Zo gaven ze al bijna 25 miljoen dollar uit aan denktanks en 38 miljoen dollar aan lobbying.

De media- en oliemagnaten worden gevolgd door de bekende politica Sarah Palin, die de klimaatverandering voortdurend ridiculiseert en steevast politieke kandidaten steunt die gekant zijn tegen nieuwe klimaatwetgeving.
Andere namen in de lijst zijn steenkoolmagnaat Gregory Boyce, Tom Donahue, topman van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, Rex Tillerson, CEO van Exxon en de Deense klimaatscepticus Bjørn Lomborg.
Joren Gettemans

Dit inzicht is wel van belang.
Hier heb je geen Wikileaks voor nodig.

Hoe kun je hier als 'groene beweging' die voor de omgeving wil zorgdragen een goedkoper antwoord op formuleren. Want 43 miljard dollar aan reclame geld, is er niet. Elkaar gratis informeren?

Dat kan gelukkig via Social Media.
Transition Town zet wereldwijd Peak-Oil en klimaatverandering en de bezorgd-heid hierover wel op de kaart; biedt ook oplossingen voor een
mooiere duurzame leefbare wereld.

Godelieve

Repaircafe komt op 20 maart 2011 naar Landelijke Genoegdag - demonstratie en informatie

Repairbus naar Tilburg - d.d. 20 maart 2011.

Zo kunnen bezoekers ongedwongen kennis maken met het Repair Cafe.

Dat betekent dat Martine langskomt, met twee reparateurs. Waarschijnlijk een elektricien en een naaister.
Zo kan repaircafé demonstreren en als Transition Town Tilburg kunnen we geïnteresserde werven het toekomstige lokale Repair Cafe... mee vorm te geven.

We verwelkomen hiervoor graag een paar handige mannen (dat zijn het toch in de praktijk) die het leuk vinden om elektrische apparaten te repareren en die verstand hebben van stroom en techniek en handige mensen voor kleding reparaties.
Repair café ruimte in Tilburg?
Dat kan misschien bij de Turkse Gemeenschap op Carre.....

Op 20 maart 2011 worden ook foldertjes uitgedeeld, aan geinteresseerden
De dag leent zich niet voor de start van een Repaircafé.
Daar is de informatiemarkt te druk bezocht voor.
De spullen kunnen we niet bergen.

Als eerste kennismaking is het wel zeer geschikt. Om mensen in Tilburg, warm te krijgen aan dit leuke zinvolle initiatief mee te doen.

Repareren is zó 2011.

Meer informatie over Stichting Repair Cafe
via:
www.repaircafe.nl

twitter: @RepairCafe


Godelieve Engbersen,
organisator Landelijke Genoegdag 20 maart 2011
#LGD2011

- de LOW IMPACT MAN SHOW 2011 - 20 maart 2011 - welkom Landelijke Genoegdag 20 maart 2011 #LGD2011

LOW IMPACT MAN SHOW 2011

Steven Vromman, de Belgische Low Impact Man is erin geslaagd duidelijk te maken dat goed leven met een minimale ecologische impact mogelijk is.

Samen met zijn kinderen gaat hij dag in dag uit op zoek naar meer geluk met minder voetafdruk. Ondertussen is hij zowat de meest gevraagde spreker in Vlaanderen en is zijn experiment uitgezonden door televisiezenders in meer dan vijftig landen!

Dit jaar komt de Low Impact Man naar Tilburg met een gloednieuwe Show. Samen met zijn saxofonist Flor brengt hij een nieuw eco-comedy programma. Via schokkende cijfers en beelden, verrassende interactie met het publiek, veel humor en ontroering krijg je een nieuwe kijk op de wereld en hoe je ermee kan omgaan. Met onder andere een bijzonder jaaroverzicht, de zoek-tocht naar de gemiddelde Nederlander.

De Low Impact Man gaat zelf achter de piano zitten en nodigt iedereen uit om 'Standby Ni' mee te brullen. Kortom, infotainement zoals je het nooit eerder zag.

Een niet te missen première voor Nederland, de LOW IMPACT MAN SHOW 2011.

Nu ook Repair Café in Heerlen-Parkstad - Repair Café ook op informatie markt Tilburg 20 maart 2011.

Nu ook Repair Café in Heerlen-Parkstad
Het eerste echte Repair Café buiten Amsterdam bevindt zich in Heerlen!
Daar heeft de lokale Transition Town-groep het initiatief genomen om repareren terug te brengen in de buurt.
De startbijeenkomst, in november, was een succes.
Op zaterdag 29 januari kunnen inwoners van Heerlen en omgeving opnieuw aan de slag in het lokale Repair Café Gered Goed.

- dit is in Tilburg toch ook goed te organiseren?!

“De sfeer tijdens de startbijeenkomst was zó goed, en de inzet van alle vrijwilligers zó groot – dat smaakt naar meer.”

Alles wat zich aandient
Bezoekers kunnen in Heerlen terecht met allerlei kapotte spullen: kleding, meubels, fietsen, kleine elektrische apparaten en alles wat zich verder nog aandient.
Timmermans: “Er zijn allerlei vaklui aanwezig, dus kom gewoon langs. Er is altijd wel íemand die je kan helpen.”
Ze voegt toe dat mensen ook naar het Repair Café kunnen komen met computerproblemen of vragen over computergebruik. “Ook Apple.”

TT Parkstad Heerlen kan voor de komende Repair Cafés nog extra deskundigen gebruiken. “Vooral elektro-monteurs zijn hard nodig, hebben we gemerkt”, vertelt Timmermans. “Maar ook mensen die andere reparatiekennis bezitten, en die het leuk vinden om die kennis met parkstadbewoners te delen, zijn van harte welkom om mee te doen.”

Interesse?
Wij hebben contact met Repair Café NL.
Op de Landelijke Genoegdag 20 maart 2011 komt men naar Tilburg, met extra informatie.

Een repaircafé in Tilburg, behoort tot de mogelijkheden.
Als we daar samen werk van maken.
Répareren is zó 2011!

Laat je niet flessen! (Green washing voor gevorderden-Blog van Ray Meur).



Ray Meur, Transition town Breda, Milieuridder.
Deze blog heb ik op het landelijk treffen van 60 transition town initiatieven meerdere malen besproken.

Opletten geblazen nu álles onder Duurzaamheid valt.
Anyway, wij zijn de marketeers te slim af?
Ray Meur, spreker op de Landelijke Genoegdag 20 maart 2011.
Deze tip mag hij wat mij betreft nog met ons delen.


Afgelopen weekend viel mijn oog, toen ik klaar was met afrekenen bij de plaatselijke bouwmarkt, op een advertentie aan de muur.
"You Never Drink Alone". Ach, weer een nieuw watertje... Dit keer gelukkig geen zingende inktvis. Je zou denken dat deze onzinnige, energievretende en vooral onnodige business in deze tijden geen nieuwe nazaten voortbrengt, maar niets van dat alles!
Normaal gesproken loop ik hier grinnikend voorbij, maar toen zag ik dat keurmerkje...

Deze leverancier van AardeWater (echt waar!) heeft, tegen beter weten in, besloten een paar jaar geleden Nederland te gaan veroveren. Dit filmpje
[]
over 'bottled water' was toen nog niet uit...

Stel je zit in bronwater-business en je verdient geld als water maar je weet, diep in je hart, dat dit voor Nederland een kansloos verhaal is,
wat doe je dan? Dan zet je daar een gewiekst marketing mannetje of meisje op!
"Even denken... Het produceren van zo'n watertje kost bakken met water en energie. Daar kunnen we niets mee.
Distributie? Nee. Water is zwaar en het vervoeren ervan kost een godsvermogen aan geld en energie. Een hippe verpakking dan? In plaats van plastic, maken we hem van karton met FSC-keurmerk!
(Dat dit karton wel beplakt moet worden met een plastic folie en voorzien is van een oh-zo-gemakkelijke-plastic-schenktuit-met-schroefdop, waardoor het niet meer te recyclen is, laten we voor het gemak maar even buiten beschouwing.) Daarnaast verkopen ze dit geintje ook in kekke glazen flessen, dus nee... dit is niet genoeg".
"Hmmmm, lastig", denkt onze spindoctor.


"Wacht eens even!"
"Gratis (drink)water wordt voor steeds meer mensen op Aarde toch steeds schaarser? Als we nou eens roepen dat we 100% van onze winst gebruiken om deze mensen te helpen en in rampgebieden te voorzien van ons, door Moeder Aarde gratis ter beschikking gestelde water? Schuldgevoel-vrij je verpakte watertje drinken! Is dat wat? Drink dit water (à 2 euro de liter) EN redt daarmee tegelijkertijd levens!!" Geniaal...


Er schiet een rilling door de rug van onze spindoctor... Het gebeurt niet vaak dat alles zo perfect in elkaar past. "Wat een machtig mooi vak heb ik toch! Alleen nog even de jongens en meisjes van de (klimaat)vluchtelingen organisatie UNHCR bellen voor een 'keurmerkje', een paar beroemde koppies inschakelen, een aantal goede doelen steunen en dan kan de factuur de deur uit. Dit wordt een verkoop-hit in Nederland!"


Mijn brein maakt kortsluiting...
De twee hersenhelften zijn met elkaar in een strijd gewikkeld.
Er klopt iets niet aan dit verhaal.
Gelukkig komen ze er met z'n tweeën altijd wel uit. Al duurde het dit keer iets langer dan normaal.


Here's an idea! Drink gewoon kraanwater en stort die 1,99 euro die je hier-mee bespaart naar degene die het echt nodig hebben. Dat scheelt enorm in afval en een hoop onnodige verspilling van energie en grondstoffen.
Daar drink IK op!
Afgelopen weekend viel mijn oog, toen ik klaar was met afrekenen bij de plaatselijke bouwmarkt, op een advertentie aan de muur. "You Never Drink Alone". Ach, weer een nieuw watertje... Dit keer gelukkig geen zingende inktvis. Je zou denken dat deze onzinnige, energievretende en vooral onnodige business in deze tijden geen nieuwe nazaten voortbrengt, maar niets van dat alles! Normaal gesproken loop ik hier grinnikend voorbij, maar toen zag ik dat keurmerkje...


Deze leverancier van AardeWater (echt waar!) heeft, tegen beter weten in, besloten een paar jaar geleden Nederland te gaan veroveren. Dit filmpje over 'bottled water' was toen nog niet uit...


Stel je zit in bronwater-business en je verdient geld als water maar je weet, diep in je hart, dat dit voor Nederland een kansloos verhaal is, wat doe je dan? Dan zet je daar een gewiekst marketing mannetje of meisje op! "Even denken... Het produceren van zo'n watertje kost bakken met water en energie. Daar kunnen we niets mee. Distributie? Nee. Water is zwaar en het vervoeren ervan kost een godsvermogen aan geld en energie. Een hippe verpakking dan? In plaats van plastic, maken we hem van karton met FSC-keurmerk! (Dat dit karton wel beplakt moet worden met een plastic folie en voorzien is van een oh-zo-gemakkelijke-plastic-schenktuit-met-schroefdop, waardoor het niet meer te recyclen is, laten we voor het gemak maar even buiten beschouwing.) Daarnaast verkopen ze dit geintje ook in kekke glazen flessen, dus nee... dit is niet genoeg".
"Hmmmm, lastig", denkt onze spindoctor.


"Wacht eens even!"
"Gratis (drink)water wordt voor steeds meer mensen op Aarde toch steeds schaarser? Als we nou eens roepen dat we 100% van onze winst gebruiken om deze mensen te helpen en in rampgebieden te voorzien van ons, door Moeder Aarde gratis ter beschikking gestelde water? Schuldgevoel-vrij je verpakte watertje drinken! Is dat wat? Drink dit water (à 2 euro de liter) EN redt daarmee tegelijkertijd levens!!" Geniaal...


Er schiet een rilling door de rug van onze spindoctor... Het gebeurt niet vaak dat alles zo perfect in elkaar past. "Wat een machtig mooi vak heb ik toch! Alleen nog even de jongens en meisjes van de (klimaat)vluchtelingen organisatie UNHCR bellen voor een 'keurmerkje', een paar beroemde koppies inschakelen, een aantal goede doelen steunen en dan kan de factuur de deur uit. Dit wordt een verkoop-hit in Nederland!"


Mijn brein maakt kortsluiting...
De twee hersenhelften zijn met elkaar in een strijd gewikkeld.
Er klopt iets niet aan dit verhaal.
Gelukkig komen ze er met z'n tweeën altijd wel uit. Al duurde het dit keer iets langer dan normaal.


Here's an idea! Drink gewoon kraanwater en stort die 1,99 euro die je hiermee bespaart naar degene die het echt nodig hebben. Dat scheelt enorm in afval en een hoop onnodige verspilling van energie en grondstoffen. Daar drink IK op!
Afgelopen weekend viel mijn oog, toen ik klaar was met afrekenen bij de plaatselijke bouwmarkt, op een advertentie aan de muur. "You Never Drink Alone". Ach, weer een nieuw watertje... Dit keer gelukkig geen zingende inktvis. Je zou denken dat deze onzinnige, energievretende en vooral onnodige business in deze tijden geen nieuwe nazaten voortbrengt, maar niets van dat alles! Normaal gesproken loop ik hier grinnikend voorbij, maar toen zag ik dat keurmerkje...


Deze leverancier van AardeWater (echt waar!) heeft, tegen beter weten in, besloten een paar jaar geleden Nederland te gaan veroveren. Dit filmpje over 'bottled water' was toen nog niet uit...


Stel je zit in bronwater-business en je verdient geld als water maar je weet, diep in je hart, dat dit voor Nederland een kansloos verhaal is, wat doe je dan? Dan zet je daar een gewiekst marketing mannetje of meisje op! "Even denken... Het produceren van zo'n watertje kost bakken met water en energie. Daar kunnen we niets mee. Distributie? Nee. Water is zwaar en het vervoeren ervan kost een godsvermogen aan geld en energie. Een hippe verpakking dan? In plaats van plastic, maken we hem van karton met FSC-keurmerk! (Dat dit karton wel beplakt moet worden met een plastic folie en voorzien is van een oh-zo-gemakkelijke-plastic-schenktuit-met-schroefdop, waardoor het niet meer te recyclen is, laten we voor het gemak maar even buiten beschouwing.) Daarnaast verkopen ze dit geintje ook in kekke glazen flessen, dus nee... dit is niet genoeg".
"Hmmmm, lastig", denkt onze spindoctor.


"Wacht eens even!"
"Gratis (drink)water wordt voor steeds meer mensen op Aarde toch steeds schaarser? Als we nou eens roepen dat we 100% van onze winst gebruiken om deze mensen te helpen en in rampgebieden te voorzien van ons, door Moeder Aarde gratis ter beschikking gestelde water? Schuldgevoel-vrij je verpakte watertje drinken! Is dat wat? Drink dit water (à 2 euro de liter) EN redt daarmee tegelijkertijd levens!!" Geniaal...


Er schiet een rilling door de rug van onze spindoctor... Het gebeurt niet vaak dat alles zo perfect in elkaar past. "Wat een machtig mooi vak heb ik toch! Alleen nog even de jongens en meisjes van de (klimaat)vluchtelingen organisatie UNHCR bellen voor een 'keurmerkje', een paar beroemde koppies inschakelen, een aantal goede doelen steunen en dan kan de factuur de deur uit. Dit wordt een verkoop-hit in Nederland!"


Mijn brein maakt kortsluiting...
De twee hersenhelften zijn met elkaar in een strijd gewikkeld.
Er klopt iets niet aan dit verhaal.
Gelukkig komen ze er met z'n tweeën altijd wel uit. Al duurde het dit keer iets langer dan normaal.


Here's an idea! Drink gewoon kraanwater en stort die 1,99 euro die je hiermee bespaart naar degene die het echt nodig hebben. Dat scheelt enorm in afval en een hoop onnodige verspilling van energie en grondstoffen. Daar drink IK op!

Samenzijn is duurzaam - Samenzang helemaal - wat mooi! Dinsdag 25 januari: mantrasamenzang in Süleymaniye Moskee

Dinsdag 25 januari: mantrasamenzang in Süleymaniye Moskee

De fraaie Süleymaniye Moskee aan de Wandelboslaan opent dinsdag 25 januari haar deuren voor een bijzondere mantrasamenzang die wordt verzorgd door Yvon Lewin, een fijnzinnig zangeres met een veelzijdig repertoire van Gregoriaans tot Jiddisj.

In deze bijeenkomst laat Yvon, bekend van Jiddisj ensemble A Kholem, ons kennismaken met mantra’s (korte liedjes, gebedsregels) uit de Indiase, christelijke, joodse en soefi-tradities, die zij met accordeonvirtuoos Jaap Posthumus ten gehore zal brengen. Het publiek zal worden uitgenodigd de mantra’s mee te zingen. Na de pauze zullen Lewin en haar begeleider met het publiek ook een of twee eenvoudige vredesdansen uitproberen.

De mantrasamenzang vindt plaats op dinsdag 25 januari 19.00 – 20.30 uur in de ontmoetingsruimte (dus niet de gebedsruimte) van de Turkse Süleymaniye Moskee, Wandelboslaan 2, Tilburg. Toegang vrij.

Aanmelding niet noodzakelijk. Ruime parkeergelegenheid; op loopafstand van station Tilburg-West; bereikbaar met bus 1 (halte Pauluslyceum) vanaf Tilburg Centraal. Inlichtingen bij Ronald Hazelzet, ronaldhazelzet@gmail.com, Tel 06 – 1250 4595

Landelijke Genoegdag 20 maart 2011.

Landelijke Genoegdag 20 maart 2011 Klasse Theater
(Voorheen Theater Zaal 16)
Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has”-Margaret Mead.

Een groeiende groep nederlanders heeft meer mét doen-denken dan met doem-denken!Spreekt dit gedachtegoed je ook aan?
Kom dan op zondag 20 maart naar de derde Landelijke Genoegdag.
Locatie Klassetheater: Carre 16 – (oude Theater Zaal 16).
Op deze dag staat praktisch idealisme centraal.
Voor mensen die bewust willen consumeren!

Meer weten over consuminderen, consumanderen, bewust consumeren.
20 maart is Tilburg voor de derde keer gastheer/dame van de Landelijke Genoegdag met een veelzijdig programma. Het theatercafé van Klasse Theater is om 11.00 uur open, koffie en thee staan voor u klaar (tegen betaling

Als u van buiten Tilburg komt kunt u met het Boekenweekgeschenk op 20 maart gratis reizen met de trein.
Reserveer alvast in je agenda!
Bereikbaarheid: 25 minuten wandelen van Centraal Station Tilburg.
Locatie: Carré 16,5017 JE,Tilburg

LEZINGEN GROTE ZAAL
11.10-11.50Transition Town (TT) Nederland en Transition Town Tilburg
Paul Hendriksen, mede-initiator TT Nederland en TT Deventer & omstreken
Het positieve toekomstbeeld van Transition Towns: Hoe een leven met minder energie méér oplevert"
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken) waar mensen zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olieafhankelijk te maken. De ophanden zijnde energiecrisis en klimaatverandering zijn hierbij de belangrijkste drijfveren.
Deelnemers aan Transition Towns zetten daar een positief toekomstbeeld tegenover en werken met behulp van de kracht van de lokale gemeenschap aan de realisatie in de eigen woonomgeving. In Nederland zijn er inmiddels ruim 60 lokale TT-initiatieven. Paul Hendriksen van Transition Towns Nederland geeft een voorproefje van wat TT voor uw eigen toekomst kan betekenen. Irma Lamers vertelt over de huidige stand van zaken van Transtion Town Tilburg!
Website: transitiontowns.nl, alsookwww.tilburg.transitiontowns.nl

12.00-12.50
Gelukkig Leven met Genoeg, Jeanine SchreursJeanine Schreurs, onderzoeker en publicist. Jeanine Schreurs is op 11 november 2010 gepromoveerd.
Ze heeft onderzoek gedaan naar duurzaam leven. In deze lezing wordt na een korte schets van sociaal-culturele oorzaken, ook dieper ingaan op de psychologische betekenis van downshiften aande hand van resultaten van haar promotie-onderzoek.
Ook wordt het model van de Gouden Driehoek uitgelegd, de Triple G van duurzaam leven: groen, gezondheid, geld. De discussie spitst zich toe op de vraag: Kan minder consumeren een oplossing zijn voor de ernstige milieuproblemen waar we mee geconfronteerd worden?
www.jeanineschreurs.nl

12.50-13.15 LUNCH – INFORMATIE MARKT – ONTMOETING
13.15-14.00 Wandeling
Prachtige wandelingen in het prachtige natuurgebied de Moerenburg rond lunchtijd.
Gert Brunink Bioloog: “Mee Naar Buiten in Moerenburg’.
Vlak tegen de stad ligt de poort naar het Groene Woud en loop je zomaar de kans een IJsvogeltje of een Grote gele kwikstaart tegen te komen.
Voor achtergrondinformatie kun je kijken op de Blog:
www.meenaarbuiten.vkblog.nl

13.15-14.00 Alternatief programma voor niet wandelaars ism Transition Town (Aarde) meditatie Grote Zaal?
Programma onderdeel nog in te vullen -extra uitleg over Transition Town; Goei Eete…
14.05-15.00 Annemiek van Deursen, en het team van Nederlands eerste consuminderhuis ‘Ons Genoeg’.Vier jaar geleden startte Annemiek van Deursen met haar consuminder-kringen. De Landgraafse leert de groepsleden hoe zij met het (tijdelijke) weinige geld dat ze hebben , toch een zinvol en duurzaam leven kunnen leiden. Augustus 2009 werd het Consuminderhuis ‘Ons Genoeg’ aan de Wilhelminastraat 25 geopend.
Kijk eens met een eerlijke blik naar jezelf en ga na wat je gelukkig maakt’ is de gedachte van de initiatiefneemster. Zij wil mensen bewust maken van het nut van ‘consuminderen’. Bij consuminderen wordt geluk losgekoppeld van geld en ervaar je de rijkdom van eenvoudig leven. Doel is om zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven en duurzaamheid te stimuleren. Met als resultaat minder uitgaven en vooral bewust inkopen. Daardoor krijg je grip op geld en leven. In deze tijd van crisis geen overbodige luxe.
Dit jaar vooral aandacht voor Moestuinieren.
Ook mensen zonder groene vingers zijn van harte welkom!!
Website: www.consuminderhuis.nl


15.10-16.00 Tweedehands Modeshow van Nachtruiter Hans PetersDat je zowel stijlvol als duurzaam door het leven kan gaan, bewijst de tweedehands modeshow van nachtruiter Hans Peters tijdens de Landelijke Genoegdag 2011.
Alle modellen zijn aangekleed voor +/- €5,- met kleding van Tilburgse tweedehandswinkels als By Rose, Vincentshop, Via Maria, Listex, Dress for Succes, Tante Pollewop en La Poubelle. Aan kleding heb je nooit genoeg! Waarom zou je dan geen tweedehandskleding kopen, naar de kleuren en trends van dit moment. Als je goed zoekt, kun je op een leuke, goedkope en duurzame manier goed voor de dag komen. Onze modeshow brengt u tot inspiratie, gegarandeerd!

Thee/koffie break

16.10-17.00 'MilieuRidder Ray'
Van duurzaam denken naar duurzaam doen valt niet altijd mee. Voel je je af en toe een beetje duurzaam-moe of zie je door de bomen het bos niet meer? Heb je het idee dat die duurzame revolutie niet opschiet of kan je het woord duurzaam niet meer horen? Geen zorgen! Alles komt goed. Dat het een flinke klus wordt, zal iedereen beamen, maar de verandering is al ingezet. We zitten midden in een systeem transitie. Dit gaat wel gepaard met de nodige momentjes van waakzaamheid...
Als heuse milieuridder bescherm ik de groene doen-denkers voor de struikrovers die her en der opduiken... Omdat je het waard bent!
www.milieuridder.blogspot.com


17.00-17.30 netwerken/borrel/pauze

17.30-18.30 Low Impact Man jaaroverzicht 2011 met een positief toekomstbeeld van 2050. – de grote Low Impact man show – nieuw!
LOW IMPACT MAN SHOW 2011
Steven Vromman, de Belgische Low Impact Man is erin geslaagd duidelijk te maken dat goed leven met een minimale ecologische impact mogelijk is.

Samen met zijn kinderen gaat hij dag in dag uit op zoek naar meer geluk met minder voetafdruk. Ondertussen is hij zowat de meest gevraagde spreker in Vlaanderen en is zijn experiment uitgezonden door televisiezenders in meer dan vijftig landen!

Dit jaar komt de Low Impact Man naar Tilburg met een gloednieuwe Show. Samen met zijn saxofonist Flor brengt hij een nieuw eco-comedy programma. Via schokkende cijfers en beelden, verrassende interactie met het publiek, veel humor en ontroering krijg je een nieuwe kijk op de wereld en hoe je ermee kan omgaan. Met onder andere een bijzonder jaaroverzicht, de zoek-tocht naar de gemiddelde Nederlander.

De Low Impact Man gaat zelf achter de piano zitten en nodigt iedereen uit om 'Standby Ni' mee te brullen. Kortom, infotainement zoals je het nooit eerder zag.
http://lowimpactman.wordpress.com/


AFSLUITING
18.30-19.00: Korte nazit in Klassetheater

19.30-21.30: Vegetarisch eten in De Imme
(eigen kosten / locatie vlakbij Centraal Station)

Naast de lezingen in de zaal, in Klasse Theater 12.00-15.00 Workshop ‘Knutselen met afvalmateriaal': Cora Westerink

Knutselen kan ook gratis en voor niets, kijk bijvoorbeeld maar in de natuur waar van alles te vinden is om iets creatiefs mee te doen. En wat dacht je van afvalmateriaal? Laat je inspireren door alle afvalmaterialen die voor jou zijn verzameld! Wat je al niet kan verwezenlijken met afval !!!
Je zult versteld staan! We maken hierbij vooral plezier met elkaar.
We gaan uitvindingen doen á la Willy Wortel. Wat kunnen we allemaal maken met afvalmateriaal?
www.kunstvoorkinderenmetautisme.eu



12.00-17.00: Klasse Theater - Informatiemarkt.In het gezellige café van Klasse Theater op Carre 16, te Tilburg wordt informatie geboden.
Bezoekers kunnen zich laten informeren over de Mondiale Voetafdruk, Letskringen, De 12ambachten, Uitgeverij Genoeg, Omslag Eindhoven, Transition Towns. Het initiatief Goei Eete (voedsel dicht bij huis); Repair café en SpullenDelen

Reserveer alvast in je agenda!
Dagkaart 7,50€ Inschrijfformulier binnekort via website genoeg.

http://vooruitkijkengodelieveengbersen.blogspot.com/


Godelieve Engbersen
Organisator Landelijke Genoegdag 2011, ambassadeur Genoeg.

Hoopvolle toekomstvisie als antwoord / inzet voor duurzame verandering.

Probleem van strategie:
"de toekomst doet (nog) geen pijn, de waan van de dag wel".

Veranderen voor de toekomst die (nog) geen pijn doet, is lastig.
Veranderen voor een hoopvolle mooie duurzame toekomst, is geheel makkelijk?

Godelieve

20 maart 2011 Landelijke Genoegdag - locatie Klasse Theater Tilburg (voormalig Zaal 16)

Klasse Theater, Tilburg
11.00 - 19.00 uur

Programma:
Informatiemarkt.

Tweedehands Modeshow
Natuurwandeling met bioloog Gert Brunik

Interactieve Lezingen:
Transition Towns - Paul Hendriksen
Consuminderen met Annemiek van Deursen,
Gelukkig leven met Genoeg - Jeanine Schreurs
Duurzaam voor Dummies - milieuridder Ray Meur

De Landelijke genoegdag 2010 werd druk bezocht.
Reserveer alvast in je agenda!

Meer informatie: www.genoeg.nl
Reistip: met het Boekenweekgeschenk kun je op
20 maart gratis reizen met de trein.

zonder stilte verdwazen we ...2011 meer Licht, ruimte, rust!

"Zonder idealen verzuren we,
zonder tederheid verharden we,
zonder humor verdrogen we,
zonder liefde verkillen we,
zonder stilte verdwazen we,
Met dit alles zijn er ongekende mogelijkheden..."


Die ongekende mogelijkheden willen we met Transition town Tilburg
in-zetten. Al is dat soms lastig met de enorme lawine negatief nieuws.

De Nieuwjaarsborrel samen met Ecodorp; Letskring de Linde en Transition town Tilburg afgelopen zaterdag in Burgemeester Jansen, was weer zeer inspirerend. Zoveel mensen die zelf de handen uit de mouwen willen steken om minder energie te verbruiken, meer groente zelf te verbouwen en liefdevoller door het leven te wandelen.

een nieuwjaarsborrel In Dialoog, zeker verschillende visie's, wel werd er 'gewoon' naar elkaar geluisterd.

Godelieve Engbersen;
Transition town Tilburg

Deze samenwerking wordt zeker vervolgd.
Transition town is ook lid van Letskring de Linde (nr. 250).

Verslag watcher. Via Transition Town Tilburg zijn er Watchers te leen (en energieadvies)

Verslag gebruiker van een E-watcher.

En beetje sceptisch begonnen aan het experiment met de watcher.
Het instellen was vrij makkelijk even als de montage.

In het begin vroeg ik me af wat het apparaat nu precies aangaf en of het iets uitmaakte op welk tijdstip van de dag je moest kijken.
Ik heb vervolgens een tabel gemaakt en elke morgen om ongeveer acht uur de waarde opgeschreven.
Ik wist niet zo goed welke waarde ik aan deze getallen moest toekennen. Wel viel me op dat er in het weekend een opvallend hoger waarden te noteren viel. Langzaam aan ga je vanzelf kijken waar dat aan ligt.

Al gauw vielen de droger en wasmachine door de mand.
Dit zijn toch wel grote energieverbruikers.
Als je het apparaat hebt en je noteert steeds de waarde, ga je wel eerder de lampen uitdoen, standby knoppen e.d. om te zien of dat nog invloed heeft op het verbruik. Nog een goed voorbeeld is dat je een avond niet thuis bent geweest. Ik heb geen gebruik gemaakt van de website om te kijken hoeveel ik bespaard zou kunnen hebben.
Daarvoor heb ik in eerste instantie niet meegedaan. De besparing en de daarmee gepaarde minder schadelijk uitstoot, zijn evenzo belangrijk.

Conclusie: Als je beter op het verbruik let, kun je stiekem toch wel wat energie, cq geld, besparen.

Ik vond het een leuke en leerzame ervaring.

We hebben nog watchers te leen, meedoen,
Welkom!

Godelieve Engbersen
Transition Town Tilburg
mail adres: transitiontown.tilburg@gmail.com

STARR - Goed Nieuw Jaar nieuwe voornemens.

STARR

Het STARR model bestaat uit 5 eenvoudige vragen. Pas ze toe op een situatie waarin je je voornemen vandaag wilde waarmaken.
1. Wat was de situatie? (Wie, wat, waar?)
2. Wat was jouw taak? (niet functie, maar taak!)
3. Wat gebeurde er? (wie zei wat, wie deed wat?)
4. Wat was het resultaat?
5. Wat ging goed, wat ging minder goed? Wat ga je een volgende keer anders doen?

Je bent pas klaar met dit model als je bij vraag 5 ook een actie formuleert voor een volgende keer.
Wat je je voorneemt bij vraag 5, pas je als het kan morgen al toe.
Zo blijft het bij deze techniek niet alleen bij denken, maar komt het ook tot doen!

Vandaag even niet zo opgewekt - uitbreidingsplannen voor kernenergie in 2011?

Dode vogels, toeval?

Na Arkansas en Louisiana, vallen nu ook in Europa de vogels dood uit de lucht.
Gisteravond werden tussen de vijftig en honderd dode kauwen op straat gevonden (beeld) in het Zweedse stadje Falköping.
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/05/vogels-vallen-dood-uit-de-lucht/

Via bevriend contact, krijg ik de volgende informatie.

Arkansas:
UMETCO is listed as a mine reclamation site with the Arkansas Department of Environmental Quality/ ADEQ. Doing business as Wilson Mines, UMETCO has over ten million tons of mining waste and sludge moved to that site. Vanadium mining started at that site in the 1960’s. For the history: http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entry-detail.aspx?entryID=5915

http://bluearkansasblog.com/?p=4707

Nu is het wel heel toevallig dat in Falköping ook een uranium mijn is geweest waar veel vervuiling is opgetreden:
http://nonuclear.se/lindholm20070427.html


Blijkbaar weet iemand meer wat er aan de hand is..."Om onverklaarbare redenen heeft het Amerikaanse persbureau AP foto’s van de dode vogels teruggetrokken."

De toekomst ligt nog niet vast.Ze is maakbaar - via Ray (Transition Town Breda).

“Yesterday is history. Tomorrow is a mystery.
Today is a gift. That’s why it is called the present.”

We leven in het NU.

Wij allemaal. Als er ooit een tijd is geweest om die fantastisch wereld van morgen vorm te geven,dan is het nu wel!

De toekomst ligt nog niet vast.
Ze is maakbaar en het kan wel eens hard gaan komend jaar!

Iedereen klaar?
"Make it so, Number One"

http://milieuridder.blogspot.com/2011/01/to-boldly-go-where-no-one-has-gone.html?spref=tw

Een toename van de hoeveelheid CO2 kan nooit een temperatuurstijging veroorzaken ??? What a crap! Laat wetenschap regeren ipv de onderbuikgevoelens

"Volgens een artikel in Science gaat een toename aan CO2 niet aan een stijging van de temperatuur vooraf, maar loopt er juist met 200 tot 1000 jaar op achter. Een toename van de hoeveelheid CO2 kan nooit een temperatuurstijging veroorzaken als CO2 op de temperatuur achterloopt" - Joe Barton (2006)

Dit schrijft Joe Barton.
Echter na wat googlen blijkt dat Joe erg veel belangen heeft in de olie industrie.

The Barton Family Foundation was established to support charities within the congressman's district. His daughter-in-law, Amy Barton, is the Foun-dation's Executive Director. Major energy corporations, such as the Chicago-based nuclear energy producer, Exelon Corporation, make major gifts to the Foundation.

Bron: wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Barton

Op de rest van de site wordt juist aangetoond dat de klimaat skeptics ongelijk hebben. Dat is ook niet zo vreemd als 97% van de weten-schappers het erover eens zijn dat we wel degelijk te maken hebben met klimate change. Verder is aangetoond dat de klimaat skeptics financieel ondersteund worden door o.a. exxon mobile, zie http://www.exxonsecrets.org/

Als je wilt weten hoe het echt zit dan is het IPPC rapport erg interessant:
http://www.olino.org/wp-content/uploads/2009/04/ippc-climate-change-ar4_syr.pdf