GodelieveTT

Follow GodelieveTT on Twitter

Mijn achtertuin - © Beewee Nederkoorn 2011 - #spoorzone2011

Omdat het liedje van Beewee aansluit bij het gedachtegoed van duurzaamheid, dialoog, luisteren naar de bewoners, en meer groen ben ik blij dat Beewee de tekst van zijn lied met ons wil delen.


Mijn Achtertuin

© Beewee Nederkoorn 2011
PS: Beewee woont in de Lange Nieuwstraat. De Spoorzone is zijn achtertuin.


In de tuin achter het huis waarin ik woon
stond een fabriek die echt van alles deed met treinen
Ik fantaseerde vaak wa’k met die tuin kon doen
omdat ik wist dat die fabriek ooit zou verdwijnen

Ik zou een zwembad bouwen met een groot terras
waar het goed toeven is zodra de zon gaat schijnen
Er zou een vijver komen: midden in een bos
waar vogels woonden, en eekhoorns en konijnen

Maar de gemeenteambtenaar
en de projectontwikkelaar
ze ruiken allemaal hun kansen op fortuin
De hogeschool, de kunstenaar
de cocktailbar, de makelaar
heel Tilburg wil een stukje van mijn achtertuin

Mijn tuin werd lange tijd ‘D’n Atelier’ genoemd
maar ik begrijp dat ‘ie ‘De Werkplaats’ zal gaan heten
Het wordt een bruisend multifunctioneel gebied
waar je kunt dansen, wonen, werken, drinken, eten
Het is een uitermate ambitieus project
waar miljoenen tegenaan worden gesmeten
En mijn ideetjes voor een zwembad en een bos
die kan ik jammer maar helaas dus mooi vergeten

Want de gemeenteambtenaar
en de projectontwikkelaar
ze ruiken allemaal hun kansen op fortuin
De hogeschool, de kunstenaar
de cocktailbar, de makelaar
heel Tilburg wil een stukje van mijn achtertuin

Ik heb het masterplan van het gebied gezien
waardoor ik weet wat er zo ongeveer gaat komen
Een paar historische gebouwen blijven staan
en er komt hoogbouw met hier en daar wat bomen
Ik werd er al met al nogal verdrietig van
Echt waar, terwijl ik las bleven m’n tranen stromen
Iedere bladzij die ik omsloeg trok opnieuw
een hele dikke vette streep door al m’n dromen

Want de gemeenteambtenaar
en de projectontwikkelaar
ze ruiken allemaal hun kansen op fortuin
De hogeschool, de kunstenaar
de cocktailbar, de makelaar
heel Tilburg wil een stukje van mijn achtertuin
Mijn achtertuin - © Beewee Nederkoorn 2011

Lesgeven over duurzame ontwikkeling - boekentip

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/pdf/CAT_Garant_NJ2010.pdf

Lesgeven over duurzame ontwikkeling: Didactische handreiking.
M.J.M. de Wolf, P.M.A.V. Pennartz,
P.J.M. Hurkxkens, T.B.A. Toebes
R.J.M. van Otterdijk

De principes van duurzame ontwikkeling worden het best zo vroeg mogelijk bijgebracht. Hier ligt een belangrijke taak voor onder-wijzers, leerkrachten, docenten.

Hoe pak je dit het beste aan?
Zonder een uitgebreide kennis over duurzame ontwikkeling kun je geen goed onderwijs over dat thema vormgeven. Daarom is het boek voor een groot deel opgebouwd uit hoofdstukken over duurzame ont-wikkeling, waarbij het gaat om het voorkomen van een onevenwichtig onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving.

De lezer leert op een systematische manier naar problemen en mogelijke oplossingen te kijken, waarbij de aangereikte kennis en talloze voorbeelden beschouwd kunnen worden als een analyseinstrument voor nieuwe situaties. Dit vergroot de capaciteit van studenten, leerkrachten en docenten om inhoudelijke keuzes te maken in het onderwijs.

De focus van het boek ligt uiteindelijk op de didactiek, waarbij de lezer kennismaakt met verschillende manieren waarop onderwijs over duurzame ontwikkeling kan worden uitgewerkt.

Ook hier is het idee dat weloverwogen keuzes nodig zijn om tot goed onderwijs te komen.
Deze publicatie is in de eerste plaats bedoeld voor de lerarenopleidingen en voor leerkrachten.

Uit de Inhoud:
Belang van duurzame ontwikkeling - Wat is duurzame ontwikkeling?
- Waarom duurzame ontwikkeling?
- Toekomstscenario’s Duurzame ontwikkeling in het onderwijs
 Onevenwichtig gebruik van hulpbronnen

Duurzaam denken: leren denken in dimensies en systemen
- Onevenwichtig gebruik van hulpbronnen in de samenleving
- Ongelijke verdeling van kennis
- Armoede en overconsumptie
- Politieke macht als hulpbron
- Aantasting van biodiversiteit
- Gebruik van minerale grondstoffen
- Casus: mobiele telefoon

Hoe wij wereldwijd van elkaar afhankelijk zijn
- Kenmerken en patronen van globalisering
- Oorzaken van globalisering
- Globalisering en je eigen dagelijkse handelen
- Globalisering: convergeren of divergeren?

Technologie: Oorzaak of oplossing van problemen?
- Kenmerken van technologische ontwikkelingen
- Oorzaken van technologische ontwikkelingen
- Technologie als oorzaak en oplossing van natuurlijke problemen
- Rol van ict op sociale processen
- Technologie en je eigen handelen

Kansen voor meer evenwichtig gebruik van hulpbronnen
- Jij, zij  wij - Politieke kansen voor duurzame ontwikkeling
- Economische kansen voor duurzame ontwikkeling
- Sociaal-culturele kansen voor duurzame ontwikkeling
- Samenhang van kansen: voorbeeld van de mobiele telefoon

Duurzame ontwikkeling educatief ontwerpen
-Visies over leren voor duurzame ontwikkeling
- Analyse van de startsituatie
- Hoe formuleer je gewenst gedrag en leerdoelen?
- Didactisch concept en werkvormen
- Hoe evalueer je onderwijs over duurzame ontwikkeling?
- Wat is je rol als docent?

For Reflection: Is not wanting to master But to serve

For reflexion


If I want to succeed
To bring a man towards a certain goal
I have to start finding out where he is.
And just start there

The one who cannot do that
Fools himself
When he thinks he can help others

To be able to help someone
I certainly have to know more
But first of all
I have to know what he understands

If I can't do that
It will not help that I can and know more

If I still want to show how much I can
it is because I am vain and arrogant
And actually want te be admired of the other
Instead of helping him

All genuine helpfulness
Starts with being humble before the one I want to help
And I have to understand
That helping
Is not wanting to master
But to serve
If I Can't do that
I am incapable of helping anyone


Sören Kirkegaard 1813 - 1855

Hoe lopen we met elkaar op het duurzame pad, door écht naar elkaar te luisteren.
Ik wil soms te snel, voel de urgentie, .... ik zal luisteren ;-)

Transition Towns een wereld wijde beweging - De Betere Wereld - door Manon Tromp

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen, die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken.
Peak Oil en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop.
Tranistion Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf organiseert. Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen.

Door Manon Tromp.

Het doel is ambitieus: je eigen stad, wijk, dorp of (ei)land voorbereiden op de combinatie van een perma-nente oliecrisis (Peak Oil), de klimaatcrisis, en de noodzaak om te schakelen naar een economie die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Het Engelse plaatsje Totnes werd in 2006, op initiatief van de Britse permacultuur-activist Rob Hopkins, de eerste Transition Town. Het vormde de aanzet tot een wereldwijde beweging, die in het najaar van 2008 ook in Nederland actief werd.

wil je meer weten, er is veel informatie te vinden!
http://www.transitiontowns.nl/
Ook in Tilburg actief 
Transitiontown Tilburg

Godelieve Engbersen, Transition Town Tilburg.

Radio uitzending over Schaliegas - Ray Meur Duursaam Breda.

Er is weer een nieuwe podcast van RayRadio voor Stadsradio Breda terug te luisteren!

Luister hem via je PC, iTunes of je iPodje door op onderstaande link te klikken!
http://rayradio.podomatic.com/

Fracking
In de VS is het al een jaartje of wat aan de gang en nu is ook Nederland aan de beurt.
Het onder hoge druk 'loskraken' van gas dat zit opgesloten in schaliegesteente. Ook bekend onder de naam 'Fracking'.
Dit is niet zonder gevaren, want er wordt naast water ook gebruik gemaakt van gevaarlijke chemicaliën.
Dat wil je niet in je grondwater hebben!
Peter Polder van http://www.peakoil.nl/  is de gast van vanavond en legt het ons uit.
Maar ook dit filmpje spreekt boekdelen: http://youtu.be/wj_7kt51iJc.
Wel eens kraanwater zien branden?
http://youtu.be/dZe1AeH0Qz8

Verder nieuws over de ongekende droogte die we nu meemaken.
Zoet water en dijken komen in gevaar.
Ook oud-weerman John Bernard maakt zich zorgen. http://tinyurl.com/43gyk37

Nog even over de 'proefboringen' naar schaliegas in Boxtel en Haaren.
Hier kun je terecht voor meer info: http://schaliegasvrijboxtel.blogspot.com/
en op facebook: http://tinyurl.com/3kkkbrh
Bedankt Ray, en Peter, voor dit verhelderende radio interview.
Dit moesten we maar niet doen. Brabant 'On your  horses' en actie voeren!
Duurzaam leven, om deze verwoestende praktijken tegen te gaan.

Godelieve Engbersen

'De toekomst van de mensheid ligt in de wereld wijde samenwerking in samen delen'.

http://www.bureauverantwoord.nl/images/stories/pdf/presentatie_john_habets.pdf

De wereld op ons bord informatie pakket 7,50€
Stemmen met je vork. 'Vote with your fork'. Dat is duurzaam

“DE WERELD OP ONS BORD” (1) .

DE WERELD OP ONS BORD handelt over een paradox:
Eén miljard mensen die kampen met honger en ondervoeding
in een wereld, die meer dan genoeg voedsel produceert voor
al z’n bewoners.

'De toekomst van de mensheid ligt in de wereld wijde samenwerking,
in samen delen'.

Stil genieten

Simpel gaan leven

Stil genieten

van de wonderen om je heen

en goedkoop rijk gelukkig zijn.....Annemiek van Deursen - Genoeghuis Landgraaf.

Goei Eete en aandacht voor biodiversiteit - persbericht

Op zondagmiddag van 12.00-17.00 uur is GoeiEetemet een marktkraam te vinden in de Piushaven.
Daar zijn meerdere leuke activiteiten met voor iedereen interessante informatie en creatieve ideeën over biodiversiteit. Een uitstapje naar een verrassend deel van Tilburg is dan ook aan te bevelen!

Via Goei Eete kunt u binnenkort lekkere producten van boeren uit de buurt via internet bestellen.
Bij de start werd door een werkgroep eerst de belangstelling gepeild. Inmiddels is bekend dat er in Tilburg nu al 150 gezinnen mee willen doen!
Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor groente, vlees, zuivel en fruit uit de eigen omgeving. Ook in Tilburg dus. Men kan gerust stellen dat Tilburgers meer belangstelling krijgen voor wat de boeren in het gebied rond Tilburg doen. Vandaar dat Goei Eete ervoor wil zorgen dat die producten makkelijker te verkrijgen zijn.

Laat u op 22 mei informeren over het idee achter GoeiEete! U kunt zich ook alvast op geven via ikdoemee @ goeieete.nl.

Bij het thema biodiversiteit voelt Goei Eete zich helemaal thuis.
De 15 boeren die zich aansluiten bij GoeiEete werken samen met de natuur, want… kleinschaligheid leidt tot meer biodiversiteit.
Met Goei Eete (een initiatief van gewone burgers) willen we in Tilburg beginnen en laten zien dat het kan.
Als u bij lokale boeren koopt helpt u mee aan meer biodiversiteit.
Doet u mee?
Als het hier slaagt wil men ook elders met kringen starten voor de afzet van lokale producten.

Goei Eete - zondag 22 mei Kade Piushaven -

Beste liefhebber van Goei Eete,


Aankomend weekend is het weekend van de biodiversiteit, waarin je kennis kunt maken met de mensen achter Goei Eete! Het team is dan in de Piushaven in Tilburg aanwezig om mensen te vertellen over het initiatief en lokale producten. We hopen zo natuurlijk nog meer “liefhebbers van Goei Eete” te werven en de magische grens van 200 huishoudens te bereiken.

Op zondag 22 mei zijn we van 12.00-17.00 uur in de Piushaven.
We vertellen dan de laatste nieuwtjes terwijl je geniet en smult van iets lekker lokaals. En… we hebben wat producten van een paar boeren, zodat je daar ook alvast kennis mee kan maken.

Op zaterdag 28 mei is er de ‘Dag van de Spoorzone’ in en rond de NS Werkplaats. Een aantal boeren uit de omgeving van Tilburg én Goei Eete zijn aanwezig met marktkramen van 11.00-17.00 uur.
We willen natuurlijk graag dat een boerenmarkt met lokale, streekproducten onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe plannen in de Spoorzone.

Vriendelijke groet,
Irma Lamers en Jody Mekes
Namens het Team Goei Eete
Aanstaand weekend, van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei,
is het Weekend van de Biodiversiteit:

Via zo’n 20 leuke en interessante activiteiten kan jong en oud het hele weekend kennismaken met de biodiversiteit in en nabij Tilburg.

Bekijk de flyer of het PROGRAMMA op de website en stel uw eigen persoonlijke programma samen!

Een fietstocht, workshop, wandeling, vaartocht, brunch of toch een filmpje pakken? Mogelijkheden te over!
Transition Town Films 21, en 22 mei filmfoyer 20.00

Biodiversiteit gaat over de soortenrijkdom op aarde. Het verschaft ons grondstoffen voor ons voortbestaan: kleding, voedsel, medicijnen, brandstof, schone lucht en water. In Nederland leven ongeveer 40.000 planten- en dierensoorten in de verschillende leefgebieden in goed evenwicht samen. Wanneer soorten verdwijnen komt het evenwicht in gevaar en daarmee op langere termijn ons eigen voortbestaan.
Op 22 mei is het weer Wereldbiodiversiteitsdag. Over de hele wereld wordt er die dag extra aandacht besteed aan het thema, ook in Tilburg.

In mei 2010 presenteerden 60 organisaties zich tijdens de Tilburgse Week van de Biodiversiteit. Het werd een groot succes met veel persaandacht en 20.000 bezoekers tijdens 32 verschillende activiteiten. Als gevolg hiervan werd het Platform Biodiversiteit Tilburg opgericht. Het Platform is een gelegenheidscoalitie van circa dertig maatschappelijke organisaties en tien bedrijven die zich in willen zetten voor de lokale biodiversiteit.

Meer info: www.biodiversiteittilburg.nl
Programma biodiversiteittilburg 21 22 mei

zondag 22 mei - Kraam op de Pius haven - Transition Town Tilburg ontmoeten

Transition Town Training

Samen op weg naar een duurzame wereld, minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en met meer lokale veerkracht.....


Ook zin om dit avontuur mee aan te gaan?
Wees welkom: de kerngroep zoekt nog betrokken leden die (volgens de Transition Townprincipes) willen helpen bij taken als:


1. PR & voorlichting (organiseren van presentaties, lezingen en films)

2. Netwerken & fondswerving (contacten met alle betrokken partijen en gemeente)

3. Coaching en begeleiden van de werkgroepen binnen Transition Town

4. Administratie en e-mailbehandeling : transititiontown. tilburg @ gmail. com

5. Visie en strategie- ontwikkeling Tilburg.

6. Informatievoorziening leden (nieuwsbrief en overige informatievoorziening)

Meer informatie?
Kijk op http://www.transitiontowns.nl/

Of mail:  transititiontown. tilburg @ gmail. com


Ter attentie van Godelieve Engbersen of Irma Lamers

Zaterdag 21 mei A farm for the future - Zondag 22 mei In Transition.

http://biodiversiteittilburg.nl/deelnemers/transition-town-tilburg/
Transition Town Tilburg in samenwerking met Filmfoyer.
.
Film:  'A farm for the future'
Zaterdag 21 mei vanaf 20:00

Deze indringende documentaire met positieve insteek maakt duidelijk dat we onze voedselproductie op een heel andere manier moeten gaan benaderen: kleinschalig, biologisch en regiogericht. En dat zal - naast veel minder vlees en zuivel - ook veel meer nieuwe, inheemse gewassen op tafel brengen.
De moderne grootschalige, industriële landbouw is volstrekt afhankelijk van olie. Hosking, zelf opgegroeid op een kleine Engelse familieboerderij, gaat op zoek naar nieuwe toekomstperspectieven.

Film: In transition
Zondag 22 mei vanaf 20.00
From oil dependence to local resilience. De eerste film over de wereldwijde Transition Towns-beweging: informatief en inspirerend!
De film laat zien hoe Transition Town-initiatieven over de hele wereld lokaal vorm krijgen. Tal van initiatieven komen langs: van eigen pubs die worden opgericht tot de instelling van eigen lokale valuta.
En niet zonder humor.
 
Godelieve Engbersen,
Transition Town Tilburg.
 
Met  korte voor- en nabespreking.
Heb je vragen over Transition town Tilburg, kom dan langs!

duurzame oplossingen via de Low Impact Man

en nu oplossingen


Geplaatst opmei 15, 2011 doorlowimpactman

Gisteren kon je hier al een korte samenvatting lezen van het Collapse scenario van Dave Pollard, vandaag vat ik ook even samen wat hij ziet als mogelijke oplossingen of voorbereiding op zo’n ineenstorting.

1. Verlies aan jobs en inkomen, bedrijfswinsten en inkomsten voor de staat.

Werken aan lokale productie van noodzakelijke goederen. Leren om zelf een lokale economie op te bouwen via coöperatieves en andere vormen.

Mensen sensibiliseren om lokaal te kopen en te kiezen voor duurzame producten in plaats van wegwerp. Leren om spullen te herstellen en te delen zodat we minder afhankelijk zijn van de aankoop van ingevoerde dingen.

Leren leven met minder.

Samenwerken met overheden om te kijken hoe bepaalde diensten kunnen blijven aangeboden worden en hoe mensen en gemeenschappen meer verantwoordelijkheid over eigen leven kunnen verwerven.

2. Ineenstorting van de grootschalige voedselindustrie.

Tussentijdse doelen stellen om tegen 2025 te komen tot 100% lokale, biologische en zelf-voorzienende landbouw.

Overheid onder druk zetten om het subsidiëren van de op olie gebaseerde agro-industrie stop te zetten. Arme mensen ondersteunen zodat ze biologische producten kunnen kopen.

Acties voeren om vleesconsumptie te verminderen.

Mensen leren om zelf voedzame en lekkere gerechten te maken met lokale producten. Kooklessen en pot-luck feestjes organiseren.

3. Einde van de goedkope energie.

Tussentijdse doelen stellen om in 2025 volledig autonoom te zijn wat betreft energie. Tegelijk nadenken over wat te doen als er echte schaarste aan energie komt (stroomonderbrekingen, onbetaalbare prijzen)

Inzetten op het afraden van privé-autobezit maar werken rond openbaar vervoer, carpooling, autodelen en andere alternatieven.

Overheden stimuleren om hernieuwbare energie en energiebesparing te ondersteunen met belastingvoordelen. Lokale overheden kunnen arme mensen daar extra in ondersteunen.

Sensibiliseren rond het idee dat we het vliegtuig zoveel mogelijk moeten vermijden en ook lange afstand transport van vele producten moeten uitfaseren.

4. Toename van migratie en vluchtelingen.


Mensen voorbereiden op de onvermijdelijke toename van migratie.

Nadenken over manieren om deze mensen op te vangen en te integreren in de samenlevin

5. Het einde van het goedkope water.


Tussentijdse doelen stellen om in 2025 te komen tot 100% lokaal hernieuwbaar water.

Ondersteunen van campagnes om zoveel mogelijk waterbesparing te realiseren.

6. Achteruitgang van de overheidsfuncties

Nadenken hoe je met de gemeenschap onderwijs kan organiseren.

Leren over gezondheid via zelf-diagnose en zelf behandeling, om gezondheidssysteem te ontlasten.

Decentraliseren van economie zodat we minder afhankelijk zijn van gesubsidieerd openbaar vervoer.

Ons voorbereiden op een situatie met minder of geen sociale zekerheid en pensioen.

7. Schuldencrisis, ineenstorten van munten.

Mensen stimuleren om niet langer te investeren in dominante economie.

Denkoefeningen maken over een situatie waarin het nu gebruikte geld waardeloos zou worden. Hoe kunnen we leven en goederen en diensten uitwisselen?

Lokale munten opzetten en leren werken met LETS systemen.

8. Einde van goedkope import

Nadenken hoe we het kunnen doen zonder import van goedkoop voedsel, toestellen, speelgoed en kleren. Lokale economie ontwikkelen die met lokale grondstoffen toch deze goederen kan aanmaken.

Mensen aanmoedigen om iets meer te betalen voor lokale producten

Vaardigheden aanleren om zelf dingen te maken en te herstellen

9. Ineenstorten van de beurs en de immobiliënmarkt.

Niet beleggen op de beurs, eventueel wel investeren in lokale coöperatieves.

Eigen woning verwerven

10. Grote variaties in inflatie/deflatie, interesten en grondstoffen prijzen.

Ga op zoek naar verhalen van mensen die nog hyperinlfatie hebben meegemaakt. Ontwikkel scenario’s om daar mee om te gaan

Als er hyperinflatie op komst is, hou er rekening mee dat de prijzen van basisgoederen sterk gaan stijgen.

11. Epidemieën (mensen, dieren, planten en bossen)


Koop niet langer van de industriële landbouw maar van lokale kleinschalige boeren.

Ontwikkel lokale scenario’s om je voor te bereiden om mogelijke ziektes.

12. Eco-rampen (storm, overstroming, droogte, stijgend zeeniveau )

Maak een overzicht van mogelijke rampen die in jou regio kunnen voorkomen.

Ontwikkel lokale rampenplannen voor de diverse mogelijkheden.

Voor het debat over de mogelijkheden van je gemeenschap om de mogelijke problemen op te vangen. Zijn er voldoende mogelijkheden of is wegtrekken de beste optie?

Dit lijstje zijn natuurlijk eerste suggesties die niet overal in dezelfde mate nodig zijn. Belangrijk is hierbij te zoeken naar manieren om zoveel mogelijk mensen in de gemeenschap te betrekken en mee te laten denken.

Kernelement in het artikel is dat we ons moeten voorbereiden op wat niet kan voorspeld worden. Niemand weet wat we precies kunnen verwachten, en daar houden we best rekening mee..

17 mei Science Café - 'Duurzame energie: zonneklaar?'

Dinsdag 17 mei is alweer het laatste Science Café voor de zomervakantie.
Het thema zal zijn 'Duurzame energie: zonneklaar?'

Oorlog om olie, lekkende kerncentrales en stijgende energieprijzen. De druk op de beperkte hoeveelheid fossiele brandstoffen neemt alsmaar toe, zeker nu ook landen als China en India flink aan het industrialiseren zijn.

Iedereen is het er over eens dat onze huidige industrievoorziening eindig is en dat we zullen moeten overstappen op duurzame methodes.

Maar waarom blijkt dat in de praktijk toch zo moeilijk?
Geert Verbong (TU Eindhoven) en Richard van de Sanden (FOM & TU Eindhoven) zullen hier uitgebreid om in gaan.
Ward Decker zal de avond leiden en de muziek zal verzorgd worden door de Kastilliano's.

Wij hopen u dinsdag 17 mei om 20:00u (zaal open om 19:30u) te mogen verwelkomen in de
Nieuwe Koninklijke Harmonie (Stationsstraat 26).

Transition Town Tilburg is ook aanwezig.
Verkoopt het boek: Handbook Transition Towns.
Achtergrond informatie over Transitiontowns

5 mei Viering Bevrijdingsdag in Tilburg gaat gewoon door (Lindeboom 14.30).

Het is begrijpelijk dat grote evenementen en festivals in gevaar komen ten tijde van bezuinigingen en het kan gebeuren dat sommige activiteiten komen te vervallen als vrijwilligers hun motivatie verliezen.

Maar de viering van de bevrijding van ons land kunnen we en mogen we niet overslaan.
Het Lindeboomcomité stelt voor de viering volgens traditie weer te houden onder en rond de Tilburgse vrijheidsboom of oranjeboom een van de oude Titels die onze Lindeboom op de heuvel eeuwenlang heeft gedragen.

Dit jaar doet het Lindeboomcomité al een voorschot en trakteert iedereen op een gratis oranjebittertje.

Iedereen is uitgenodigd op 5 mei aanstaande vanaf 14:30 om samen te komen op de heuvel en met ons te toosten op onze vrijheid.

Hoe bescheiden ook Tilburg zal ook dit jaar de Bevrijdingsdag niet overslaan!

Lindeboomcomité

Vrijheid: Samenwerken aan een duurzame toekomst. Ontmoeting bij de Vrijheidsboom de Linde

Saamhorigheid wordt gesterkt door opvoeding, door de zorg van mensen voor mensen, en door de aandacht voor de zwakkeren in onze maatschappij. Menselijke aandacht voor elkaar is belangrijker voor het welzijn dan bureaucratische formaliteiten en radicale bezuinigingen.
Een gezonde maatschappij met verantwoordelijkheid voor elkaar is beter in staat om geld te genereren dan een maatschappij die verzwakt raakt door alles van boven af te willen regelen. Bron: pauldeblot

Veel uiterlijke zekerheden, zoals pensioen, werk, veiligheid, enzovoort, dreigen in gevaar te komen. Dit geeft angst en gevolgen hiervan zien we al duidelijk: stress, burn out, overmatig drank en drugs gebruik, toenemende agressie, zelfs ook tegen hulpverleners in de gezondheidszorg.

Alles is in beweging, steeds sneller en steeds minder beheersbaar. Dat dwingt ons te bezinnen op waar het eigenlijk om gaat in ons leven. Steeds duidelijker blijkt het grote belang van relatienetwerken, van mensen die elkaar ondersteunen en zich voor elkaar verantwoordelijk voelen.
Dat is een les voor de politiek dat de aandacht aan saamhorigheid veel belangrijker is dan een overmatige nadruk op bezuiniging. Samen kún je meer, samen bereik je meer.

Ook nu in de aanloop naar 5 mei. We mogen vieren dat we samen in vrijheid leven! We kunnen er samen zorg voor dragen deze vrijheid te ondersteunen. Zowel innerlijke als uiterlijke vrijheid. Met de bezuinigingen die op stapel staan, juist meer oog voor elkaar houden, en ons niet door populistische overemotionele taal in laten pakken.

Op 5 mei staan een paar vertegenwoordigers van het LindeboomComité, waaronder ook Transition Town Tilburg bij de Lindeboom. Immers de vrijheidsboom bij uitstel.

Graag luisteren we naar u ervaringen over vrijheid, vrijheidsdag.
Vrijheid krijgen, betekent dit dan juist ook zelf verantwoordelijkheid nemen?
Veel ouderen lezen zo'n blog tekst niet, maar bij de Lindeboom komen altijd mensen.

Ansichtselectie de Linde

We zien elkaar
05 mei 2011 - 14.30-15.30 - Lindeboom - hartje Tilburg
Godelieve Engbersen