GodelieveTT

Follow GodelieveTT on Twitter

Tilburg spreekt! Dit is nieuws!

zie ook: www.hetlangstegedichtterwereld.nl

Jippie!

Iets leuks, moois, het ontroert, het inspireert!
Waarom is alleen 'slecht nieuws, nieuws'. Dit is nieuws!

one world

http://natuurlijkwoneninbrabant.nl/Images/voortgang/bijeenkomst1/wombat.swf

dit weekend stond in het teken van kennis vergaren over 'duurzaamheid', via achtergrond informatie van Transition Towns, én Ecodorpen, en vanavond het bijwonen van 'lekker dichtbij'- voedsel van lokale boeren....

We are all one, op one world....

Hoe geef je op een constructieve, effectieve manier richting en inhoud aan je leven?

Ben tijdens de afwas de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Covey aan het luisteren op CD. Gaat ook erg over focussen... toch ook wel interessant wat je pijlers zijn, missie in Het Leven (binnen/naast/gekoppeld aan je werk).

Samenvatting

Hoe geef je op een constructieve, effectieve manier richting en inhoud aan je leven? Dit is de centrale vraag waar het boek antwoord op geeft. Covey giet het ‘plan van aanpak’ in een gestructureerd ontwikkelingsmodel. De eerste grote stap die gemaakt moet worden is de stap van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid.
Hierbij begin je met je eigen agenda voor je leven te bepalen.
Je bent je er van bewust dat je architect bent van je leven (eigenschap 1) en gaat dus aan de slag.
Je gaat vaststellen wat je in het leven belangrijk vindt, waar je voor staat, wat je wil bereiken (eigenschap 2).
Dat wetende ga je ook pro-actief en met de juiste prioriteitsstelling (timemanagement) aan de slag (eigenschap 3).
De tweede grote stap is die van onafhankelijkheid naar wederzijdse (zelfgekozen) afhankelijkheid.
Je blijft weliswaar onafhankelijk, maar tegelijkertijd besef je dat je met anderen meer kunt bereiken dan in je eentje.
Je weet wat je waard bent, maar je weet ook dat je de ander nodig hebt en het belangrijk is om liefde te geven en te ontvangen.
Dat bereik je door te denken in termen van winnen/winnen.
Hierbij zoek je bij conflicten altijd naar oplossingen die recht doen aan alle partijen en waarbij geen verliezers zijn (eigenschap 4).
Je eerst concentreren op het begrijpen van de ander en dan pas energie stoppen in het begrepen worden is eigenschap 5.
De derde, benodigde eigenschap om wederzijdse afhankelijkheid te bereiken is het synergetisch werken.
Hieronder wordt verstaan dat je aanpak fundamenteel gebaseerd is op respect, samenwerking en vertrouwen (eigenschap 6).
De laatste, 7e eigenschap is het onderhoud.
Door voldoende oefening, rust, meditatie, etc. houd je de conditie van je lichaam, geest, relaties en spiritualiteit op peil.

nou genoeg te doen dus!
ik ervaar dat als pósitief! Want opbouwend, vormend....

Aandacht geven aan problemen werkt averechts.

Via internet...
Uit het bovenstaande volgt dat wanneer ik aandacht geef aan situaties die ik beschouw als negatief in mijn leven, die zullen toenemen. Wanneer ik vecht tegen bepaalde situaties, helpt dat niet. Aandacht geven aan problemen werkt averechts. Toch is dat wat we allemaal geleerd hebben te doen. Kijk maar eens hoe dat in je eigen leven werkt. Wanneer je je totaal richt op een probleem, lijkt het of er nog enkel dat probleem is.
Wat gebeurt er met je lichaam? Het mijne verkrampt. En de ruimte om je heen? Die lijkt te krimpen, waardoor er ook geen ruimte is voor oplossingen of andere mogelijkheden. Wat gebeurt er met je gedachten? Er komt geen creatieve gedachte meer bij me op en in het ergste geval ga ik malen. Ook andere dingen raken in het slop omdat ik alleen nog maar aandacht heb voor het probleem.

Verleg je vervolgens je aandacht voorbij het probleem, naar het doel dat je wilt bereiken (of richt je aandacht op iets heel anders) dan komt er vanzelf een oplossing of je vindt een andere manier om het probleem op te lossen. Wanneer je je aandacht verplaatst voorbij het probleem, dan krijg je weer ruimte en in die ruimte ontstaan kansen en mogelijkheden.
Kijk deze maand eens hoe dit principe in je leven werkzaam is.

Waar geef je energie aan?
Waar ben je op gericht?
Neemt het toe of neemt het af?
Observeer het, meer niet.