GodelieveTT

Follow GodelieveTT on Twitter

Transitie Cafe Tilburg (De Plaats Centrum Tilburg)

Transitie Cafe is een open bijeenkomst (zonder programma) waar je nader kennis kan maken met de mensen achter Transition Town Tilburg en gelijkgestemden die niet alleen constructief willen nadenken over duurzaam-heid maar ook (met elkaar) concrete resultaten willen realiseren.
Het geeft gelegenheid om na te praten over de activiteiten die we georganiseerd hebben en om van gedachten te wisselen over nieuwe initiatieven die een olie-onafhankelijke, veerkrachtige samenleving dichterbij brengen.

Denk bijvoorbeeld aan eetbaar groen in de stad, gezonde streekproducten, een deelautoproject of het plaatsen van zonnepanelen met een aantal mensen in de buurt.

Kom langs en vertel wat je belangrijk vindt en waar je voor gaat.

Hoe dan ook: je bent vrij aan gesprekken deel te nemen die je interessant vindt en je bent net zo vrij om een tafel verder te gaan als het gesprek daar je nóg meer aanspreekt! Zelf denken we aan locatie de Plaats, zeker nu daar binnen niet meer gerookt wordt.
Elke maand, en op de woensdag omdat we op dinsdag en donderdag vaak activiteiten plannen.
We maken een potje en betalen zo allemaal een klein bedrag.


Woensdag 23 november is een leuke datum om te starten.
20.00-...

Transition Town Tilburg

Transition Town Tilburg! Voel je welkom!

Transition Town Tilburg
is een initiatief van inwoners van Tilburg, die tegen de achtergrond van internationale ontwikkelingen,
zoals de financiële crisis, de klimaatcrisis en de oliecrisis (piekolie), streven naar een zelfvoorzienende en veerkrachtige lokale gemeenschap.

Wij stellen de vraag hoe wij ons, als Tilburgse gemeenschap, kunnen voorbereiden op een toekomst met minder fossiele brandstoffen en met een sterk gereduceerde CO2-uitstoot.

Wat betekent dat voor de voedsel- en energievoorziening,
de gezondheid en de lokale economie?


------------------------------------------
Er zijn meerdere omschrijvingen van Transition Town in omloop....
Er zijn erg veel leuke activiteiten te ontwikkelen, er is Genoeg te doen.

Heb je zin ons gedachtegoed te versterken en mee vorm te geven?
Je kunt je aansluiten bij een bestaande werkgroepen en/of een nieuwe werkgroep starten.

We kunnen zeker mensen gebruiken die tijd en energie kunnen steken in 'lokaal energie project'.
Waaronder bv. met een groep zelf zonnepanelen aanschaffen.
transitiontown_zonnepanelen_in_Tilburg

Sfeerverslag Repair Cafe Tilburg


 Repair Cafe Radio verslag Radio Magnifique.

deel 1
Het @013Repaircafe was een groot succes.Met zo'n 40tal bezoekers en 3 reparateurs zijn er zo'n 20 reparaties uitgevoerd. Met een aantal vrijwilligers werd de bar gerund, koffie en thee geschonken.
Ook waren er een aantal naaiklusjes. De eerste klant was een mevrouw die een sjaal had met een brandgat.
Ze was erg gehecht aan deze sjaal, omdat het precies bij haar winterjas past. Het verbrandde stuk sjaal was er tussenuit geknipt. De twee aparte delen zijn netjes aan elkaar genaaid met de goede kleur garen.

Een docent had een hele nieuwe broek waarvan het stiksel was losgelaten.
Onder het genot van een kop thee en een goed gesprek, was het klusje zo genaaid.

In de hoek van Atelier Famous zijn nog meer mensen geholpen met kapotte kleding.
Soms door het ter plekke te repareren, soms voor advies:
- Er zijn knopen aan twee korte broeken genaaid. De eigenaar is helemaal klaar voor het volgende voorjaar.
- Een mevrouw had een nieuwe jas met een kapotte rits.
- Een mevrouw heeft advies gekregen over het plakken van een grote winkelhaak in de pijp van haar spijkerbroek.
- Een mevrouw kwam met een lievelingstas met een kapot hengsel.
- Een aantal mensen nam kleding mee met mottengaatjes.

Elke laatste zaterdag van de maand organiseren we RepairCafé.
Omdat de plek in het N8BB013 opgegeven wordt, is repaircafe Tilburg
nog op zoek naar een geschikte ruimte in het Centrum van Tilburg, ook zijn extra vrijwilligers 'handige' handen welkom.

RepairCafé Tilburg.
Weggooien Mooi niet.

Achtergrond informatie #Occupy

#Occupy Radio -- boeiend luistervoer
Evenwichtige verdeling van aardse rijkdommen, is één van de grote verlangens waar de occupy beweging zich voor inzet.

http://www.occupyradio.nl/
Er wordt samen gebouwd aan een nieuwe radiozender!!!

Op dinsdag 1 november 2011 start Occupy Radio met een nieuw wekelijkse radioprogramma Occupy On Air dat de ontwikkelingen van Occupy op de voet volgt,. Het wil ook een verbindingsfactor zijn tussen de verschil-lende lokale initiatieven in Nederland.

Daarnaast wordt er live een open discussie gehouden over de invulling van het nieuwe radioprogramma en de radiozender http://www.occupyradio.nl/
Iedereen die zich dus betrokken voelt, vanuit een lokale afdeling of  met een eigen onderwerp,
mag mee praten in deze uitzending. Dat kan via de telefoon: 036 8453999,  skype en chat van http://www.connectitradio.com/ en http://www.argusoog.org/.

Iedereen die zich dus betrokken voelt, vanuit een lokale afdeling of met een eigen onderwerp, mag mee praten in deze uitzending. Dat kan via de telefoon: 036 8453999, skype en chat van
http://www.connectitradio.com/
en
http://www.argusoog.org/

Transition Town, gaat aan de slag met hoopvolle initiatieven, niet naïef maar broodnodig.

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen in grote en kleine steden, dorpen, wijken, die zélf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk en meer duurzaam  te maken.
Piekolie en klimaatverandering zijn de meest belangrijke drijfveren om in actie te komen met projecten aan de basis van onze samenleving.
Peakolie:                     http://transitiontowns.nl/waarom-transitie/peak-oil
Klimaatverandering:     http://transitiontowns.nl/waarom-transitie/klimaat-crisis

Transition Towns werken aan praktische oplossingen en laten zien hoe iedereen die zelf kan uitvoeren. Transition Towns laten het niet afhangen van overheid of bedrijfsleven.

Wij doen een beroep op de gezamenlijk ervaring, creativiteit, wijsheid en kracht van de mensen. Om in ons eigen huis, onze eigen buurt en bedrijf te beginnen met de omschakeling naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leven met minder energie.

Transition Town Tilburg heeft sinds 2011 een grotere groep met actieve leden.
Wij denken dat Transition Town Tilburg iets speciaals toevoegt aan wat er al is.
Vanuit een positieve visie werken we zo praktisch mogelijk aan een stad waarin wonen,
werken en leven in de stad minder olie-afhankelijk, duurzamer én leuker is.
Voel je welkom om mee te doen.


Transition Towns vertrouwen op de kracht van de lokale gemeenschap.
TT is er voor iedereen

Aansluiten?
• Doe mee met repaircafé
• Stadshoeve de tuin
• Eetgroepen
• Eigen energievoorziening starten
• Eetbare tuinen, enz.
of start met energiebesparing en vraag een gratis energie-advies aan bij de energie-adviseur van TT Tilburg via: gratis.energieadvies@gmail.com


Meer informatie op: Transition Town Tilburg
http://tilburg.transitiontowns.nl/
Voel je welkom met ons mee te doen.

Jongere wil duurzame producten in de schoolkantine

Driekwart van de jongeren vindt het okay als het broodje ham in de kantine wordt vervangen door een meer duurzame variant.
8 van de 10 jongeren zegt invloed te hebben op wat ze thuis eten.

Liefst zouden ze zien dat ook hun ouders beter letten op dierenwelzijn en milieu bij het boodschappen doen.
Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek ‘Jongeren over vlees versus vega’ dat in opdracht van het Voedingscentrum is verricht onder ruim 500 jongeren van 12 tot 18 jaar.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 73% van de jongeren het belangrijk vindt dat het vlees dat ze eten komt van dieren die goed behandeld zijn.
Nog eens 23% is het met die stelling een beetje eens.
Verder vindt 43% van de jongeren dat het belangrijk is dat bij de productie van eten rekening is gehouden met het milieu, en 46% is het daarmee ‘een beetje eens’.

Ruim de helft van de ondervraagden (54%) wil graag tips krijgen hoe ze door kleine veranderingen in hun dagelijkse eetgewoonten het milieu en dierenwelzijn kunnen verbeteren
.

De jongeren geven ook aan welke informatie en tips ze zouden willen hebben:
Hoe worden dieren geslacht, met of zonder pijn?’,
‘Merkt een kip wel of hij binnen of buiten rondloopt?’,
‘Hoe krijg je toch eiwitten binnen als je geen vlees eet?’
en
‘Wat heeft het voor nut als ik minder vlees zou gaan eten
?’.

Omgeving ook van belang

Met de stelling ‘Ik zou graag willen dat er meer duurzame producten in de schoolkantine worden verkocht zoals een broodje ei i.p.v. vlees’ is 38% van de jongeren het helemaal eens, en 36% ‘een beetje eens’.
Slechts 26% is het totaal of gedeeltelijk oneens met deze stelling.
Verder is een ruime meerderheid (79%) van de jongeren het totaal of gedeeltelijk eens met de stelling
‘Ik vind het belangrijk dat mijn ouders bij het kiezen van eten rekening houden met dierenwelzijn en milieu’.

Vleeseter of vegetariër
De meeste jongeren eten wel eens vlees, maar niet iedere dag. Iets meer dan een kwart eet elke dag vlees.
11 procent noemt zich een echte vegetariër. Bijna de helft van alle jongeren geeft aan dat voor hen de belangrijkste reden om minder vlees te eten is omdat ze het zielig vinden voor de dieren. 21 procent vindt het beter voor het milieu om minder of geen vlees te eten en nog eens 21 procent ziet geen enkele reden om minder vlees te eten.

Bewuste keuze maken
Het Voedingscentrum vindt het belangrijk dat jongeren weten hoe eten geproduceerd wordt, waar het vandaan komt en hoe gezond het is. Met kennis over herkomst van eten en een gezond eetpatroon kunnen de jongeren een weloverwogen keuze maken.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Youth Marketeers onder 546 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Zij zijn wat betreft woonplaats, opleiding, geslacht en leeftijd een representatieve afspiegeling van Nederlandse jongeren.
De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de persconferentie voor redacteuren van schoolkranten ‘Vlees versus Vega – The Battle’ in het ROC Mondriaan in Den Haag.

'Let's Move!', Beweeg!, Wij zelf aan zet voor farming / tuinieren

Michelle Obama is vanaf haar intrek in het Witte Huis de moestuin aan het promoten. Nu heeft ze over het verschijnsel ook een boek geschreven waarin ze haar visie ontvouwt. Die past in de in de Verenigde Staten en Europa opkomende trend van 'verlokalisering'. Steeds meer consumenten willen niet dat hun voedsel over de halve wereld wordt getransporteerd voordat het op hun bord belandt. Of dat ze in de supermarkt ongevraagd genetisch gemanipuleerd voedsel krijgen opgedrongen. Het antwoord is simpel: verbouw je voedsel zelf.


De Amerikaan moet van de bank af, de moestuin in.
Spitten, graven, wieden, plukken en gezonder eten.
'Let's Move!', Beweeg!, heet de campagne die de presidentsvrouw in februari 2010
lanceerde in de strijd tegen obesitas onder jongeren,
een groot probleem in Amerika. In het boek wil zij duidelijk maken dat
'kleine veranderingen in levensstijl tot grote resultaten voor de gezondheid kunnen leiden'.

http://youtu.be/F5Y2HBU7dd4

Het lijt me mooi als Garden Sharing ook in Tilburg start.
Iemand heeft een tuin over, of een stuk tuin - iemand anders tijd.
Match - Tuin daten? Wie heeft zin hier met ons mee aan de slag te gaan?
 
groetjes,
Godelieve Engbersen
Transition Town Tilburg

Voedsel tekorten op komst door Peak oil - Oplossing in de natuur?

http://www.moederaarde.org/films/voedsel-hosking-farm-future5.html
A farm for the future.

Vandaag heeft Transition Town Tilburg in het Natuurmuseum Noord brabant een prachtige documentaire getoond.
A Farm for the Future (Nederlands ondertiteld).


Samenvatting
Rebecca Hosking wil de boerderij van haar vader veranderen in een duurzaam bedrijf.
Ze is gealarmeerd door de stijgende brandstofprijzen.
In de wetenschap dat de huidige voedselproductie volledig afhankelijk is van goedkope brandstoffen
(vooral aardolie), onderzoekt Rebecca hoe de toevoer van aardolie er in de nabije toekomst uit zal zien.
Ze verwacht grote prijsstijgingen, waardoor de voedselproductie onder druk zal komen te staan,
en besluit op de boerderij om te schakelen naar duurzame energiebronnen en productiemethoden.
Daarbij ontdekt ze dat de oplossing in de natuur zelf ligt...

Deze film is erg informatief. De moeite waard.
Transition Town Tilburg vertoont deze film graag ook nog een keer voor een groep geïnteresseerde moestuinierders alsook betrokkenen bij OVAT, de raad. Urgent om in onze buurt meer voedsel te verbouwen.

Godelieve Engbersen

Transition Town TilburgArnold Heertje: Economische groei is geen doel op zichzelf. Uiteindelijk draait het om de leefbaarheid van de samenleving


Arnold Heertje:
Ik ben een kind van de depressie van de jaren dertig. Het maandsalaris van mijn vader, chemicus bij de HKI in Breda en later bij de AKU in Arnhem, werd ruim twee maanden na mijn geboorte, in mei 1934, met tweehonderd gulden verlaagd, vrijwel een halvering. Mijn vader behoorde nog tot de gelukkigen. Veel anderen werden ontslagen en moesten leven zonder inkomen. Daarop werd met gelatenheid gereageerd, behalve in nazi-Duitsland.
Die tijden van weleer komen niet weerom, al doet het depressieve gezicht van de directeur van het Centraal Planbureau, Coen Teulings, anders vermoeden. Aangeslagen presenteert hij een inktzwart scenario voor de groei en de werkgelegenheid, zonder enig besef dat hij illustreert dat aan de economische wetenschap geen voorspellende kracht van kwantitatieve aard kan worden ontleend. Voor het beleid van het kabinet is dat ook helemaal niet nodig.
Het gaat niet om voorspellen, maar om het uitstippelen van beleid, dat een diepe inzinking van deeconomie voorkomt. Voor die opgave is de suggestie van exactheid (CPB-prognoses) eerder een belemmering dan een steun.
Wereldwijd proberen landen de problemen het hoofd te bieden, met veel meer samenhang dan in de jaren dertig. Niemand weet wanneer de maatregelen effect sorteren, maar het is onwaarschijnlijk dat de bevroren toestand langdurig beklijft. Cruciaal is dat de banken terugkeren naar hun natuurlijke rol: besparingen aantrekken en kredieten verstrekken. Deze overgang voltrekt zich veeleer van de ene op de andere dag dan langs de weg van geleidelijkheid.
In nog een opzicht verschilt de huidige toestand van die van de jaren dertig. Veel economen menen dat de financiële crisis wordt opgelost, waarna wij weer overgaan tot de orde van de dag. Dat betekent net als de afgelopen jaren: nadruk op kwantitatieve groei, en een benadering van het economisch proces als een financieel proces én verdere ’dehumaniserering’ (want dat is het) van financiële transacties. Straks zijn hypotheken opnieuw ’handelswaar’ in plaats van een dienst ten bate van de consument.
Het blijf een hardnekkig misverstand dat economische groei altijd goed is. Allerwegen tekenen zich nu juist de voordelen af van minder groei. Schonere lucht, minder files, minder druk op het milieu –de leefbaarheid in de samenleving neemt toe. Het absurde van eenzijdige kwantitatieve groei van Schiphol, het ontwikkelen van de Zuidas of de Noord-Zuidlijn in Amsterdam begint eindelijk tot de bevolking en de beleidsmakers door te dringen.
Afnemende groei in de bouw betekent niet alleen minder werkgelegenheid in de bouw, maar ook minder vastgoedprojecten die slechts leegstand wachten. Afnemend consumentenvertrouwen is geen negatieve maar een positieve ontwikkeling, omdat mensen minder schulden maken en meer sparen. Het gaat er vervolgens om die extra besparingen te gebruiken voor investeringen en innovaties in de kwaliteit van het bestaan. Tegenover afnemende materiële groei van de consumptie staat dan het toenemen van de leefbaarheid in de immateriële sfeer.
De kredietcrisis staat in de schaduw van de overlevingscrisis die de mensheid bedreigt. De echte crisis, dat is de opwarming van de aarde, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het wereldwijde gebrek aan schoon drinkwater en het wassende zeewater, de aanslag op natuur, open ruimte en milieu bedreigen het bestaan van volgende generaties.
Daarom is de kredietcrisis een trendbreuk die de overgang markeert van nadruk op kwantitatieve, destructieve, economische groei naar nadruk op een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en creatieve economische ontwikkeling.
Dit is de kans om afscheid te nemen van verouderde en vervuilende producties en productieprocessen en grootscheeps in te zetten op duurzaamheid en het behoud van de natuurlijke en culturele omgeving. Dit is de kans om inhoud te geven aan de werkelijke behoeften van onze kinderen en kleinkinderen.
De pleitbezorgers van een crisiswet voor ongebreidelde aanleg van wegen en infrastructuur, zoals Elco Brinkman en Bernard Wientjes, letten niet op het milieu. In hun plannen worden werkgelegenheid en het maken van winst ontkoppeld van de werkelijke behoeften van consumenten van nu en straks.
Tegenover de onvermijdelijke werkloosheid in de niet-duurzame sectoren staat straks inspirerende werkgelegenheid in duurzame bedrijvigheid. Dat perspectief ontbrak in de jaren dertig. Maar in de voetsporen van de Amerikaanse president Obama kan het Nederlandse kabinet ook van de nood een deugd maken. Het is een kwestie van integraal en vasthoudend inzetten op duurzaamheid. Dan wordt de wereld na de kredietcrisis schoner en humaner. Als dat lukt, gaat de vergelijking tussen de huidige malaise en de depressie van de jaren dertig pas écht niet meer op.
Arnold Heertje

We zijn wakker geworden. Onrechtvaardige verdeling. #occupyNL

We staan hier op het Beursplein, omdat we ‘beurs’ zijn. We zijn beurs geslagen door alle ontwikkelingen die zeer nadelig zijn gebleken voor mens en planeet. En ook in Amerika staat men op een toepasselijke plek, Wall Street: we staan met onze rug tegen de muur!

Daarom … het is wellicht een goed idee dat we met z’n allen bevestigen dat we nu het einde van een tijdperk mee maken, dat ongeveer 2000 jaar de dienst heeft uitgemaakt. Het is vooral de manier van denken die daarbij hoort die nu volledig tekort schiet.

De machthebbers willen de bolwerken koste wat kost overeind houden, maar de bevolking voelt al heel goed aan dat het heel anders moet. Veel regeringen denken nog dat het alleen een haperende motor is die ze weer aan de praat moet krijgen, en dat ‘we dan weer gewoon door kunnen gaan zoals altijd’.

Dat is echter onmogelijk, we staan nu op een keerpunt en de geest is uit de fles. En dat is onomkeerbaar, die kan nooit meer terug. Dus het is niet ‘zomaar onvrede en boosheid’ dat mensen voelen. Het is een fundamenteel gevoel dat het nu écht anders moet.

En we mogen de bankiers dankbaar zijn dat ze het zo bont gemaakt hebben, zodat we wakker konden worden uit de droom. Dat blijkt nu een nachtmerrie te zijn. De enorme onrechtvaardigheid is al een tijd bekend:

2% van de volwassenen in de wereld bezitten 50% van de bezittingen. En 50% van de (arme) volwassenen bezitten minder dan 1%! Zo onrechtvaardig hebben wij het met z’n allen verdeeld in de wereld.

Het communisme is het niet geworden, maar ook het kapitalisme niet. Beide systemen hebben een aantal fundamentele weeffouten. Daarom kun je ook spandoeken over de wereld lezen, ‘Kapitalisme in crisis? Het Kapitalisme IS de crisis’. Of een spandoek op Wall Street met: ‘The system isn’t broken, it was built this way!

Nog een voorbeeld van absurditeit die in het kapitalisme ingebakken zit en er in de laatste jaren uitkwam:
de ongereguleerde derivatenmarkten zijn opgezwollen tot 600.000 miljard dollar.
Dit speculatie monster, deze casino, deze fata morgana is dus 40 keer de wereldhandel in goederen en diensten. Dus om het populair te zeggen, dat gaat helemaal nergens meer over!

Maar niet alleen achter de economie, door de hele samenleving zit een manier van denken die de oorzaak van alle ellende is. Hoe we met de regenwouden omgaan, met de zorg, met Somalië, noem maar op.

Alleen de tastbare dingen tellen, zoals geld en materie. Het is onze fysieke manier van kijken, die ons zo kenmerkt. Terug te voeren op het feit dat men denkt: de mens is een lichaam, meer niet. Maar we weten ondertussen al heel lang dat de mens bewustzijn is. We zijn bewustzijn en toevallig hebben we een lichaam.
In die volgorde. Onze onwetendheid hierover heeft enorme consequenties.

Het is het beperkte denken van ons ego, van onze persoonlijkheid. Die denkt in eigen belang, vindt status belangrijk, vindt geld belangrijk en heeft nooit genoeg, het is niet te bevredigen. Het kan ook niet tegen zijn verlies en is tot alles in staat uit lijfsbehoud.

En bovenal: het denkt in afgescheidenheid: ik en de ander. Het ego kent wedijver en jaloezie, en heeft daarmee een zeer vijandige wereld geschapen.
Precies wat we allemaal om ons heen zien. Wedijver, afgescheidenheid en commercialisering, dát is het grote vergif in de wereld en heeft de wereld ontzield en aan de rand van de afgrond gebracht.

Daarom heeft de wereld eigenlijk geen economisch, armoede of sociaal probleem, het heeft een diep spiritueel probleem: we weten niet wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we heengaan. Het is daarom een existentiële crisis: we weten niet wat de zin van het leven is.

Terwijl dat alles bepalend is! Is dat rijk worden? Of is dat bijvoorbeeld lessen leren en geestelijk groeien, onwetendheid omzetten in inzicht, dienstbaarheid? Mocht dit laatste het zijn, dan gaan we de wereld heel anders inrichten en is de economie dienstbaar aan het geheel in plaats van allesbepalend zoals nu.

De werkelijkheid is in ieder geval vele malen ruimer als men nu denkt. In het nieuwe tijdperk – dat we nu aan het beginnen zijn – zullen we ons bewustzijn ontdekken en daarmee de zin van het leven. Alles is energie. We zijn allemaal met elkaar verbonden.
We gaan samen delen, want we zullen eindelijk gaan erkennen dat we allemaal één zijn!

Ronald Jan Heijn

Leiders komen bij elkaar het systeem te redden, burgers komen samen over ongenoegen van het falen van het systeem

Het systeem redden?

Filmavond – A farm for the future - 25 oktober 2011

Aanvang 20.00 uur (deur open 19.30 uur, gratis entree)
Locatie: Natuurmuseum Brabant – Spoorlaan 434 – 5038 CH Tilburg

Een Engelstalige documentaire: nederlandstalig ondertiteld.

Een persoonlijke zoektocht van een natuurfilmster-boerendochter over de toekomst van onze landbouw en daarmee samenhangend ons voedsel.
Rebecca Hoskins wil de familieboerderij in Devon van haar gepensioneerde vader overnemen maar met het oog op een toekomst zonder fossiele energie. Ons huidig voedsel hangt aan elkaar van de olie, hoe zou de landbouw kunnen veranderen?

Rebecca komt tot de ontdekking dat de natuur uiteindelijk de sleutel is naar een toekomstige energiezuinige landbouw.

Na afloop praten we na

Complementaire economie náást de Euro

http://complementaire-economie.startpagina.nl/
Via Sjaak Adriaanse zijn wij getipt als reactie op een van de artikelen van visionair over economie.
Het is een zeer praktische pagina boordevol informatie en tips over complementaire economische systemen. Een aanrader dus voor iedereen en alle transition town groepen die zich met een duurzame economie bezighouden.

Daarnaast zijn dit eventueel ook nog richtingen voor oplossingen:

Als eerste is permacultuur http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/permacultuur-de-toekomst-voor-de-landbouw/  een interessant systeem wat mensen kennis verschaft om zelf hun omgeving te ontwerpen.
Hierin komen de basisbehoeften zoals, voedsel, schoon drinkwater, sanitatie, energie producerende huizen, duurzame economische systemen allemaal aan bod.
Kijk op de website van permacultuur Nederland om meer over dit ontwerpsysteem te leren. Er zijn gratis cursussen te downloaden, er is uitgebreide informatie over eetbare planten, informatie over hoe er met duurzame energie huizen kunnen worden gebouwd volledig zelfvoorzienend zijn in energie, etc.
Transition Towns vormen op deze principes lokale groepen die gezamenlijk aan de slag te gaan voor een toekomst die minder afhankelijk is van olie, en meer veerkracht voor de gemeenschap probeert te realiseren op gebieden als voedsel, ecomie en het gebruik van lokale duurzame energie.

Als tweede voorbeeld: Spullendelen.nl  is een website die mensen stimuleert spullen met elkaar te delen.
Dat is beter voor het sociale contact in de buurt, de portemonnee en het milieu.
Lid worden is gratis en er zijn inmiddels al duizenden spullen te leen.
Recentelijk is hier ook het initiatief voor een zaden en plantenbank van en voor alle Nederlanders begonnen. Het wat en waarom van dit idee staat uitgelegd in dit artikel op Visionair.

Strohalm doet al lange tijd onderzoek naar alternatieve en aanvullende economische systemen. Hun verschil-lende experimenten in binnen en buitenland, hun ideeën en software om lokale ruilkringen op te starten (LETS) zijn te vinden op hun website. http://www.strohalm.nl/projecten-nederland.html


Het Equi http://www.equi-transitie.nl/ project is ook een interessant experiment van een nieuwe vorm van een economisch systeem. Op de site omschrijven ze het als volgt.
Equi-toegang betekent: gelijke en onvoorwaardelijke toegang tot het leven. Genoeg, gelijke, en onvoorwaardelijke toegang tot het leven, door een betaalmiddel te gebruiken waar iedereen evenveel toegang toe heeft en dat is gebaseerd op onze eigen aanwezigheid op aarde.

Als laatste is er een grote verzameling van alternatieve en aanvullende economische systemen te vinden op Wikipedia.  http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Alternatieve_economie

No Impact Week 2011 - 6 t/m 13 november - Duurzame(re) levensstijl.

No Impact Week 2011 vindt plaats van 6 t/m 13 november. Mensen in Nederland & Vlaanderen worden uitgedaagd een week lang te experimenteren met een duurzame(re) levensstijl.
Kom erachter hoe moeilijk dit is en vind uit wat voor effect dit heeft op je kwaliteit van leven.
Weet wel: het is een experiment waarbij het gaat om leren & bewustwording, niet om perfectie!Kijk voor meer info op http://www.noimpactweek.nl/
of http://www.noimpactweek.be/
http://youtu.be/7qeIwOLUx2Y

Deel je ervaringen met ons! 1 week goede start....met veel richtlijnen.
Succes! Wie haakt er aan in Tilburg?
Deel je ervaringen met ons?

Transition Town Tilburg maakt zich sterk om olieverbruik te verlagen alsook CO2 uitstoot te verminderen naast het verhogen van de lokale veerkracht.
24/7 : 365 a year, niet alleen op 6 t/m 13 november.

Genoegdoening voor Henk gevraagd - voor zijn inzet voor immateriële zaken.

Inzet Henk Kuiper.

Mooie lezersbrief van Rianne Willems Udenhout. Brabants Dagblad.


De rechtbank heeft bepaald dat Henk Kuiper zijn woning moet verlaten vanwege een huurachterstand. Vanuit de woningbouwvereniging en de rechtbank bezien een logische beslissing.
Maar de gemeente zou ook eens de hand in eigen boezem moeten steken.
Hier is zeker een genoegdoening op zijn plaats, een genoegdoening voor zijn jarenlange, niet aflatende inzet voor allerlei immateriële zaken en voor het algemeen belang.
Denk maaar eens terug aan zijn strijd voor het behoud van de lindeboom - hij liet zich aan de boom vastketenen -, zijn boek 'Vijf eeuwen rond de heilige linde'en zijn gedetaillieerde inventarisatie van flora en fauna in de stad. In plaats van zichzelf te verrijken en ondanks gigantische tegenwerking van de gevestigde orde, heeft Henk Kuiper hoe dan ook een grote bijdrage geleverd aan (pogingen tot) het behoud van het Tilburgs erfgoed.
Dat mag best beloond worden.
Als de gemeente nu eens opdracht geeft voor een hernieuwde inventarisatie (heel veel is alweer verdwenen) - en Henk Kuiper daarbij vooruitbetaalt, is iedereen blij. Laten we in dit unieke geval eens buiten de gebaande paden denken!
En trouwens...mag Henk Kuioer wel weer in een hutje wonen?

Rianne Willems
Udenhout..Mooi verwoord.
PS: Heb de tekst overgenomen, of het nu de Linde of de linde is, weet ik niet.

Lang leve Occupy en Aan de slag met Transition Town

Rob-de-Wijk_ Politici-zijn-machteloos-de-financiele-sector-faalt-Lang-leve-Occupy.dhtml

De opkomst van de beweging is verklaarbaar.
Zo langzamerhand begint ook de meest geharnaste optimist door te krijgen dat er echt wat aan de hand is. De redding van nationale banken en andere financiële instellingen na de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers op 15 september 2008 leidde tot krachtdadig en succesvol ingrijpen van de politiek.
Maar nu de bankencrisis is omgeslagen in een landencrisis blijkt hoe onmachtig de politiek is om oplossingen te bedenken die het enge nationale belang overstijgen en de Europese Unie als geheel uit het slop krijgen.


Dit weekeinde vindt de Eurotop plaats. De toekomst van onze economie, de Europese Unie en zelfs de wereldeconomie wordt daar bepaald.
Vandaar dat de rest van de wereld, de Amerikanen, Britten en het Internationaal Monetair Fonds voorop, wanhopige oproepen doen eindelijk eens in actie te komen.
Maar de Duitsers hebben de verwachtingen alweer getemperd. Dat is een gotspe.
Wat mij betreft kan die Occupy-beweging niet groot genoeg worden.

Ik vind het mooi dat via de Occupy beweging veel aandacht aan de falende systemen wordt besteed.
Transition Town, gaat aan de slag met hoopvolle initiatieven, niet naïef maar broodnodig.
Denk je dat het systeem van economische groei blijft bestaan dan ben je een illusionalist.
Het samen bouwen van een nieuwe wereld meer in balans, wordt opgepakt door de nieuwe realisten.

Transitie Loesje - Boodschap met een knipoog.

Ik probeerde mijn moeder uit te leggen wat transitie betekent,
nu zit ze eindelijk in de overgang.

No one can make a difference, but every one can.


Als alle olie op is, mag je dan ook margarine.


Afgelopen donderdag hebben een bijeenkomst gehad met Loesje.
Leuk te merken hoe snel je met een groep tot creatieve geinige ideeën komt.

Godelieve Engbersen.

Transition Town conferentie - prachtig foto verslag - Verbinding“Het kabinet zoekt niet zo zeer wetenschappelijke onderbouwing voor zijn beleid = Niet duurzaam

Ook stopt het ministerie met enkele directe opdrachten aan het Trimbos-instituut.
Van oudsher krijgt het instituut regelmatig opdrachten van VWS om zijn beleid wetenschappelijk te onderbouwen.
Maar volgens Trimbos-directeur Jan Walburg stelt dit kabinet daar minder prijs op.

“Het kabinet zoekt niet zo zeer wetenschappelijke onderbouwing voor zijn beleid.
Het voert meer beleid op basis van politieke besluitvorming.”


-> Van evidence based practice heeft het kabinet in elk geval nog nooit gehoord.

'Wij moeten op zoek naar een nieuwe vorm van kapitalisme'.

'We moeten op zoek naar een nieuwe vorm van kapitalisme' - Groen -
Topman Paul Polman:

TROUW:

http://bit.ly/pSp2vU

Ons Diner - Transition Town. Kort filmfragment.

http://youtu.be/9e-AyG3F_IM
Ons Diner, vegetarisch eetinitiatief van Transition Town Tilburg start op: 5.21

Transition Town is een wereldwijde beweging, waarin mensen wereldwijd willen bijdragen, aan een betere verdeling van voedsel alsook vermindering van CO2 uitstoot.
Het is ook een initiatief om sámen in ontmoeting te zijn.
Duurzaamheid doe je samen.

Wij nodigen mensen uit vaker vegetarisch te eten.
Voel je welkom.

Volgend eetinitiatief staat gepland op: 17 november 2011.
Welkom, geef je wel even op zodat we Genoeg gekookt hebben.
- Kosten 5€ per persoon, kinderen 2,50€
- Locatie: St. Annastraat 20.
- Maaltijd wordt om 18.30 geserveerd.

Aanmelden kan via:
transitiontown.tilburg[at] gmail.com

Jan Terlouw: Men doet niet genoeg om om te schakelen naar duurzame energie.

Radio interview door Transition Town Nl op de landelijke Conferentie.
Transitiontownradio Interview met Jan Terlouw

(Korte samenvatting, uit de losse pols)
Duurzaamheid wordt vergeten.
Er is niet genoeg visie over de lange termijn.
Hier en Nu regeert.
Langere termijn doelstelling krijgt te weinig aandacht.
Deze komt pas in beeld als er rampen zijn.
En de rampen komen.

Er is een ramp nodig, de ogen te openen.
Er is een ramp nodig om te doen wat nodig is.
Helaas.

Het kost een beetje welvaartsgroei.
Eigenlijk hoef je zo weinig in te leveren.
We kúnnen inleveren.
Maar we willen meer, sneller, meer.
Zo zitten we in elkaar.
We moeten opnieuw leren denken.

Onze hersens gaan gebruiken, op denkkracht werken, we kunnen zo ontzettend veel.
Inzetten op die duurzame samenleving.

Wat kúnnen we doen om mensen tot actie te zetten.
Transiton Towns pakt het op een juiste manier op, van onderen!
Lokale overheden doen veel meer dan nationale overheden.
Hoe eerder we beginnen, hoe beter het is!
De idealistische jeugd is er. Veel kleinkinderen van mij zijn vegetarisch.
De jeugd durft nog!
Veel jeugd is aan het wanhopen, dat moeten we niet doen.
Niet meer op de oude weg door.

Herman Wijffels zegt: Er komt verandering dat zijn de realisten!
De mensen die denken dat het zo doorgaat als nu zijn de illusionalisten.
Omschakelen naar duurzaamheid is een objectieve waarheid!

Het kan!
Alles is terugwinbaar, cradle to cradle etc.
Energie is er genoeg, duurzame energie van de zon.
Ja. Het kost technologie en inspanning.
Dat kan allemaal.
De natuur doet het ons voort.
Kringloopdenken!

Heeft u een aanbeveling om energie transite te bewerkstelligen?
Luister naar de wetenschappers, dat zijn aarzelende mensen.
Tegen de wetenschappers zeg ik: "Iets harder van de daken schreeuwen".
De wetenschap zoekt naar de waarheid. Hij zegt nooit met 100% zekerheid, zo is het’.
Maar we weten het echt bijna zeker.
Wetenschap moeten de politiek wat meer achter de vodden zitten.

De politici zitten tussen twee vuren.
Zij willen herkozen worden en denken ook snel in het hier en nu.
Onze bedrijven, de Nederlandse industrie, loopt gevaar achter te lopen.
In China is voor 50 miljard geinvesteerd in elektrische auto’s.
Nederland raakt achter.

De energie transitie is op álle vlakken van Nederland nodig.

Occupy & Transition Town = Transitie

OccupyHet is de kunst om ongenoegen en gevoelens van onmacht om te zetten in een positieve stuwende kracht in de richting van een lokaal veerkrachtige, duurzame samenleving.
Het is een verdienste van Occupy dat deze beweging zaken bespreekbaar maakt op het gebied van al heel lang smeulende onderbuikgevoelens op gebied van het doorgeschoten marktdenken.

Transition Towns
Verwante grassroots beweging Transition Towns pakt dit thema evenzeer op, naast al die andere deelterreinen van het dagelijks leven.
Het doel, versterken van lokale veerkracht tegen de onvermijdelijke impact van klimaatverandering, energie/olieschaarste en (daarmee samenhangende) eoconomische crises, uit zich gaandeweg in zichtbare resultaten van acties vanuit de gemeenschap.
Veroveren van politieke macht is daarbij minder relevant, althans niet door een eigen partij op te richten.
TT organiseert aantoonbaar draagvlak voor een transitie naar een werkelijk duurzame samenleving.

Voel je welkom met ons mee te doen.

Godelieve Engbersen,
Transition Town Tilburg

Remmen los, versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland’

‘Remmen los, versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland’ is vandaag aan-geboden aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.


De raden zien dat het rijksbeleid gevangen zit in het bestaande systeem van fossiele belangen, technologieën, infrastructuur en instituties, wetten en regels. De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen:

1. Ontwikkel een langetermijnvisie, met wettelijk vastgelegde doelen voor na 2020, op de verduurzaming van de energievoorziening;
2. Stel ook een langetermijnvisie op voor de fossiele energiesector en de energie-intensieve bedrijven naar een duurzame energiehuishouding in 2050, in de vorm van een charter tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
3. Hanteer een breder ‘frame’ voor de energietransitie. Een andere manier van kijken naar nut en noodzaak is nodig, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en bedrijfseconomische belangen;
4. Stimuleer markten voor de toepassing van innovatieve duurzame energietechnologie;
5. Neem juridische en institutionele barrières voor energietransitie weg. Stimuleer energietransitie met financiële interventies en fiscaliteit.

Versnelling van de energietransitie biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en hogere toe-gevoegde waarde en verkleint de economische risico’s die kunnen bestaan uit achterblijvende export en een hogere (fossiele) energierekening.
Met een doelbewust transitiebeleid kan de huidige maatschappelijke dynamiek benut worden,
bestaande uit vele lokale en regionale initiatieven gericht op energiebesparing en de opwekking
van hernieuwbare energie.

#transitie
persbericht
advies-over-versnelling-van-de-transitie-naar-een-duurzame-energiehuishouding

We zijn in #transitie. Trendwatcher Tony Bosma vertelt op Ray Radio meer.

Er is een mooie Trendrede geschreven. Met een duurzaam beeld over de toekomst.
Hier te lezen: http://tinyurl.com/3mkrwfo

Eén van de mensen die hier aan heeft meegeschreven is Tony Bosma.
Hij is trendwatcher bij Extend Limits (http://tinyurl.com/6eyaeao) en begaan met de toekomst van deze wereld

Radiointerview Tony Bosma start op minuut 20

Dag van de dialoog Tilburg 2011 Wat is jouw passie! (h)eerlijke stad.

Passie: (h)eerlijke stad .


Thema: Wat is jouw passie!?
(h)eerlijke stad.....
 
 
Deelnemen aan deze tafel. Dát kan.

Geef je op via: http://www.tilburgindialoog.nl/Meedoen-en-aanmelden/
Tijdstip: 18.00-20.30
Carre 119
5017 JG Tilburg

Verslag bijeenkomst Duurzaam Buurten op z’n Brabants

Gedeelte uit verslag bijeenkomst Duurzaam Buurten op z’n Brabants


Op zondag 9 oktober 2011 vond de tweede Brabantse Transition Town dag plaats,
omgedoopt tot Duurzaam Buurt op z’n Brabants.

Er waren zo’n 25 mensen aanwezig om zich te laten inspireren en te netwerken. Na een lichte lunch werden er twee workshops gegeven. De workshop verzorgt door Derk Huet richt zich op toekomstbeelden.
Deze beelden zijn een krachtige visualisatie om een gezamenlijk beeld van een duurzame toekomst te creëren;
dit is vaak persoonlijk en divers.

Door te praten aan de hand van foto’s wordt het makkelijker om je in te leven in een ander zijn beeld en leer je beter begrijpen wat een ander bezig houdt. Daarnaast kan je deze oefening gebruiken om acties te formuleren waar je nu mee aan de slag kan om dat toekomstbeeld te gaan realiseren.
Op deze dag kwam permacultuur ook aan de orde.

Praktische permacultuurlinken:

- http://www.permacultuurnederland.org/
Dé Nederlandse permacultuursite

- http://permacultuur.startpagina.nl/
Overzicht van de beste permacultuurlinken.

- http://permacultuur.actieforum.com voor mensen bezig met permacultuur in Nederland.

- Verder is er een permacultuur google forum. Je kunt hier op komen door je aan te melden via http://www.permacultuurnederland.org/index.php?id=29


De workshop verzorgt door Derk Huet die zich richt op toekomstbeelden bieden we graag aan op
de landelijke Transition Town bijeenkomst, Tilburg, 17 maart 2012.
Toekomstvisie: focus verschuift van ‘bezit’ naar ‘beleving’

Trend: Het Nieuwe Genieten

In 2012 gaan we weer meer genieten en terug naar het kleine, pure, echte leven om ons heen. De positieve levenshouding noemen we ‘Het Nieuwe Genieten’ en komt voort uit het verschijnsel dat mensen momenteel Welvaart en Welzijn steeds vaker loskoppelen van elkaar:
Men kan met iets minder ook heel gelukkig zijn.

De focus verschuift van ‘bezit’ naar ‘beleving’.

Annemiek van Deursen - Consuminderhuis Landgraaf - Empowerment.

Voor wie me wat langer volgt.
Sinds lange tijd ben ik betrokken bij het gedachtegoed van Genoeg.
Een van mijn helden is Annemiek van Deursen.
Zij runt het eerste Genoeghuis van Nederland, in Landgraaf.
Mensen met schulden grip geven op hun eigen leven.
Empowerment pur sang.
Annemiek vam Deursen heeft al een twee keer op de Landelijke Genoegdag in Tilburg een super enthousiaste leerzame lezing gehouden. Zij schrijft ook in het magazine Genoeg.
Op zondag 16-10 heb ik gecarpoold met een vriendin van me. En zat ik lekker andergalf uur later bij Annemiek van Deursen in de tuin.
Zelf woon ik tot volle tevredenheid in een flatje. Steeds weer wonderlijk voor mij om te zien, dat een tuin vol courgettes staat, boerenkool, bakken met zaden, kippen voor de eitjes, en groente in de schuur.
Zelfvoorzienendheid!

Bezoek.
Richard kwam langs. Richard had net zijn landje omgespit. Dit op de moestuin om de hoek bij Annemiek.
Omdat hij nog wat voedsel over had voor de kippen en in was voor een praatje, liep hij binnen.

Via de dagelijkse mijmeringen kreeg ik al eerder meer informatie over hem.....
Richard is een jonge man, op  weg van sociaal pension terug in de maatschappij…..
Zijn meubeltjes heeft hij gekregen van het consuminderhuis. 
De huurtoeslag en zorgtoeslag zijn aangevraagd maar duurt het twee maanden voordat hij die krijgt.
meer informatie wordt wel via de mijmeringen gedeeld.

Annemiek van Deursen - Consuminderhuis Landgraaf
Consuminderhuislandgraaf.

Ge wit ôot nôot nie.Transition Town Tilburg loopt mee met Carnavalsstoet.

Motto Carnaval Kruikenstad 2012:


Ge wit ôot nôot nie

Je weet niet wat de toekomst zal brengen. Dingen kunnen veranderen zonder dat je er invloed op hebt.
Zorg daarom dat je de dingen die je wilt doen of de plannen die je wilt verwezenlijken, niet uitstelt maar meteen uitvoert.
Doe het nu, zodat je later geen spijt krijgt dat je iets niet gedaan hebt.

Transition Town, willen zélf aan de slag om onze woonomgeving duurzaam te veranderen.
Of we op tijd zijn? Ge wit ôot nôot nie.
Veel positieve actie - juist nu - zodat we later geen spijt hebben niets gedaan te hebben.

Tansition Towns zijn lokale gemeenschappen in grote en kleine steden, dorpen, wijken of eilanden, die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk en meer duurzaam te maken. Piekolie en klimaatverandering zijn de meest belangrijke drijfveren om in actie te komen met projecten aan de basis van onze samenleving.


Transition Towns werken aan praktische oplossingen en laten zien hoe iedereen die zelf kan uitvoeren. Transition Towns laten het niet afhangen van overheid of bedrijfsleven. Wij doen een beroep op de gezamenlijk ervaring, creativiteit, wijsheid en kracht van de mensen. Om in eigen huis, buurt en bedrijf te beginnen met de omschakeling naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leven met minder energie.

Transition Towns vertrouwen op de kracht van de lokale gemeenschap.
TT is er voor iedereen - welkom!

it is capitalism itself which is collapsing.

Occupy Wereldwijd - nader toegelegd.


Occupy Amsterdam is een actie in samenwerking met de #globalchange en #occupywallstreet demonstraties. Wij willen door een vreedzame demonstratie de aandacht op een lijst onderwerpen vestigen.
We nodigen iedereen uit om met ons naar oplossingen te zoeken en met ons een verbetering te bewerkstelligen! Vooruitgang, vooruitstreven, samenwerken en bewustwording zijn de sleutelwoorden van deze demonstraties.

Achtergrondinformatie: it is capitalism itself which is collapsing.
There is barely a corner of the globe that has not been touched by the current financial meltdown.
But a senior sociology scholar at Yale University thinks the crisis is far wider than the economic crash
- it is capitalism itself which is collapsing. ­Immanuel Wallerstein explained his theory to RT.

"Karl Marx, whom he follows in emphasizing underlying economic factors and their dominance over ideological factors in global politics, and whose economic thinking he has adopted with such ideas as the dichotomy between capital and labor, the view of world economic development through stages such as feudalism and capitalism,
belief in the accumulation of capital, dialectics and more;
French historian Fernand Braudel, who had described the development and political implications of extensive networks of economic exchange in the European world between 1400 and 1800;
Dependency theory, most obviously its concepts of "core" and "periphery"; and — presumably — the practical experience and impressions gained from his own work regarding post-colonial Africa."

Een nieuw duurzaam geldsysteem - Wereldwijd. #OccupyWereldwijd

Dit weekend wordt het Beursplein in Amsterdam bezet door betogers van de inmiddels internationale
Occupy-beweging.
Het protest richt zich tegen de banken en de hebzucht van bankiers.
Zij worden medeverantwoordelijk gehouden voor de economische crisis.

Volgens Henk van Arkel van handelsorganisatie STRO moeten we de geldcrisis aangrijpen om een nieuw duurzaam geldsysteem te vestigen. Wereldwijd.
De Occupy protesten begonnen medio september bij het Amerikaanse beurscentrum Wall Street en verspreidden zich snel over de VS.

De demonstraties worden gekenmerkt door demonstranten die tenten opzetten om de pleinen 24 uur per dag bezet te kunnen houden.
Ook in landen als Spanje, Ierland en Groot-Brittannië is een Occupy-beweging van de grond gekomen.
De protesten spelen in een tijd dat de economieën wereldwijd flink onder druk staan.
Europa kampt met een eurocrisis.
Belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn de Europese maatregelen om een faillissement van Griekenland
af te wenden.
Volgens Henk van Arkel van handelsorganisatie STRO had het niet zo ver hoeven komen en speelt het huidige geldsysteem,  waar met geld, geld wordt gecreeerd, hebzucht in de kaart.

Hij presenteert een alternatief voor ons huidige betaalsysteem. Eind aan de euro of aan de dollar?
Dat hoeft niet eens. Volgens van Arkel kan het nieuwe geldsysteem naast de huidige systemen bestaan.
Het Zuid-Amerikaanse Uruguay voert het alternatieve geldsysteem als eerste in.
Social TRade Organization STRO ontwikkelt regionale economische systemen die eerlijke kansen creëren voor degenen die in armoede leven.

Economische groei is voorbij. Als mensheid wakker worden en sámenwerken het antwoord.

http://www.postcarbon.org/Museletter/museletter-233.pdf

Economische Groei is voorbij. Wakker worden en samenwerken het antwoord.

Here’s a fact that's hard for most Americans to swallow: economic growth is over.
Given the finite nature of our planet and its resources, the recent trend of global economic expansion was destined to end. No stimulus package or slashing of social programs is going to flip the economy back to an expansionary trajectory.
We’ve hit the proverbial wall, and this will be the defining reality of our lives from now on.

The growth-seeking political-economic system has failed us. Today that system is dominated by Wall Street. “Goldman Sachs rules the world,” trader Alessio Rastani told us in a now-viral BBC interview. I met people like Rastani in researching my book, The End of Growth.
At one lavish conference, 800 global investors packed a hotel ballroom to consider climate change. There was no talk of how to avert or mitigate floods and droughts. Instead, the discussion focused on profiting from warming with — no joke — weather derivatives.
These folks were just doing their job, despite any private feelings of concern, remorse, or dread. And each was getting paid enough to single-handedly fund a midsize school district.

Both Wall Street and Washington are trying to do something impossible:
grow human consumption forever in a world of limited energy, minerals, water, topsoil, and biodiversity,
all while protecting and expanding the riches of the top one percent. If economic growth is over,
that means we can no longer count on a rising tide to lift all boats.
Under these conditions, extreme income inequality is not just unfair, it is socially unsustainable.

You courageous people in the #occupy movement are absolutely right in saying the system is broken, greedy, and unfair. But when our discussion turns to replacing the current system, we’ve got to embrace a bigger view of reality than the one held by stock traders and politicians.
It's not just our wealth they want to control,It's our vision for what is both possible and necessary.
We need a post-growth economy that works both for people (all of them) and for the rest of nature:
a localized economy based on renewable resources harvested at nature’s rates of replenishment,
not a fossilfueled global economy driven by the imperative of ever-higher returns on investment.


There will be life after growth — and it can be a better life if our nation’s priority is the quality of life of our people and the integrity of the biosphere, rather than stock prices and corporate profits.

Occupy Wallstreet - tegen oneerlijke verdeling van de rijkdom - wanneer #OccupyHeuvelstraat

1% van de wereldbevolking profiteert van een systeem dat ze een groot deel van de wereld in handen geeftBezetting beursplein Amsterdam vanaf 15 oktober -12:00

Het tijdstip is aangebroken. Wij de 99%, pikken het niet meer.


1% van de wereldbevolking profiteert van een systeem dat ze een groot deel van de wereld in handen geeft.
De 99% wordt benadeeld waar ze een eerlijke toegang behoort te krijgen tot de rijkdommen van de wereld, maar ook een gelijk beslissingsrecht te hebben.

We geven politici & banken één duidelijke boodschap/kans: Wakker Worden! Verdiep u en neem verantwoordelijkheid! We zijn voor ware democratie. We zijn voor een andere, eerlijkere samenleving. De macht van de banken en financiële instellingen moet gebroken worden. De graaicultuur moet ten einde komen. De straffeloze beroving van de 99% moet ten einde komen.

De verandering begint op 15 oktober. Vanaf 12:00 zal het beursplein te Amsterdam worden ingenomen door eenieder tegen de werking van het huidige systeem.
We nodigen mensen uit om mee te denken over verandering, een andere, eerlijke samenleving en ware democratie. We vragen de 99% (ja, jou!) om initiatief te tonen en te ontwikkelen naar eigen vermogen en wil. Vooruitgang, vooruitstreven, samenwerken en bewustwording zijn sleutelwoorden.

Occupy Amsterdam is een actie in samenwerking met de #globalchange en de #occupywallstreet acties & demonstraties.

Wij willen door middel van een vreedzame demonstratie de aandacht op deze onderwerpen vestigen.
We zullen bezit nemen van het beursplein en de verandering in gang zetten.
Occupy Amsterdam heeft geen leiders of vertegenwoordigers.
Dit is een actie namens en voor iedereen.
We nodigen iedereen uit om met ons naar oplossingen te zoeken en met ons een verbetering te bewerkstelligen! Vooruitgang, vooruitstreven, samenwerken en bewustwording zijn de sleutelwoorden van deze demonstraties.

Wij eisen ons recht op om vreedzaam te demonstreren.
Wij zullen geen geweld gebruiken.
Wij zullen niemand ergens de toegang ontzeggen.
Wij zullen ons niet laten tegenhouden.

We hebben als beweging geen leiders en we zijn niet gelieerd aan enige organisatie of partij.
Wij zijn uiteindelijk allen de 100%, jij bent de 100%.
Wij zijn de verandering,

JIJ bent de verandering!

Meer informatie op:
http://www.occupyamsterdam.nl/

NachtburgemeesterBureau wordt N8BB013 - Transition Town krijgt hier ook ruimte

Het NachtburgemeesterBureau heeft een nieuwe naam: N8BB013.
Dit is een non-profit initiatief van Tilburgs Nachtburgemeester Zeus Hoenderop. Met nul euro budget en het enthousiasme van een steeds grotere groep culturele ondernemers, duurzame initiatieven en scholen weet Zeus invulling te geven aan een leegstaand winkelpand in het centrum van Tilburg.

In het pand vinden projecten plaats, zoals een tentoonstelling van mini-kermisattracties tijdens de Tilburgse Kermis, exposities, workshops, optredens in muziek, dans, theater en bijzondere ontmoetingen.

N8BB013 is een podium voor iedereen die een podium wil en voor iedereen die daar nieuwsgierig naar is.
Het is een fysieke plek waar je je talent kan presenteren, exposeren of een event kan organiseren.
Als je zelf je talent en jouw passie onder de aandacht wilt brengen, ben je van harte welkom.
Ook is er een tafel waar je documentatie, zoals visitekaartjes, brochures en flyers kan achterlaten.

Een bezoek aan N8BB013, gevestigd in de Emmapassage, in het winkelcentrum van Tilburg, is eigenlijk meer een beleving. Zo kun je bijvoorbeeld een groep multiculturele vrouwen zien breien terwijl op hetzelfde moment een expositie wordt geopend en/of een dansworkshop plaats vindt.

Tot Ziens,
in het N8BB013

Emmapassage 23

Transitie Conferentie in Deventer! Iedereen kan meedoen !

Hierbij trakteren wij u op een kleine foto-impressie van de sprekers op deze prachtige dag.

Van elke lezing zijn filmopname gemaakt. Deze worden de komende tijd door een paar vrijwilligers bewerkt. De komende weken en maanden hopen we ze op onze website te kunnen publiceren:
Ttransitiontowns Nl

Alles in de hoop en met de bedoeling steeds meer individuen, buurtbewoners en organisaties met elkaar aan de slag gaan met de daadwerkelijke transitie van Nederland naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leven met minder fossiele energie.

Wij zetten ons in voor een vloedgolf aan concrete projecten in de basis van onze samenleving. Projecten waar iedereen zelf iets aan kan bijdragen en waar iedereen van profiteert.

Dus wacht niet langer met dat leuke, duurzame project van u.
Kom bij elkaar met uw gezin, uw buren of een paar vrienden en ga het doen!
Sluit u dan aan, of start, een Transition Town groep. U weet ons nu te vinden ;-)

Transition Towns Tilburg
te bereiken via: transitiontown.tilburg@gmail.com

Veel plezier en veel succes!
Hartelijke groeten,
Adri Ros - TT Nederland

--------------------------------
van Transition Towns Nederland


Op deze dag gaven verschillende prominente sprekers vanuit hun eigen expertise hun visie op de vraag:
‘Wat is er nodig om een transitie te bewerkstelligen die letterlijk en figuurlijk toekomst heeft?’
Het symposium richt zich naar buiten op de grotere, formelere netwerken waarmee wel als Transition Towns steeds meer te maken krijgen..
Zo gaan er uitnodigingen naar milieuorganisaties, overheden en kenniscentra.
Zij hebben immers allen een rol te spelen in de transitie van de komende decennia.

Mooie samenwerking!

6-10-2011: Vegetarisch eetinitiatief van Transition Town Tilburg


Vegetarisch eet intitiatief - 6 oktober 2011


Op donderdag 6 oktober  2011 kunnen geïnteresseerden weer aanschuiven bij het vegetarisch eetinitiatief van Transition Town Tilburg
 'Ons Diner'.

Voel je welkom!

Het eetinitiatief wordt gehouden bij 'De Verdieping'  St. Annastraat 20, Tilburg.
"Leuk elkaar beter te leren kennen".
Reserveren is gewenst opdat er dan rekening kan worden gehouden met de hoeveelheden. Dat kan via e-mail:transitiontown.tilburg@gmail.com of via telefoonnummer (evt. antwoordapparaat)  013-5443204.

Vanaf 17.30 uur is de deur open en om half 7 starten we met een (h)eerlijke maaltijd
Transition Town Tilburg.Transition Towns zijn lokale gemeenschappen die zelf aan de slag gaan om hun manier van leven minder olie-afhankelijk te maken. 
We willen onze veerkracht opnieuw opbouwen en onze CO2 uitstoot verminderen.
Kijk voor meer informatie op tilburg.transitiontowns.nl
Godelieve Engbersen

How to make a movement. #transitie

Hoeveel ideeën worden met enthousiasme door je collega's ontvangen en vol passie in de praktijk toegepast?


How to make a movement.

Volgens Derek Sivers:

http://www.youtube.com/watch?v=V74AxCqOTvg

Blijft leerzame youtube.
doe mee, haak aan, volg je groene vingers en hart ;-)

Kleding R U I L feest - Donderdag 13 oktober 2011 - 18:30 tot 20:30 -

Donderdag 13 oktober 2011 van 18:30 tot 20:30 uur presenteren we de eerste editie van het
Kleding R U I L feest.

Dit tweemaandelijkse gratis toegankelijke kledingruil is een evenement voor iedereen die behoefte
heeft aan een ´nieuwe´gratis outfit.

De sfeer is open en gezellig, de ruimte aangekleed als een echte ruilwinkel en professionals uit de modewereld staan paraat om advies te geven. Ondertussen draait de DJ fijne plaatjes,
legt de fotograaf de bezoekers vast in hun nieuwe outfit, kan je je kleding laten customizen en nog veel meer! Hans Peters presenteert tijdens het Kleding R U I L feest een modeshow.

Huisregels:

Inleveren van je kleding kan op donderdag 13 oktober tot 18:00 uur.
Vanaf 18:00 uur kan je alvast kijken naar de collectie.
We ruilen van 18:30 uur tot 20:30 uur.

Om te garanderen dat er voor iedereen iets leuks te ruilen is, vragen we je om minstens 3 en maximaal 5 kledingstukken mee te nemen. De kleding dient schoon, gewassen en in goede staat te zijn.
Verder mag het alles zijn maar ondergoed, panty’s en sokken mogen in je kast blijven.

Accessoires zijn natuurlijk ook van harte welkom!
De regel hierbij is dat 2 accessoires gelden voor 1 kledingstuk. Denk hierbij aan riemen, tassen, sjaals, mutsen, schoenen, kettingen, oorbellen, etc. Zo ben je met 6 accessoires, of een combi van kleding & accessoires, dus ook van harte welkom. Toegang gratis.

We zoeken nog vrijwilligers voor dit evenement. Wil je een bijdrage leveren?
Help mee, want vele handen maken licht werk en je staat nergens alleen voor.

Locatie: NachtburgemeesterBureau, Emmapassage 23, Tilburg.
Organisatie: info@atelierfamous.nl
of bel Catharina op 06-18076977

Volgende edities: donderdagavond 15 december 2011 en 16 februari 2012

Samenwerking tussen Atelier Famous, Transition Town Tilburg, en N8BB013.

http://www.atelierfamous.nl/
http://www.n8bb013.com/
http://www.transitiontowns.nl/
Met dank voor de tomeloze inzet van alle vrijwilligers!

In een uur tijd

In een uur tijd worden er 16 000 mensen geboren


In een uur tijd zullen er 7000 mensen sterven, waarvan 1267 kinderen minder dan 5 uur

In een uur tijd groeit de wereldbevolking met 11 000 mensen

In een uur tijd worden 5 960 auto’s gemaakt

In een uur tijd worden 32 800 computers verkocht

In een uur tijd worden 115 nieuwe boeken gepubliceerd

In een uur tijd worden 24 500 televisies verkocht

In een uur tijd worden 1 300 hectaren bos gekapt

In een uur tijd komen er 1 700 hectaren woestijn bij

In een uur tijd zullen 16 diersoorten uitsterven

In een uur tijd gebruiken we 481 miljard liter water

In een uur tijd sterven 580 mensen bij gebrek aan water

In een uur tijd raken 23 000 mensen besmet met HIV

In een uur tijd sterven 234 mensen aan Aids

In een uur tijd sterven 1 625 mensen aan besmettelijke ziektes

In een uur tijd gebruiken we 1,9 miljoen kWh energie

In een uur tijd straalt de zon 13,8 miljard kWh energie op de planeet

In een uur tijd worden 3 miljoen 60 000 vaten olie opgepomd

In een uur tijd stoten we 2,56 miljoen ton CO2 uit

In een uur tijd worden 6,55 miljoen sigaretten gerookt

In een uur tijd sterven 769 mensen door roken

In een uur tijd plegen 123 mensen zelfmoord

In een uur tijd sterven 145 mensen in het verkeer

In een uur tijd sterven 1 230 mensen van de honger

In een uur tijden wordt in de verenigde staten 865 miljoen dollar uitgegeven aan dieetproducten

Doe mee met ons maatschappelijk experiment.

Voor het geval je de indruk hebt dat Transition Towns een proces is bepaald door mensen die de wijsheid in pacht hebben, is het belangrijk om te weten dat die Transitie een maatschappelijk experiment is op grote schaal.

Waar we van overtuigd zijn is het volgende:
- als we op overheden wachten, dan wordt het "te weinig, te laat"
- als we als individuen handelen, dan wordt het "te weinig"
- maar als we als gemeenschappen handelen, dan is het misschien net genoeg, net op tijd

Wat je op deze site leest, is het resultaat van echt werk uit de echte wereld,
met in het hart ervan het engagement van echte gemeenschappen.
Geen ivoren torens, geen academici met erudiete schrijfsels,
geen slaafs navolgen van een model waaraan niet mag getornd worden...

Achter het transitiemodel, zitten mensen die actief betrokken zijn bij de transitie in een gemeenschap.
Mensen die leren door te doen, en elke dag bijleren.
Mensen die verstaan dat het niet past om achterover te leunen en te wachten
tot iemand anders het werk voor hen doet.
Mensen zoals jij misschien...

meer informatie:
http://www.transitiontowns.nl/
bij alle initiatieven staat rechts ook de website van Transition Town Tilburg
http://tilburg.transitiontowns.nl/

Tenslotte, om even piekolie en klimaatverandering door elkaar te weven:
- klimaatverandering maakt co2-reductie noodzakelijk
- piekolie maakt die reductie onvermijdelijk
- transitie-initiatieven maken die reductie mogelijk, uitvoerbaar en aantrekkelijk
  (voor zover we dat nu al kunnen zien...).