GodelieveTT

Follow GodelieveTT on Twitter

Worldwatch: Consumeercultuur moet op de bon

strong>Worldwatch: Consumeercultuur moet op de bon Zonder een cultuurverschuiving waarin duurzaamheid boven consumeergedrag wordt verkozen, zal geen enkele toezegging van de overheid of technologische vooruitgang genoeg zijn om de mensheid te redden van een onacceptabel groot milieu- en klimaatrisico, aldus het Worldwatch Institute in het jaarlijkse rapport, State of the World 2010. Het rapport benoemt ‘consumentisme’ als een culturele oriëntatie die mensen leidt naar het vinden van tevredenheid, betekenis en acceptatie via consumptie.
Projectleider Erik Assadourian is kritisch: ‘’Het veranderen en vernieuwen van beleid en technologie terwijl de cultuur rond consumentisme en groei blijft draaien, kan niet meer. Om het welzijn te behouden zal de maatschappij een cultuurverandering moeten ondergaan waarin duurzaamheid de norm wordt en overmatig consumptiegedrag taboe.’’ In 2006 consumeerde de wereldbevolking $30.5 triljoen aan goederen en diensten, 28 procent meer dan tien jaar terug. Deze stijging in consumptie gaat gepaard met een dramatische stijging in grondstofverbruik. De gemiddelde Amerikaan consumeert 88 kilo per dag. Als de hele wereld op deze voet zou leven zou de aarde slechts 1,4 miljard mensen kunnen onderhouden.
‘’Cultuurpatronen zijn de oorzaak van de ecologische en sociale problemen van het moment; klimaatverandering, vetzucht, een afnemende biodiversiteit, minder landbouwgrond en de productie van schadelijk afval.’’ Aldus Assadourian.

Het rapport geeft strategieën aan voor heroriëntatie zoals het aanreiken van keuzeopties in het consumentengedrag en het benutten van de invloed van religieuze groepen om duurzaamheidswaarden te verankeren.

’Terwijl de wereld probeert te herstellen van de grootste economische crisis sinds de Grote Depressie, hebben we een levensgrote kans om ons af te wenden van consumentisme,’ zegt Worldwatch President Christopher Flavin. ’Uiteindelijk moet het menselijk overlevingsinstinct prevaleren boven consumptiedrang.

en daar is helemaal niks mis mee!

Mooi via CARE-via Tilburgers.nl

Troost in eenzaamheid.
Op een goede dag zijn twee dames mij komen bezoeken.
Zij droegen een zwart T-shirt met daarop in oranje letters het woord C.A.R.E.
Die afkorting staat voor: Compassie, Aandacht, Relatie en Eenvoud

Ik heb honger en jij geeft mij te eten.
Ik ben verdrietig en jij geeft mij je schouder.
Ik ben een vreemdeling, en jij heet mij welkom.
Ik heb niets, en jij reikt mij jou hand.
Ik ben eenzaam en jij komt mij bezoeken.
Ik zit gesloten, en jij geeft niet aan mij op.
Ik ben een tiener, en jij maakt tijd om naar mij te luisteren.

Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet voor niets geleefd!

De vrijwilligers.
De vrijwilligers.

Zij zoeken geen troost maar brengen troost

Zij ontvangen door te geven
Zij vinden door zichzelf te verliezen
Zij zijn er niet op uit om begrepen te worden maar om te begrijpen
Het gaat niet om hoe lang je hebt geleefd, maar om hoe je hebt geleefd?

Ons pand bevind zich: Hendrik van Tulderstraat 4 5046 NC Tilburg
Je kunt ons bellen: 013-5321828 / 013-5365428 / 06-21116560 / 06-34503501
Mail voor algemene informatie naar: info@st-care.nl / administratie@st-care.nl

geld? er is nog zoveel meer ......

In het artikel, wat je kunt nalezen op: http://www.fss.uu.nl/sop/Schaufeli/309.pdf staan de volgende tips genoemd, waarvan uit onderzoek is gebleken, dat mensen er gelukkiger van worden op het werk, maar ook verder in het dagelijks leven:
Voor de training Mindfulness op zoek naar mooie spreuken kwam ik onderstaande tegen:
• vriendelijke gedrag vertonen
• goed nieuws delen
• sociale relaties koesteren
• dankbaarheid uiten
• vergeven.... dit kan soms lastig zijn...
• zegeningen tellen
• optimisme stimuleren
• genieten van het leven
• persoonlijke doelen stellen en nastreven
• weerbaarheid vergroten
ezy!

Een interessante discussie over duurzame energie.

Een interessante discussie over duurzame energie werd gisteren door 4 heren gevoerd in buitenhof.
Op http://player.omroep.nl/?aflID=10509256 is de aflevering na te kijken.

Omschrijving:
-Zullen we dan zelf het klimaat maar redden? Iedereen was het er in Kopenhagen over eens: haast is geboden om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Maar ondanks alle urgentie kwamen de landen er op internationaal niveau toch niet uit. De vraag is dan ook: waarom nog wachten op een akkoord tussen landen? Waarom niet kleinschaliger, op lokaal niveau, het voortouw nemen? Welke initiatieven worden er in Nederland eigenlijk allemaal genomen ten behoeve van duurzaamheid en welke zouden we moeten en kunnen nemen? Een discussie over de mogelijkheden om het broeikaseffect nu al tegen te gaan en over de effectiviteit van het huidige Nederlandse klimaatbeleid. Met Wubbo Ockels (hoogleraar duurzame technologie in Delft), Diederik Samson (Tweede Kamer PvdA) en Bouwe de Boer (energiecoördinator Leeuwarden).

WELVAART ZONDER ECONOMISCHE GROEI... KAN DAT?

WELVAART ZONDER ECONOMISCHE GROEI... KAN DAT?

http://rayradio.podomatic.com/

VIA COLLEGA TT-er, TT Breda. Ray Thanx!

De verschillende wereldwijde crises die we momenteel beleven, hangen nauw samen met de manier waarop onze economie is ingericht. We gaan het er over hebben en starten met Irma Lamers (www.duurzaamveranderen.web-log.nl), want Breda organiseert binnenkort een heuse klimaat-top onder het motto: "winst met een beter klimaat" (http://tiny.cc/55qKk).
Maar ook in Tilburg gaat het los! Daar vindt op 21 januari de "Een Fair & Green Deal. Wie biedt ?" conferentie plaats (www.economischegroei.net) met de spreker David Korten. Taaie materie... Maar hoog tijd om er nu over na te denken. Zie dit interview met Rifkin: http://tiny.cc/GFwMh
Mocht je na dit alles een knuffel nodig hebben; leer 'The Man Hug'! Hier de uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=JUdWApwbudQ

nog even op een rijtje, TT en 12 stappen.

De onderstaande criteria zijn geenszins in beton gegoten; aan de hand van de praktijk zijn ze constant in ontwikkeling.

1. Piekolie en Klimaatverandering als de twee voornaamste drijfveren om tot een TT te komen.

2. Een groep van tenminste vijf mensen die allen bereid zijn om gedurende de eerste fase van een TT in een actieve, leidende rol te stappen (en dus niet een initiatief dat drijft op één of twee grenzeloos enthousiaste mensen)
Hier werken we nog aan ;-)

3. Tenminste twee mensen uit de initiatiefgroep nemen deel aan een door TT Nederland aangeboden trainingsweekeinde voor beginnende Transition Towns.
4. Een potentieel sterke connectie met het gemeentebestuur (maar niet gericht op slechts één of enkele politieke partijen)
5. Een goed begrip van de 12 Stappen om een Transition Town te worden.
6. Commitment om indien nodig om hulp te vragen.

7. Commitment om regelmatig je Transition Town website bij te werken: je eigen lokale site en de workspace die we beschikbaar maken om middelen en ervaringen met elkaar te delen.

8. Een commitment om af en toe bijdragen te leveren voor de website van Transition Towns Nederland (www.transitiontowns.nl) en aan de Transition Towns blog (www.transitionculture.org). De rest van de wereld is namelijk ook nieuwsgierig te weten wat er zoal in de Nederlandse Transition Towns gebeurt!

9. Een commitment om tenminste twee presentaties aan beginnende initiatieven in de omgeving van je eigen TT te geven over hoe je bent gestart en wat je daarbij bijvoorbeeld hebt meegemaakt.

10. Een commitment om samen te werken met je buur-TT’s.

11. Een minimum aan belangenverstrengeling binnen je initiatiefgroep.

12. Een commitment om desgevraagd mee te werken aan landelijke of internationale fondswerving door TT Nederland of het Transition Network. Ieder TT is verder zelf verantwoordelijk voor het indien nodig aanboren van lokaal beschikbare financieringsbronnen.

13. Een streven naar inclusiviteit binnen het geheel van je TT-initiatief. Dit punt is breder dan de kwestie van het vermijden van een bepaalde politieke kleur uit criterium 4. Het is namelijk voorgekomen dat bepaalde groeperingen gebruik willen maken van een op lokale zelfvoorziening gerichte TT om een op discriminatie gerichte boodschap in te brengen. Een mogelijkheid is om als initiatiefgroep expliciet te melden dat je de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijft (Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, resolutie 217 A (III) van 10 December 1948). Indien je TT-initiatief mettertijd een stichting of vereniging wordt, kun je dit opnemen in de statuten.

14. Onderkennen dat je primair aan het werk bent in je lokale gemeenschap, ook al vind je dat de wijde regio, provincie en de rest van Nederland ook de veranderingen nodig heeft die via een TT worden bewerkstelligd. Mogelijk wordt het aantal TT’s in je regio zo groot dat het handig is om een soort overkoepelend orgaan in het leven te roepen, maar dat wijst zich mettertijd vanzelf wel. Wat dergelijke regionale koepels kunnen doen in relatie tot wat er vanuit TT Nederland aan service wordt geboden, kan per geval verschillen en nader worden afgesproken.

15. Tot slot een advies (geen verplichting) om tenminste één persoon in de initiatiefgroep te hebben die een permacultuur-cursus heeft gevolgd; de praktijk wijst uit dat het werkelijk verschil maakt.

aangemeld voor klimaatstraatfeest - leuk!

Tips om eenvoudig te besparen
1) Gebruik spaarlampen in plaats van gloeilampen.
Als je een spaarlamp gebruikt in plaats van een gloeilamp, scheelt dat gemiddeld 8 euro per jaar.

2) Zet de verwarming in de nacht op 15 graden
Zet de verwarming een uur voordat je gaat slapen al lager, want zolang duurt het voordat het kouder wordt in huis.

3) Haal opladers uit het stopcontact als je ze niet gebruikt.
Ook wanneer het apparaat niet is aangesloten op de oplader, gebruikt hij stroom.

4) Zet de verwarming een graadje lager.
Dat scheelt gemiddeld 50 euro per jaar!

5) Koop een waterbesparende douchekop.
Daarmee bespaar je veel water en gas. Gemiddeld scheelt dat 40 euro per jaar!

6) Gebruik maar 1 koelkast.
2 koelkasten kosten heel veel meer stroom dan 1.

7) Ontdooi de diepvries.
Zorg dat er geen ijs op de binnenkant van de diepvries zit. IJs kost veel energie.

8) Was op 30 graden.
De meeste was wordt al bij 30 graden goed schoon.

9) Droog de was buiten of op een rekje.
Elke keer als je een wasdroger gebruikt, kost je 55 eurocent aan stroom!

10) Zet je computer 's nachts uit
Als je computer aan staat, maar niet wordt gebruikt, verbruikt hij onnodig energie.

11) Zet de TV écht uit
Als op je TV een rood lampje brandt staat de TV op stand-by en verbruikt nog steeds stroom. Zet de TV daarom écht uit met de knop op de TV.

Meer bespaartips vind je ook op www.milieucentraal.nl.

2010 aan de slag, mooie dingen te doen!

Wat je ook kunt, of droomt dat je kunt,
begin er aan – doortastendheid geeft genialiteit, kracht en magie.
Johann Wolfgang Von Goethe