GodelieveTT

Follow GodelieveTT on Twitter

DUURZAAM VOEDSEL-en vegetarisch kook initiatief vanuit Transition Town (donderdag 17/12/2009).

DUURZAAM VOEDSEL, FAIRTRADE ÉN MEER REGIONALE VOEDSELVOORZIENING geplaatst: 29-10-2009
Een productie en consumptie met respect voor mens, dier en milieu: een omslag in 15 jaar. In de recente nota 'Duurzaam voedsel' stelt het Ministerie van LNV ons dit in het vooruitzicht. Overheid, producenten en consumenten hebben in die omslag hun eigen belangrijke rol. Hoe moet dat dan gebeuren?

Als consument kun je heel veel doen. Meer dan je denkt… Let op land van herkomst (voedselkilometers), smaak (vers én uit de regio) en waar de meeste 'winst' te halen is voor het milieu: minder vlees, kaas en eieren. Voor je gezondheid is het niet elke dag nodig. Ook is het goed voor je portemonnee…

Fairtrade-producten staan de komende maand extra in de aandacht. Aankoop van deze producten zorgt voor een eerlijke prijs voor de producent en ook de arbeidsom-standigheden zijn vrij van uitbuiting en kinderarbeid. Een directe vorm van steun aan producenten ver weg.

Waar is nog meer winst te behalen naar een duurzame samenleving door voedsel? Dit seizoen hebben 145 kinderen heerlijk getuinierd. Iedereen is enthousiast omdat de kinderen op veel gebieden vooruitgang boeken.

Niets fijner dan een moestuin in de buurt van je huis. Zoek een paar medestanders in je buurt, vind daarbij nog een stukje (braakliggende) grond en je hebt een leuk en duurzaam project. De gemeente werkt mee aan de realisatie van buurtmoestuinen op aanvraag.

Linde Braber, schrijverspool Duurzaam Tilburg
---------------------------------------------
vegetarisch eten, met lekkere producten uit de Moestuin!
Kom lekker eten: d.d. 17/12/2009, 18.30 locatie De Verdieping!).

Act Now - Vandaag weer in de krant, Klimaattop!

http://www.youtube.com:80/watch?v=of9_t0Tt8x0


En voor de A'damse foto's: http://www.klimaatactie.nu

En voor de wereldwijde foto's: http://www.350.org

Sluit je aan: join the movement

Transition Town

Transition Town
- Holistisch.
- Publieke participatie, eco-psychologie, cultuur,educatie.
- Hoop, optimisme en pro- actief handelen als motivatie.
- Nationaal en internationaal beleid veranderen door ze electoraal aantrekkelijk te maken.
- De man in de straat als de oplossing van het probleem zien.
- Gerichte interventies.
- Meerdere manieren om betrokken te raken.
- Werken als katalysator, geen vaste antwoorden.
- CO² voetafdruk plus veerkracht indicatore.
- Ontwerpen voor economische Renaissance maar dan een lokale.

TT!
In Tilburg ook voorbereidingen voor PermablitZ, leuke contacten en praktische ideeën worden opgepakt, denk aan kindermoestuinen, vegetarisch eetinitiatief, draaien van films. Leuk dit mee te maken en hierbij betrokken te zijn.
Onze eigen aparte TT-site volgt snel.

Een raad die eendracht zaait in plaats van haat. Dát is een goede raad

Goede raad
En weer raakt er een stad in sneltreinvaart zijn goede naam kwijt
Mijn stad, en ook jouw stad, m’n beste Hans
Je spreekt van onbetrouwbaarheid en over onbekwaamheid
Dus Vreeman maakt voor jou geen schijn van kans
Je zegt: een burgemeester is aan spelregels gebonden
Moet wars zijn van gekonkel en gedraai
Wat hij rond dat theater deed, zeg jij, dat is een zonde
En ook zijn straatvechthouding oogt niet fraai
Daar moet zo’n man toch boven staan, zeg jij, en inderdaad
Dat is een goede raad
Toch is dit wel een staaltje van de pot verwijt de ketel
Want minstens net zo sluw en net zo slinks
Voer jij vanaf jouw volksvertegenwoordigende zetel
Sinds jaar en dag een kruistocht tegen links
De ene scherpe aanval volgt de and’re felle hetze
Waarop de rest weer hyper reageert
En wat ontstaat dat is een sfeer van pesten en van kwetsen
Waarvoor onze bevolking zich geneert
Wat óók een must is voor een werkbaar politiek klimaat
Dat is een goede ráád
Een raad met idealen, met respect en met ambitie
In het belang van onze maatschappij
Een raad die constructief is, en als ik dat ergens niet zie
Dan is het wel bij jou en jouw partij
Opportunisme, lekken, wrok, en verregaande grofheid
En niet gericht op bouwen, maar op breken
De enige die bij dat soort praktijken in het stof bijt
Is de gemeente zélf, is vaak gebleken
Een raad die niet verdeelt, maar brúggen slaat
Dát is een goede raad
Een raad die eendracht zaait in plaats van haat
Dát is een goede raad

Frank van Pamelen, in een woelige week.
http://www.hannekegroenteman.nl/

Hoogleraar duurzame ontwikkeling Louise Fresco

Artikel Trouw:
Hoogleraar duurzame ontwikkeling Louise Fresco houdt een pleidooi voor nieuwe matigheid. Ethiek moet de pijler van de toekomst worden en solidariteit een leidend begrip. „We doen alsof het een mensenrecht is steeds maar meer te willen.”
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/duurzaam/article2878753.ece?comments#comments

Matigheid was ooit een deugd. Het gedachtegoed 'Less is more', spreekt ook nu nog steeds veel mensen aan! Ook bij betrokkenen bij het gedachtegoed van de Stichting Zuinigheid met Stijl. Op zondag 14 maart 2010 wordt in Tilburg een informatieve en gezellige Consuminderdag georganiseerd waarbij 'ont'-moeten centraal staat.
Met ook een lezing van Jeanine Schreurs onderzoeker oud-hoofdredacteur van Genoeg, 'Gelukkig Leven met Genoeg'.
Godelieve Engbersen
Aandacht voor Zijn ipv Hebben;

Godelieve Engbersen, Tilburg op 19-10-2009.

4 uitgangspunten van Transition Town

1. Het leven met minder energie is onvermijdelijk,
en het is beter ernaar toe te werken, dan erdoor overvallen te worden.
2. We zijn de veerkracht kwijtgeraakt die nodig is om de klappen van energietekorten
en klimaatverandering op te vangen.
3. We moeten zélf in actie komen, en wél nú.
4. Door de collectieve wijsheid en creativiteit van de gemeenschap aan te boren, kunnen we manieren van leven ontwikkelen die verrijkender, bevredigender en meer verbonden zijn dan die van dit moment

Straf- mooi optreden

http://www.youtube.com/watch?v=AULcwZysG9M&feature=player_embedded#

Straf, wat zullen we drinken....

Drie filmpjes van het optreden van Straf tijdens het Kwartiermakersfestival in Kunstpodium T in Tilburg op zaterdag 3 oktober 2009. Deze filmpjes werden gemaakt en online gezet en vervolgens naar ons verstuurd door de voormalige Tilburgse Nachtburgemeester, René van Densen.

Leer je grenzen te bewaken, en durf anders te zijn.

Soms overdenk ik in mijn bed, wat het leven eigenlijk is,
over geluk, pijn en verdriet en alles wat ik mis.
Maar je ervaring maakt je sterk, en je toekomst wordt bepaald,
door wat je vandaag beleeft, en uit je leven haalt.

Denk goed na over wat je wilt, en bepaal je nieuwe doelen,
als je verleden kunt vergeten, dan kun je echt weer voelen.
Wees oprecht en eerlijk voor jezelf, en in het algemeen,
verplaats je in gevoelens van mensen om je heen.

Leer je grenzen te bewaken, en durf anders te zijn,
je aan principes houden, geen water bij de wijn.
Je werkelijke kracht, om gelukkig te kunnen leven,
is niet bang of boos te blijven, maar berusten of vergeven.

Leer als je geluk wilt vinden, al heb je nog zo'n pijn,
alsof je nooit gekwetst bent, weer verliefd te kunnen zijn.
Al heb je nu veel zorgen, hou de toekomst in je hoofd,
en zie dat alles mogelijk is, als je er maar in gelooft.