GodelieveTT

Follow GodelieveTT on Twitter

Transition Town initiatief is een lokaal initiatief

Een lokaal initiatief van burgers die zélf aan de slag willen om hun eigen lokale omgeving zo olie-onafhankelijk mogelijk te maken. Hierdoor de lokale samenleving zo veerkrachtig mogelijk te maken.

De veerkracht terug te brengen in de samenleving.
Geloven dat we de samenleving ook daadwerkeljk kunnen veranderen, in een positieve manier.
Omdat we nu al samen gaan inzetten op uiteenlopende acties en projecten.
Activiteiten die de lokale samenleving veerkrachtig maken; waardoor we minder fossiele brandstoffen gebruiken.

Van onderop, door samen te werken.
Geloven in de kracht van samenwerken.
We gaan het samen doen.
Niet ieder voor zich die dit op gaat lossen.
Samen lukt ons dat wél.

#dtv ;-)

Laat je genezen van de weldaad..... Voel je rijk in je moestuin

In de stilte van de zondagmorgen,

Aan de bosrand op mijn land.
Pluk ik aardbei en frambozen,
Vallen zorgen in het zand.

In het dal tuft het miljoenenlijntje,
De tijd lijkt er stil te staan,
Tussen peultjes, sla en bietjes,
Doe ik het vandaag wat rustig aan.

Betsy neuriet zacht een wijsje,
Willeke komt er met de hond voorbij,
Als ik al die rijkdom ga oogsten,
Groenten, bloemen en vredigheid.

Ver weg van stress en drukte,
Eventjes doe ik er niet aan mee,
Kijk naar de sla en de wolken,
Wat ik ga koken, neem ik mee.

Tips en plantjes worden uitgewisseld,
,,Goede raad’’ in overvloed,
Ruilen we bonen voor courgetten,
Met het recept voor de soep.

Zoek je aanspraak of de stilte,
Alles heeft er zijn eigen tijd,
Er groeit boerenkool en vriendschap,
Soms voel ik me er heel erg rijk.

Annemiek

Annemiek van Deursen, van het Consuminderhuis....

Meer moestuinprojecten in Tilburg, is een droom.
Zie ook mijn droom over de Spoorzone.
Verwoord in het boek: 'Culturele derbij Breda Tilburg
Interview met Ineke van Pelt,
foto's  Josefien Wolers.


Culturele derby breda tilburgAnnemiek

JUST DO IT YOURSELF! Via Milieuridder Ray Meur

JUST DO IT YOURSELF!

We kunnen geduldig gaan wachten tot de jongens en meisjes op top niveau akkoorden bereiken
over van alles en nog wat.
Tot je een ons weegt...

Mijn tip?
Gewoon zelf beginnen!

Steeds meer en meer berichten over deze doe-het-zelvers zie ik terug in de media.
Ook The Washington Post meldt hierover tijdens Durban: http://tinyurl.com/d5r2vao
maar ook De Milieuridder blogt erover:
http://milieuridder.blogspot.com

Er zijn zoveel stappen te zetten, succes, geeft een hoop positieve energie!

Juridische stappen snelste weg naar ingrijpende energietransitie

Op de Dag van de Duurzaamheid, hebben duizend personen die zich bezig houden met het inrichten en besturen van de samenleving het boek ‘Revolutie met recht' toegezonden gekregen.

Stichting Urgenda en MVO Nederland hebben het parlement, de rechterlijke macht, overheden, kennis-instituten en het georganiseerde bedrijfsleven dit boek aangeboden.
Zij hebben dit gedaan om nog eens goed duidelijk te maken hoe urgent het energie- en klimaatvraagstuk
is en welke desastreuze gevolgen het uitblijven van ingrijpende maatregelen al op korte termijn zal hebben voor onze economie en onze samenleving.

In het boek geeft auteur Roger Cox duidelijk aan dat er sinds kort juridische wegen zijn om overheden via een procedure bij het Europese Hof van Justitie te dwingen maatregelen te nemen tegen de schadelijke gevolgen van teruglopende olievoorraden en de klimaatverandering.

Cox stelt dat deze juridische route sneller tot de noodzakelijke ingrepen zal leiden dan marktwerking of de weg via de politiek

#hoopvol!?

Radio interview over Transition Town Tilburg - 13 minuten.

http://snd.sc/uajP2z
Burgers zelf aan de slag, voel je vrij mee te doen.
meer informatie via deze blog te lezen.

De volgende spullen heeft het kamp van Occupy Tilburg nog nodig....

- Gasflessen (vol, halfvol of leeg, zodat we ze zelf kunnen vullen)
- Brandblusser
- Tentzeilen
- Haspel (tenminste 30 meter electriciteitssnoer)
- Stevige tentharingen (staalpennen)
- Gasbranders
- Brandhout
- (Camping)stoelen
- (Camping)tafels
- Slaapmatjes/ luchtbedden
- Dekens
- Touw
- Tape
- Elastieken
- Kruiken
- Terrasverwarmers (op gas)
- Water
- Eetgerei (bekers, borden en bestek)
- Grote afwasteil
- Iemand die een keertje met een aanhanger of busjes zou willen rijden

dénk dat er zolders vol zitten, met spullen die #occupy nu kan gebruiken.....

'The Economics of Happiness' - Transition Town Tilburg vertoont de film 17-01- 2012.

'The Economics of Happiness' is een splinternieuwe film.

(uit 2011) van Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick en
John Page over het dubbele gezicht van de economische
globalisering.
Aan de film verleende een groot aantal mensen uit zes continenten hun medewerking, waaronder
Vandana Shiva, David Korten, Samdhong Rinpoche, Helena Norberg-Hodge, Michael Shuman,
Zac Goldsmith en Rob Hopkins.

Duidelijk wordt dat klimaatverandering en Peak Oil ons weinig keus laten: we moeten lokaliseren om de economie weer 'thuis' te brengen. En het goede nieuws is dat we  daarmee niet alleen de aarde kunnen genezen, maar ook ons eigen gevoel van welzijn kunnen herstellen.


'De Economie van het Geluk' poogt ons geloof in de mensheid te herstellen: het is mogelijk om samen aan een betere wereld te bouwen!

Lees hier een uitgebreide beschrijving van de film:
http://www.omslag.nl/bin/zoekboek?q=economics+of+happiness&t=omslag&n=10&r=#1319110010

Permacultuur Design Cursus in Tilburg

Permacultuur Design Cursus in Tilburg start op 21 januari 2012.
Aanmelden bij Martin Ballemans

email: mballemans@gmail.com

tel: 0647 193 161

permacultuuradvies

zeven organisatie principes - als leidraad bij het uitvoeren van activiteiten

In Transition Towns hebben wij zeven organisatie principes vastgesteld, die we gebruiken als leidraad bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten.
Juist in onze eigen activiteiten willen wij uitdrukking geven aan en het voorbeeld zijn van hoe je duurzaam en energiezuinig kunt leven met Hoofd, Hart en Handen.
Verzoeken van derden om steun, publiciteit of samenwerking beoordelen we mede op grond van deze principes.

1. Lokale gemeenschap
We organiseren activiteiten zoveel mogelijk voor en met mensen in of rondom onze eigen woonplaats of buurt.

toelichting: Lokale evenementen kunnen alleen maar gedijen wanneer ze lokaal georganiseerd zijn, daar waar men elkaar kent en waar onderlinge steun het eenvoudigst mogelijk is. Daar waar de lokale gemeenschap is of kan ontstaan.

2. Laagdrempelig & Eenvoudig

De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn om aan mee te doen en eenvoudig om te organiseren.

toelichting: Uitgangspunt is dat er geen speciale vereisten nodig moeten zijn om iets te organiseren of deel te nemen. Denk aan bijzondere talenten, spierkracht, spullen of ervaring. Binnen de gemeenschap is in principe alles voorhanden wat nodig is. Het is de kunst van TT om zodanig te organiseren dat ieder zijn of haar bijdrage gaat leveren.

3. Energie-arm & Milieuvriendelijk

Bij alle TT-activiteiten steeds kiezen voor manieren die het energieverbruik laag houden en de afvalstromen minimaal en onschadelijk.

toelichting: Zoveel mogelijk overdag in plaats van ‘s avonds. Liever akoestisch dan elektronische concerten. Lokaties kiezen die met OV of fiets goed bereikbaar zijn of anders samenrijden in auto’s stimuleren. Inzet van vervuilende of plastic producten tegengaan. Consumptie van vlees beperken en anders uit milieu-en diervriendelijke productie.

4. Delen van overvloed

Activiteiten zijn gericht op het met elkaar delen van overvloed en welvaart.

toelichting: Het delen of ruilen van eten, spullen of diensten geeft voeding aan een sociale cultuur van gezamenlijkheid en dankbaarheid. Waar niet per sé geld aan te pas hoeft te komen, laten we dit dan ook graag achterwege.

5. Divers & Wederkerig

TT-activiteiten worden met zoveel mogelijk mensen samen georganiseerd en uitgevoerd. Tijdens de activiteiten word het publiek gehoord en geactiveerd.

toelichting: Als meer mensen een taak op zich nemen, word het geheel van de activiteit boeiender en leuker voor iedereen. Betrek bezoekers, luister naar hun en activeer hun krachten.
Gebruik een mix van sociale, activerende werkvormen en ga er creatief mee om.
Versterk dus het zelf-organiserend vermogen van TT en help elkaar daarbij.

6. Goedkoop blijven

Beperk financiële drempels. Voor het publiek, zodat ieder die wil kan deelnemen. Voor de organisatie, zodat meer activiteiten gedaan kunnen worden zonder beperkt te worden door de noodzaak om (subsidie)geld

toelichting: Zoek onderdak bij TT steunende organisaties en horeca-gelegenheden, bij mensen thuis, of als het kan in de open lucht. Vraag indien er gegeten moet worden of iedereen zelf iets meebrengt en wat in de gezamenlijke pot legt. Als er wel hogere kosten gemaakt moeten worden, probeer dan de toegangsprijs middels sponsoring of subsidie zo laag mogelijk te houden. Of voorzie in verschillende entreetarieven voor kleine en grote beurzen.

7. Lokale professionals

Indien professionele diensten of producten nodig zijn, kiezen we voor lokale, gezonde en energiezuinige bedrijven. In ruil stellen we deze bedrijven voor om samen met TT te werken aan de verdere ontwikkeling van de fysieke, dragende structuur ten dienste van de overgang naar een lokale, duurzame en energie-arme economie.

toelichting: Bedrijven die bij uitstek bij dit principe passen zijn op de voedselvoorziening van de stad gerichte tuin- en boerderijen, ambachtslieden en bedrijven met andersoortige klimaatvriendelijke, dier- en milieuvriendelijke, lokale producten. Bedrijven waar schaalgrootte en energieverbruik bewust beperkt worden en men werkt met mensen uit de buurt.

Advies-, bewustwordings- en trainingsorganisaties die zich richten op bevordering van (en zich richten naar) bovenstaande principes.

Woordgrapje - Transitie staat voor 101%

Toeval….. of niet?


Als elke letter in ons alfabet een waarde in precenten vertegenwoordigd zoals hier getoond….


A=1   F=6     K=11     P=16    U=21   Z=26
B= 2  G=7     L=12     Q=17    V=22
C= 3  H=8    M=13     R=18    W=23
D= 4   I=9     N=14     S=19     X=24
E= 5   J=10    O=15    T=20     Y=25


Dan levert het woord: KNOWLEDGE 96% op…..

K N O W L E D G E
11+14+15 + 23+12 + 5 + 4+7 + 5 =96%

… en de woorden HARD WORK 98%...

H A R D W O R K
8+1+18 +4+23+15+18+11 = 98%

… maar het woord

ATTITUDE komt uit op 100%

A T     T    I    T   U   D  E
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

Transitie wordt 101%
20+18+1+14+19+9+20+9+5 =101%

Transitie is afscheid nemen van het model van industriële revolutie zoals we dat nu kennen.
Het model vanoneindige goedkope fossiele brandstoffen (olie).
Deze transitie gaat met crisis en ontkenning gepaard. Het is spannend, alsook leuk om deze nieuwe
innovatieve (duurzame) weg mee vorm te geven. Wereldwijd is hier aandacht voor.
occupy_the_world_emotionele_video/

2012
De grootste uitdaging die we als mensheid hebben is niet een economische,
maar is om te leren leven binnen de limieten van onze planeet (moeder aarde).

Dromen over de tijd dat schaamteloze uitstoot van broeikasgassen en de uitbuiting van de aarde, tot een onbegrijpelijk verleden zal behoren.

Vanavond de prachtige alsook indrukwekkende 'Silent Snow' gezien.

Een film die wederom bewijst dat veel grote industrieën hun afvalstoffen zo via de rivieren onze kringloop in laten lopen.
Mij verbaast de kloof tussen:  'Het weten van zoveel vernietigend misdadig gedrag',  ten opzichte van het steeds weer kiezen voor de winst/omzet.

Transition Town:
één van de antwoorden voor onze benodigde gedragsverandering?

Transition Towns steunt het proces van transitie door talloze kleine, concrete projecten te organiseren waarmee energieverspillende consumptie omgezet wordt in duurzame.
De zorg voor de natuur en begrip van onze rol in de ecologische kringlopen, staan daarbij centraal.

Transition Towns koppelen bewustwording aan concrete, persoonlijke actie. Omdat alleen daadwerkelijke actie leidt tot blijvende verandering in ons gedrag.

We kiezen ook voor oplossingen waar we als bewust mens werkelijk tevreden van kunnen worden. Zo blijkt dat kleinschalige productie en een vriendschap-pelijke buurt, ons het meeste voldoening en vertrouwen geven in onszelf en onze medemensen.

Daarom werken Transition Towns op lokaal niveau van buurt en dorp aan duurzame projecten zoals de productie van eigen voedsel en hernieuwbare energie.

Gezond, sociaal én duurzaam horen samen.
Transition Towns zoeken wegen naar een duurzame en evenwichtige samen-leving waar gezondheid, gezelligheid en geluk de centrale waarden zijn en geld niet meer dan een nuttig ruilmiddel voor diensten en producten.
- Waar divers en vervullend werk bestaat.
- Waar verantwoordelijkheid gedragen kan worden voor ons leven, natuur en de toekomst.
- Waarin tijd en ruimte over blijft voor de ontwikkeling van je talenten en gaven.

We hopen met een inktvlek aan projecten deze duurzame transitie van mens en maatschappij te bewerkstelligen.

Zodat op den duur ook het bedrijfsleven en de politiek niet meer aan deze koersverandering ontkomt.

Een samenleving waarin de schaamteloze uitstoot van broeikasgassen en de uitbuiting van de aarde, tot een onbegrijpelijk verleden zal behoren.....

met dank aan Transition Town (Adri Ros).
Voor steun voor verandering van onderop, alsook de benodigde achtergrond informatie

Red de economie, koop rommel en gooi het volgende week weer weg - Inspiratie Winkeldag

Verslag:  http://snd.sc/w4ackp

HET ROER OM: 
In Tilburg wordt al een tiental jaren op de laatste zaterdag van november de  'Niet Winkel Dag' gevierd.
Dit jaar gaat het roer om.
Het is immers hoognodig tijd om in tijden van economische recessie de economie te redden.

We leven nu.
Zaterdag 26 november wordt wereld wijd 'Buy Nothing Day', gevierd. In Nederland de 'Koop Niets' zaterdag.Ook in Tilburg gingen de weggeeflijstjes als zoete broodjes over de toonbank.
(zie: koopniets )

 Het Niet WinkelDag Tilburg-team vraagt zich dit jaar af of het wel raadzaam  is om alternatieve verlanglijstjes uit te delen, die geen geld kosten Onze Euro-Ecomonie kan wel een flinke oppepper gebruiken.

 "Shop till you drop".

 Daarom dit jaar géén Free Hugs.

 Free Hugs: Te Koop.
 Zolang de voorraad strekt.

 Actuele slogans:
 * Ik leef nu, ik red liever de economie dan de aarde.
 * Ik koop rommel en gooi het volgende maan weer weg.
 * DUURZAAM, hoezo? Ik heb geen kinderen wat maakt het uit.
 * WIN-WIN . Koop véél en red onze economie.
 * Verlanglijstje: Barbie's, Ipod 7.0, alles wat trendy is en hip
 * Delen hoe zo, ik heb het liever zelf
 * Kerstmis is voor mij, nieuwe kleren.
 * Liefde is te koop. Koop liefde.
 * Free Hugs Te Koop. Zolang de voorraad strekt

 Doet u ook met ons mee?
 De huidige economische crisis kan ook úw Euro's goed gebruiken.

 Tip: De winkels zijn as. zaterdag open.

 Kom langs voor leuke rommel tips.
 Rommel die u de maand daarna weer weg kunt gooien.

 As. zaterdag locatie Occupy
 Stadsplein (tegenover Openbare Bibliotheek Tilburg)
 Winkel Inspiratie Team 13.00-16.00

 Op deze zaterdagmiddag is er op deze locatie ook achtergrond informatie
 over RepairCafe.
 (We leggen u uit hoe u de nog te kopen kadootjes een week later zelf kunt
 repareren
).

 Meer informatie:

 Godelieve Engbersen, alias mw. "Gat in de Hand"
 Carre 119
 5017 JG Tilburg

 013-5443204 (voicemail)
 goodje@hetnet.nl

 Inspiratiebron:
 http://youtu.be/YGnifTXHQOs


 "Meditation is a waste of good shopping time.
 Miserable people shop more, so stay miserabel"

De veehouderij zal de bedrijfsvoering moeten veranderen - hoe kunnen we dit verspoedigen als Consument?

'Halvering antibiotica bij vee onvoldoende’


Het is mooi dat de intensieve veehouderij heeft toegezegd het gebruik van antibiotica te halveren in 2013, maar de maatregel gaat lang niet ver genoeg. Dat heeft prof. dr. Jan Kluytmans, als microbioloog verbonden aan onder meer het Amsterdamse VU medisch centrum, vrijdag gezegd. Hij deed zijn uitspraken op de Europese Antibioticadag die vrijdag wordt gehouden.

Afbouwen

Volgens hem moet het antibioticagebruik bij bijvoorbeeld kippen, varkens en kalveren vrijwel geheel worden afgebouwd. Dat is van groot belang voor de volksgezondheid, stelt hij. “Er zijn nu al goede voorbeelden van bedrijven die geen antibiotica gebruiken.”

Resistentie

Nederland kent een zeer hoog gebruik van antibiotica in de dierhouderij. Veel eigenaren van de veehouderijen en hun personeelsleden zijn al besmet met een MRSA-bacterie die resistent is. Maar de bacterie rukt op. Volgens Kluytmans wordt de bacterie inmiddels ook aangetroffen bij mensen die nog nooit op een veehouderij zijn geweest.

MRSA

De MRSA-bacterie is vooral een probleem in ziekenhuizen waar ze gevaarlijke infecties kan veroorzaken bij verzwakte mensen. De dragers worden geïsoleerd behandeld om verdere verspreiding te voorkomen.
Door de resistentie is de bacterie moeilijk te behandelen.

, verwacht de professor, zodat de dieren gezond blijven zonder de antibiotica. (ANP)

Meer stadsmoestuinen ook in Tilburg? Juist nú.

Zie je het voor je? Het komend voorjaar meer stadsmoestuinen (via permacultuur), steeds meer Tilburgers die zelf  hun eigen verbouwde groente eten en minder afhankelijk zijn van de voedselhulp of voedsel bank. Resultaat een een meer gevarieerd voedingspatroon. Zodat meer Tilburgers "zelfstandig" kunnen leven.
Als men verschillende stadsmoestuinen gronden heeft kunnen ze met elkaar afspreken wie wat verbouwt.
Zodat deze stadsmoestuinen onderling kunnen gaan ruilen. "We eten en drinken zoveel we kunnen en de rest verkopen we" En met dat geld kunnen ze weer nieuw zaaigoed kopen en/of ruilen.

Er is al een pilot project in Broekhoeven.
Laten wij elkaars ervaring gebruiken voor meer van dit soort projecten.
Handleiding buurtmoestuinen is verkrijgbaar bij de BMF Tilburg.
Draaiboek_Buurtmoestuinen.pdf

Ons dagelijks voedsel zal duurder worden, mede door stijging van de kosten van de olie, alsook door de voedselspeculanten.
Zie ook tegenlicht ned 2 om 20.55u de voedselspeculant, d.d.: 21-11-2011

Heb je zin hierover met ons van gedachten te wisselen?
Hiervoor heb je geen groene vingers nodig...
Kom dan een keer langs bij een van onze maandelijkse bijeenkomsten.
Woensdag 23/11/2011. vanaf 20.00 Transitie Café.

Silent Snow (22/11/11 in de Filmfoyer Tilburg)

Silent Snow – de langzame vergiftiging van de poolgebieden

Een film van Jan van den Berg en Pipaluk Knudsen-Ostermann.
POP’s (Persistent Organic Pollutants) zijn verboden sinds de Stockholm Conventie, maar worden nog steeds in veel landen geproduceerd en gebruikt.
Met oceaanstromen en de wind worden ze naar de poolgebieden vervoerd waar ze zich ophopen in het vet van walvissen en zeehonden, het dieet van de Inuit.
Het veroorzaakt er ziektes als kanker en infertiliteit en recent onderzoek toont aan dat kinderen met hoge concentraties van dit gif in hun bloed een significant lager IQ hebben. 

 “Het gif hoopt zich op in je lichaam en je geeft het door aan je kinderen door borstvoeding” weet Pipaluk Knudsen-Ostemann, een jonge Groenlandse.
Ze wil graag kinderen en het steekt haar dat zij en haar volk vergiftigd worden door deze onafbreekbare pesticiden. In Silent Snow gaat ze op zoek naar de achtergronden van wat een wereldwijd ecologisch drama blijkt te zijn.

Op haar reis door drie continenten wordt Pipaluk geconfronteerd met tegenstrijdige belangen tussen korte termijn winst en duurzame oplossingen op het gebied van landbouw, industrie, gezondheidszorg.
In Afrika wordt tegen beter weten in opnieuw DDT gespoten tegen malaria.
Filmmaker Jan van den Berg over de poolgebieden: “Het contrast tussen enerzijds de machtige schoon-heid van dit ogenschijnlijk ongerepte witte landschap en anderzijds de gestage vernietiging van dit gebied door ontwikkelingen die elders in de wereld plaatsvinden vormt in essentie het beeld dat ik wilde vastleggen.

Ook in Nederland heeft het gebruik van pesticiden ernstige gevolgen voor het milieu en onze gezondheid.
De nieuwste gewas beschermingsmiddelen zijn vele malen giftiger dan hun voorgangers en zorgen voor een versnelde afbraak van ons ecosysteem.

Volgens dr. Jeroen van der Sluijs (verbonden aan de Universiteit Utrecht) is het Nederlandse oppervlakte-water inmiddels zwaar verontreinigd door deze stoffen.
Een van de verontrustende gevolgen van deze ontwikkeling is de massale bijensterfte, waarmee we een onmisbare schakel in onze voedselketen dreigen te verliezen. 

Bekijk de trailer: http://vimeo.com/29426529Meer informatie vind u op: www.silentsnow.org
contact: info@drsfilm.tv
(030) (2514 154)

Wat kunnen we zelf doen?


Radio interview over Transition Town Tilburg

Nog in het luisterarchief, de uitzending van vrijdag 11 november.
 Transition Towns, Dag van de Dialoog, Genoegdagen  – Godelieve Engbersen is een actieve duizendpoot in Tilburg, die zich inzet voor een betere wereld.
In EM Radio praatte ze op de Dag van de Duurzaamheid met presentator Peter Van Kan
over haar vele activiteiten.


Godelieve_Engbersen_TransitionTown_radio interview.mp3

Transitie Café Tilburg - Café de Plaats - Maak Kennis mét elkaar en maak gebruik van elkaars Kennis.

Transition Town Tilburg organiseert op woensdag 23 november vanaf 20.00 uur in Café de Plaats  Transitie Town Café.

Een informele bijeenkomst in de Plaats.
Maak Kennis mét elkaar en maak gebruik van elkaars Kennis.

Tijdens eerdere bijeenkomsten van Transitie Town Café zijn er er inwoners van Tilburg en omgeving die ideeën hebben ingebracht, waarmee de bewoners zélf kunnen bijdragen aan een klimaatneutraal Tilburg.
Voorbeelden hiervan zijn een eetbaar plantsoen, moestuinprojecten, starten van een lokaal duurzaam energiebedrijf en het starten van een Repair Café.
We zijn benieuwd of die ideeën inmiddels al handen en voeten krijgen.
Is het idee verder uitgewerkt?

Leuk om verder met elkaar van gedachten te wisselen en inspiratie op te doen.

Doel:  Elkaar informeel ontmoeten.

Entree gratis, consumptie’s voor eigen rekening.
Wil je meer weten over Transition Town Tilburg, voel je welkom!

Criteria voor de keuze voor verbetervoorstellen: verbetervoorstellen voor duurzame stad Tilburg

Uit de vakliteratuur:

Kies de verbetering die..
- het meest aanspreekt om te doen
- de grootste kans op slagen heeft
- iedereen belangrijk vindt
- past in de visie van de 'organisatie'
- veel oplevert voor bewoners, familie, medewerkers
- binnen de cirkel van invloed ligt
- te doen is qua tijd en hoeveelheid werk

Zeven stappen voor ontwerp verbetervoorstel
1. Keuze voor een onderwerp
2. Vaststellen van de huidige situatie
3. Bepalen van de knelpunten en tekortkomingen die verbeterd gaan worden
4. Bepalen van wensen en doelen
5. Concrete beelden vormen over de gewenste situatie
6. Plannen van belangrijkste tussenstappen
7. Presenteren voorstel aan team/ en andere betrokkenen

KIS: Keep It Simpel

Eetbaar Tilburg - mooi voorbeeld uit Transition Town Rotterdam

http://eetbaarnijmegen.nl/

Via Transition Town Nijmegen ontvangen we dit prachtige filmpje.

Transition Town Nijmegen is op bezoek geweest bij twee buurtmoestuinen in Rotterdam.
Hierdoor zijn zij enorm geinspireerd. Dat willen zij ook wel in Nijmegen. 

Het is een prachtig project wat navolging geniet in elke stad.
Wij willen dit ook wel in Tilburg. We hebben al een buurtmoestuin in Tilburg.
Een mooi idee om te verspreiden....

Kennis delen, elkaar stimuleren, elkaar versterken.
Ook via het delen van projecten.

Transition Town: Samen met burgers aan de slag.
De kracht van lokale gemeenschap!

KLIMAATSTRAAT FEEST - Competitie is losgebarsten

Mozartlaan, tilburg
15994
Langendijk, tilburg
4749
Rossinistraat, tilburg
3012
Zuidewijn, tilburg
2824
Juraweide, tilburg
2800
Mastenbroekstraat, tilburg
2762
Bennebroekstraat, tilburg
1600
Vogezenlaan, tilburg
1200
Grevenbichtstraat, tilburg
1200
Distelbergstraat, tilburg
1187

11de plek d.d. 16-11-2011.

Carre, tilburg
1162 
Tongerlose Hoefstraat, tilburg
800
Lambert de Wijsstraat, tilburg
800
Van Alkemadestraat, tilburg
550
Componistenlaan, tilburg
400
Lange Nieuwstraat, tilburg
400
Geul, tilburg
400
Debussylaan, tilburg
400
Jan van Beverwijckstraat, tilburg
400
St. Annastraat, tilburg
400
Goirkestraat, tilburg
400
Akkerstraat, tilburg
400
Park de Horion, tilburg
400
Hubertushof, tilburg
400
Calandhof, tilburg
400
Lochemstraat, tilburg
400
Torenhoekstraat, tilburg
400
Burgemeester Panislaan, tilburg                              

Wordt vervolgd. Doe mee? Veel kennis wordt gedeeld en ludieke acties opgezet, leuk je buren beter te leren kennen. En je bespaart naast het milieu ook nog geld.

Godelieve Engbersen.

 

Zelf onze toekomst ontwerpen volgens Rob Hopkins

Interview met de grondlegger van de transitiebeweging

 ( ) —
 
We strompelen van de ene crisis naar de andere en politici slagen er maar niet in grondige antwoorden te bieden.
Aan de basis leeft er veel frustratie om de impasse maar evengoed schuilt daar een schat aan positieve energie.
Rob Hopkins, grondlegger van de transitiebeweging, is erin geslaagd die verborgen energie te mobiliseren.
Hopkins was onlangs in Brussel voor een ontmoeting met de Belgische transitiebeweging.
Het vertrekpunt voor de transitiebeweging vijf jaar geleden was de klimaatcrisis en het einde van het tijdperk van goedkope olie.
Sindsdien stapelen de crisissen zich op.
Hopkins: Mensen als de Ierse geoloog Colin Campbell en de Amerikaanse journalist Richard Heinberg tonen al enige tijd het verband aan tussen goedkope energie, schulden en de consumptiecultuur. Al die zaken komen vandaag samen als een “perfecte storm”. We bevinden ons op de top van de oliecurve en daar stuiteren we nog een poosje op en neer vooraleer de curve de diepte induikt. Omdat de economie de hoge prijs niet meer aankan, daalt de prijs, waardoor de groei opnieuw wat kan toenemen. Maar eenmaal de prijs opnieuw stijgt, duiken we in een recessie. Intussen groeit de schuldenberg. Die drie crisissen –klimaatwijziging, piekolie (het punt waarop de helft van de wereldreserves van petroleum zijn opgepompt en de ontginning moeilijker wordt, adw) en de economische crisis– dienen zich aan op hun eigen ritme. We komen aan het einde van een groot feest en zitten nu met de rommel.
Toch lijkt de enige bekommernis om de machine zo snel mogelijk weer op gang te krijgen.
Hopkins: Iedereen blijft in die groeitermen vastzitten. Wanneer ik ga spreken, zeg ik aan het publiek: “Het komende half uur gaan we er eens niet van uit dat de economie opnieuw zal groeien.” Maar het is heel moeilijk voor mensen om dat onder ogen te zien. Een financieel expert voorspelde onlangs op de BBC dat de hele winkel in elkaar aan het storten is; dat alle aandelen binnenkort verdampt zijn en de instanties waarop men hoopt voor redding, machteloos zullen toezien. De huidige crisis is voor een groot deel veroorzaakt door onverantwoord gedrag van regeringen en banken. Wat de bankindustrie gewone mensen heeft aangedaan, is crimineel. De betrokken personen moeten daar rekenschap voor afleggen. We moeten die confrontatie aangaan. Maar tegelijk moeten we de leiding nemen in het zoeken naar oplossingen. Terwijl regeringen beweren dat piekolie geen probleem is en we de economische groei over twee jaar weer op dreef krijgen, zijn wij aan de basis bezig met de vraag: Wat als dat alles niet het geval is? Wat zijn onze ontwerpen voor de toekomst?
Een centraal begrip voor u is veerkracht. Wat is dat precies?
Hopkins: Veerkracht werkt op verschillende niveaus en loopt door al die crisissen van klimaatopwarming, piekolie en economische recessie heen. Het mooie is dat het iets betreft dat we zelf in handen kunnen nemen. Het gaat over de mogelijkheid om weerstand te bieden aan schokken. In de context van transitie betekent dat onder meer het herlokaliseren van een deel van de economie. Supermarkten zijn volledig afhankelijk van een steeds kwetsbaarder systeem van toelevering? Die afhankelijkheid afbouwen, vergroot de veerkracht. Maar het gaat ook over het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, jobcreatie, je streek nieuw leven inblazen. De motivatie komt niet alleen vanuit een dreiging, het is ook een ontzettende opportuniteit om je omgeving nieuw leven in te blazen.
Welke bevindingen drijven boven na vijf jaar transitiebeweging?
Hopkins: Eind oktober verschijnt het tweede transitiehandboek, dat teTransitie is een ontzettende opportuniteit om je omgeving nieuw leven in te blazenrugblikt en tal van lokale voorbeelden aanhaalt. Toen we begonnen, wist niemand wat transitie was en ook vandaag is het nog steeds een experiment. In het eerste handboek hadden we het over de twaalf stappen die een groep doorloopt om goed te functioneren, maar we zien dat velen dat proces niet volgen. Het is eerder zoals koken met de ingrediënten die je in je keuken hebt. Elke groep zoekt zijn eigen weg. Je kijkt wie de mensen in jouw omgeving zijn en waardoor ze gepassioneerd zijn. Op sommige plaatsen zijn er initiatieven gegroeid die werkelijk een verschil kunnen maken. Zo startte Transitie Bath een energieproject van de gemeenschap. De groep heeft 12,5 miljoen euro uitgetrokken om over vijf jaar hernieuwbare energie te ontwikkelen. Jaarlijks zal dat project zo’n 400.000 euro opbrengen, waar weer nieuwe transitieprojecten mee kunnen worden opgezet in de stad. In Brixton, een stad met anderhalf miljoen inwoners, lanceerde de transitiegroep een Brixton-pond gebaseerd op mobiele telefonie. Zelfs in de favela’s van São Paulo zijn er transitiegroepen actief. Dat is werkelijk opwindend.
Voedselproductie vormt een speerpunt van de transitiebeweging. Groentetuintjes winnen aan populariteit.
Hopkins: Een groep kan het plan opvatten om een windmolen te bouwen, maar de voltooiing daarvan neemt minstens vijf jaar in beslag. Een ecodorp ontwikkelen duurt tien jaar. Een groentetuin is iets heel concreets om met een groep te realiseren en je kan daar morgen mee beginnen. Je boekt ook snel resultaat. Soms slaat mensen de angst om het hart wanneer ze denken aan de toekomst met torenhoge olieprijzen. Maar als je kijkt naar de projecten van stadslandbouw, ziet die toekomst er al heel wat minder beangstigend uit. Het helpt mensen een voorstelling te vormen van hoe zo’n lagekoolstofmaatschappij eruit kan zien.
Staan die sympathieke initiatieven wel in verhouding tot de ernst van de problemen? Hebben we geen oplossingen op een hoger niveau nodig?
Hopkins: Lokalisering en veerkracht hebben we op alle niveaus nodig. Nationale regeringen, gemeentebesturen en lokale groepen moeten hun objectief duidelijk stellen. Op dit ogenblik zien we echter dat vooral lokale groepen aan alternatieven werken –de gevestigde politiek blijft smeken om economische groei. Het lokale niveau, dat is waar vandaag boeiende dingen gebeuren. Op sommige plaatsen is dat op kleine schaal, elders op grotere. Toen we met transitie begonnen in Totnes, zag ik het ook als een proces rond milieubewustzijn, maar in werkelijkheid is het een cultureel proces. Het gaat over het veranderen van een cultuur en van de verhalen die mensen aan elkaar vertellen. In Brazilië hebben transitiegroepen aan burgers training gegeven na de aardverschuivingen die de hevige regenval had veroorzaakt. In Nieuw-Zeeland was er de aardbeving in Christchurch, en ook daar waren transitiegroepen intens betrokken bij projecten van wederopbouw. Ook in Japan zijn na Fukushima transitiegroepen betrokken geweest bij wat er daarna moest gebeuren. Soms lijkt het of je maar een kleine groep bent en niet veel voorstelt, maar je weet nooit waar het tipping point ligt, en welke impact je hebt. Mensen raken bezield door een ander verhaal. Politici dat resultaat maar heel moeilijk bereiken.

Olie is echt, geld is fictie

De schuldencrisis komen we ooit wel weer uit, de energiecrisis blijft met ons en gaat ons meer kosten.
Dat zegt Hans de Geus, beurscommentator van RTLZ. (11-11-11).

Olieprijs blijft hoog
Valt het u ook op? Terwijl het herstel wereldwijd hard op zijn retour is en aandelenmarkten flinke duikelingen doormaken, blijft de prijs voor een vat ruwe olie fier overeind.
Oorzaak: ondanks de sterk toenemende vraag uit opkomende economieën, lukt het de laatste jaren niet meer om de olieproductie op te voeren.
Meer dan ooit werd daarom dit jaar reikhalzend uitgekeken naar wat het Internationaal Energie Agentschap (IEA) te melden zou hebben in het belangrijkste jaarlijkse energierapport, de World Energy Outlook.

Aanbod olie blijft achter

Om aan de toenemende vraag te voldoen, moeten we volgens de chef-econoom van het IEA, Fatih Birol, de komende 25 jaar twee nieuwe Midden-Oostens vinden.
Omdat de kans dat dat lukt nihil is, had hij eerder al een keer geroepen dat "Oil could hit $150 a barrel soon". Overigens hadden we allang kunnen zien aankomen dat we tegen de grenzen van de groei aan gaan lopen: sinds begin jaren '80 consumeren we meer olie dan er aan nieuwe velden ontdekt wordt.

Wereld draait voorlopig nog op fossiel

Er wordt inmiddels natuurlijk hard gewerkt aan het ontwikkelen en inzetten van alternatieve bronnen van energie, hernieuwbaar of fossiel, maar de opschaling daarvan kost tientallen jaren. Die tijd hebben we niet.
Er dreigen de komende twee tot drie decennia grote tekorten. En al zouden we snel veel elektriciteit uit zonnepanelen kunnen winnen: voorlopig draait de economie nog vooral op vloeibare brandstof en dat verander je niet zomaar.
Nederland is voor 94% afhankelijk van fossiele energiebronnen;
olie maakt daar met 50% het grootste deel van uit.

Welvaart=productiviteit=energie

Het belang van betaalbare energie voor de economie kan je haast niet overschatten. Groei en rijkdom zijn afhankelijk van productiviteitsgroei. Productiviteit is, hoe je het ook wendt of keert, het met behulp van techniek en machines vervangen van mensenhandjes door energie.

Het begon in de Industriële revolutie op lokale schaal - de output van textiel per werknemer kon omhoog door de inzet van kolen en stoommachines.
De laatste decennia is de hele wereld één groot weefgetouw geworden; een hyperefficiënt eco-systeem waarbij ieder stapje in de waardeketen plaatsvindt daar waar dat het goedkoopst en best kan worden gedaan.
Dat wordt mogelijk gemaakt door betaalbaar transport, ergo energie.

Kwetsbaar

Dat die geïntegreerde globale economie kwetsbaar is, dat hebben we gezien aan de aardbeving en Fukushima en, recent, met de overstromingen in Thailand.
Als er ergens één schakeltje van dit complexe productieproces uitvalt, zijn overal ter wereld de gevolgen merkbaar. Blijvend dure en schaarse energie heeft het effect dat alle schakeltjes tegelijk disfunctioneel worden. Het mondiaal eco-systeem van productie desintegreert.
We zullen weer zelf dingen in de buurt moeten gaan maken.
Daar zitten positieve kanten aan, maar betekent een enorme omschakeling en vooral: verlies aan productiviteit. Minder koopkracht dus.

Olie is echt, geld is fictie

De urgentie van de energieuitdaging is enorm;
energie is wezenlijk voor onze moderne manier van leven, en de voorziening ervan is in het gedrang.

Maar in plaats van daar keihard over na te denken en aan te werken, bakkeleien we vooral over schulden en geld en banken en aandelenkoersen.
Of nog erger: lopen politici vast in die financiële zaken, die voor de echte economie in feite secundair zijn.
Althans, in Europa doen we dat.
Chinezen weten dat er wél wat belangrijker is. Die steken hun energie in het veiligstellen van energie.

Hans de Geus

Maak kennis met elkaar en maak gebruik van elkaars kennis. Biodiversiteit Tilburg

Doelstelling Platform Biodiversiteit Tilburg (breder geformuleerd).

Het geheel aan soorten flora en fauna, de Biodiversiteit, dreigt te verkleinen als gevolg van menselijk ingrijpen.

Het Platform Biodiversiteit Tilburg onderneemt activiteiten om de bevolking hiervan bewust te maken en te betrekken bij het bevorderen van omstandigheden die de biodiversiteit beter doen gedijen.

Naast bewustwording wordt de bevolking gestimuleerd om actief deel te nemen en initiatieven te ontplooien.

De mogelijkheden om dit te doen zijn zo divers als de natuur zelf.

Een paar voorbeelden zijn het plaatsen van nestkasten en insectenhotels. Het vergroenen van voor- en achtertuinen, muren en daken. Zo nemen de kansen voor méér biodiversiteit toe.

Op zondag 13 mei 2012, moederdag, wordt in de Oude Waranda de biodiversiteitsdag gevierd.
Op deze dag wordt ook de mogelijkheid geboden om zaden en planten te ruilen.
Een gezellige bijeenkomst, ook Transition Town Tilburg is hierbij actief betrokken.

Zaden delen kan al wel het hele jaar door, zie hiervoor ook:
http://www.spullendelen.nl/

Weggooien. Mooi niet. Repair Café Tilburg.

Niet weggooien, maar ouderwets repareren


‘Repair Cafés zijn een hype’ meldt de website Futuras.nl. Ook in Tilburg loopt het goed. “De eerste editie was drukbezocht”, zegt Godelieve Engbersen, mede-organisator van Transition Town, “Sommige mensen hebben we terug naar huis moeten sturen omdat ze anders te lang moesten wachten in de rij”.

Bij een Repair Café kunnen mensen hun kapotte spullen meenemen, die ze zelf kunnen repareren in het Café, eventueel met een beetje hulp. Alle materialen zijn daar aanwezig om je spulletjes te repareren.
“Het is de bedoeling dat mensen leren hoe ze met materialen moeten omgaan en daardoor hun kapotte spulletjes niet zomaar weggooien”, zegt Engbersen, “Bovendien als je minder weggooit, betekent dat minder afval”.

De eerste Repair Cafe, die op 29 oktober plaatsvond, trok een veertigtal bezoekers en er werden zo’n twintig (?)reparaties verricht. Engbersen: “ Repair Café is een landelijk initiatief dat Transition Town naar Tilburg heeft getrokken. De nachtburgemeester had een ruimte vrij en toen heeft medewerker Ronald, die langer bij een kringloopwinkel werkte, een paar vrienden van hem als reparateurs ingeschakeld”.

Een mede-doel van dit initiatief is dat het de sociale weerbaarheid versterkt. “Ik hoorde mensen leuke gesprekken voeren en hoop dat ze in het vervolg als iets kapot is bijvoorbeeld aanbellen bij de buren”, zegt Engbersen.

Het volgende Repair Café is op 26 november van 13.00 tot 17.00.
Locatie: Occupy Tilburg.

http://ger.nl/blog/2011/11/10/niet-weggooien-maar-repareren/
Verslag: Sanne Boonen

17-11 ONS Diner - Vegetarisch eetinitiatief

18.30 De Verdieping
De bar is eerder open.

St. Annastraat 20
5€ volwassenen, 2,50€ kinderen

Vegetarisch eten.
Waarbij de kok de geheimen deelt.
Welkom.

Graag wel aanmelden transitiontown.tilburg  [at]  gmail.com

Radio interview met Godelieve Engbersen bij EM radio. 11-11-11 over Transition Town.

De uitzending van 11 november 2011, met Godelieve Engbersen over Transition Towns,
staat nog in het luisterarchief.
Je kunt het programma hier terugluisteren: www.luisterarchief.nl  bij EM Radio.

Minuut 16 start het interview.

Data Transition Town Tilburg - ook voor geinteresseerden


Data Transition Town Tilburg
11/11 Dag van de Dialoog
17/11 ONS Diner – vegetarisch eetinitiatief
23/11 Transitie Café – Café de Plaats
26/11 Niet Winkeldag ludieke actie binnenstad Centrum
26/11 Repair Café Weggooien mooi niet!
15/12 Kleding Ruil Café! Locatie volgt

2012
07/01 Lets’ nieuwjaarsborrel ook Transition Town actieve 'leden'. BuJa
17/01 Filmavond - Natuurmuseum Brabant
25/01 Transitie Café – Café de Plaats
09/02 Kleding Ruil Café! Locatie volgt
10/02 Warme Truiendag !
16/02 ONS Diner – vegetarisch eetinitiatief.
19/02 ‘Ge wit ôot nôot nie’-dén opstoet!
25/02 Repair Café: Weggooien mooi niet!
28/02 Filmavond - Natuurmuseum Brabant
29/02 Transitie Café – Café de Plaats
15/03 ONS Diner – vegetarisch eetinitiatief.

Landelijk Transition Town Treffen:

17/03 Praktisch Idealisme – Transition Town Treffen NL
18/03 Praktisch Idealisme – Transition Town Treffen NL

27/03 Filmavond – Natuurmuseum Brabant
28/03 Transitie Café – Café de Plaats
31/03 Repair Café: Weggooien mooi niet!
05/04 Kleding Ruil Café! Locatie volgt…!
12/04 ONS Diner – vegetarisch eetinitiatief
24/04 Filmavond – Natuurmuseum Noord Brabant
25/04 Transitie Café – Café de Plaats
28/04 Repair Café: Weggooien mooi niet!
13/05 Biodiversiteits dag. Oude Waranda.
17/05 ONS Diner – vegetarisch eetinitiatief.
23/05 Transitie Café – Café de Plaats
26/05 Repair Café: Weggooien mooi niet! 
07/06 Kleding Ruil Café! Locatie volgt…!
14/06 ONS Diner – vegetarisch eetinitiatief.
27/06 Transitie Café – Café de Plaats
30/06 Repair Café: Weggooien mooi niet!
13/09 ONS Diner – vegetarisch eetinitiatief
26/09 Transitie Café – Café de Plaats
11/10 ONS Diner – vegetarisch eetinitiatief
24/10 Transitie Café – Café de Plaats
15/11 ONS Diner – vegetarisch eetinitiatief
24/11 Niet Winkeldag ludieke actie CentrumKledingruilfeest: steeds eerste donderdag vd maand, elke 2 maanden.
9 feb, 5 april, 7 juni.
Locatie volgt

Ons Diner. Eten 5€. Kinderen 2,50€
St. Annastraat 20. De Verdieping. 18.30-
Aanmelden via g.mail:
transitiontown.tilburg @ gmail.com
RepairCafé. gratisElke laatste zaterdag van de maand. 13.00-17.00
Locatie volgt.


N8BB013 pilot spiritueel centrum Tilburg

N8BB013 sluit op 11 november haar deuren in de Emmapassage. Dan wordt ook na zeven maanden het onderzoek van de Nachtburgemeester van Tilburg afgesloten.
De vraag die tijdens dit onderzoek centraal stond was: ‘Heeft Tilburg een spiritueel centrum nodig en zo ja hoe ziet deze er dan uit’.
En zo begon in april het avontuur, een lege winkelruimte van 720m2 vrije ruimten midden in het centrum van Tilburg. Het was spannend wie er zou komen en wat er zou gebeuren.

Een podium voor iedereen

De visie van Nachtburgemeester Zeus Hoenderop is dat alles en iedereen naast elkaar kan en mag bestaan, met respect voor elkaar en elkaars fysieke ruimte. Hierdoor vonden tal van activiteiten naast elkaar, door en in elkaars ruimte plaats.
Zo waren er bijvoorbeeld dansers in de ruimte aan het oefenen voor de oktober dansmaand terwijl er een opening van een expositie plaats vond en de voorbereidingen van het Repair Café in volle gang waren.
En er werden drie solo-exposities opgebouwd terwijl er een lezing plaatsvond over het samengaan van seksualiteit en spiritualiteit. Voorbeelden te over. Na zeven maanden van chaos, toeval, kruisbestuivingen en heel veel kijken en schuiven viel alles op zijn plaats.

Oogsten

Veel startende culturele ondernemers kwamen aarzelend en met vragen naar binnen en gingen de deur uit als professionals in de kunsten. Mensen hadden er hun eerste expositie of organiseerde hun eerste project.
Er stonden ruiltafels: als je iets op een van deze tafels zag liggen wat je aansprak mocht je dit meenemen als je zelf iets anders teruglegde. Ook vonden er bijzondere ontmoetingen plaats en werden er veel nieuwe ideeën geboren. Deelnemers waren laaiend enthousiast door de kansen die ze kregen en de fanatische project die plaats vonden in het N8BB013.

Drie pijlers voor een spiritueel centrum

Uit dit onderzoek kwamen drie belangrijke pijlers naar voren waar mensen duidelijk behoefde aan hebben in de vraag naar een spiritueel centrum. Naast spiritualiteit is dit duurzaamheid en creativiteit.

Voor het volledige onderzoeksrapport kunt u contact opnemen met Zeus Hoenderop.
Email: Nachtburgemeester.t@gmail.com of Mobiel: 06 23284954.

Woord van dank

Zonder de steun en het vertrouwen van de eigenaar van de Emmapassage was dit project nooit op deze manier tot staand kunnen komen, dank hiervoor. Een meerwaarde is namelijk dat het project plaats vond tussen het winkelende publiek. Hierdoor was er direct contact met het publiek dat ons verrijkte met haar heldere feedback. Ook wil de Nachtburgemeester van Tilburg alle winkeliers van de Emmapassage bedanken die zo gastvrij zijn geweest om het project N8BB013 het gegeven termijn van zeven maanden te ondersteunen. En dank aan alle mensen die het N8BB013 tot een succes hebben gemaakt.

Groene Sinterklaas: Kopen, kopen en nog eens kopen?

kopen, kopen en nog eens kopen


Geef elkaar een keer iets anders

Hierbij krijgt u een blanco kadobon waarmee u een keer iets anders kado kan doen.
Een kado dat niets kost. Met liefde en aandacht gegeven.

- Zoals een winterse wandeling,
een zelfbereide maaltijd,
- samen het huis poetsen,
een fijne massage,
- een goed gesprek,
een heerlijke fietstocht,
- warme chocolademelk bij de openhaard,
een stevige knuffel,
- een gezellig spelletjesavond,
een complimenteuze brief,
- samen gaan dansen,
een klusje klaren,een
- helpende hand met verhuizen,
een leuke fotosessie,
- oplossen van computerproblemen,
een picknick in het park,
- of wat u zelf verzint.

Wat verzint u zelf. Laat het ons weten.
Zie ook:  http://www.koopniets.nl/
Koopniets


Niet Winkeldag 2011 / Tilburg
Zaterdag 26 november 2011

De natuur als positieve krachtbron - bevordert duurzaam gedrag?

Vergeef me als ik droom
vergeef me als ik zweef
wat er her en der gebeurt
soms maar vagelijk beleef
vergeef me als ik wel eens vlucht
van sores en geweld
en energie op doe
ver van de mens

in het open vrije veld.....

 
Annemiek van Deursen,
starter Consuminderhuis Landgraaf.

Een Consuminderhuis ook zo welkom in #Tilburg

Act local think Global - Actief worden - Transition Town Tilburg
Transition Town Tilburg heeft  geen leden, wel belangstellenden dit zijn degenen die  informatie ontvangt en actieven, degenen die regelmatig naar activiteit komen of zelf activiteiten organiseren in het kader van
Transition Towns.

De meeste Transition Towns hebben een stuur- of initiatiefgroep die zaken coördineert.
Op dit moment hebben we in Tilburg nog niet zo'n stuurgroep wel veel actieve leden en een paar actieve kartrekkers.

Vind je het leuk om op enigerlei wijze actief te zijn voor Transition Town Tilburg, laat het dan via:  transitiontown.tilburg@gmail.com  weten.

Er zijn veel werkgroepen en activiteiten waar iedereen bij aan kan sluiten.
Zie hiervoor ook de website/agenda. Tilburg transitiontowns


Meer contact?

 Godelieve Engbersen
 Carre 119
 5017 JG Tilburg

tel: 013-544.3204 Voicmail